Πέμπτη 26 Ιουλίου 2012

ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ι.Σ.Π.Ο. ΓΙΑ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΔΙΠΛΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ


ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΓΟΥ-ΟΛΥΜΠΙΑΣ                 Πύργος   25-07-2012
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε΄1  - ΠΥΡΓΟΣ   27100                                                Α.Π.: 885           
ΤΗΛ:  2621 0 22311  -ΦΑΞ:  2621 0 20044                                    
e- mail:   ispo@otenet.gr
  site:    www.ispyrgou.gr


                                                            Προς: τον  Πρόεδρο  του  Δ.Σ.  του
                                                                        Πανελληνίου  Ιατρικού  Συλλόγου
                                                                        κ. Μιχ.  Βλασταράκο

                                                Κοινοποίηση: 1. ΜΜΕ  
                                                                        2. Ιατρικοί  Σύλλογοι  της χώρας


            Κύριε  Πρόεδρε,
           
            Μετά  από  σχετικά  δημοσιεύματα,   που  αφορούν  πρόθεση για  μείωση  του ποσού των  διπλών συντάξεων  που λαμβάνουν  -νόμιμα - οι ιατροί του  Ε.Σ.Υ. και  ορισμένοι  μόνιμοι ιατροί σε  διάφορα Ασφαλιστικά Ταμεία, ο Ιατρικός  Σύλλογος  Πύργου-Ολυμπίας  δηλώνει  την έντονη  αντίθεσή του  σε αυτό το  ενδεχόμενο.

            Θέτουμε  εις  γνώσιν  όλων  ότι,  όσον  αφορά  τον  ιατρικό κλάδο και συγκε- κριμένα  τους  Ιατρούς  που  εργάζονται  στο  Ε.Σ.Υ. και λοιπούς μόνιμους εμμίσθους ιατρούς,  συγχρόνως με την   ασφάλιση  του  Δημοσίου, υποχρεούνται να ασφαλίζονται και  στον  Κλάδο  Σύνταξης  του  ΕΤΑΑ-Τομέας Υγειονομικών (πρώην ΤΣΑΥ), στον οποίο  πληρώνουν  οι ίδιοι μέσω  κρατήσεων,  το  100%  των εισφορών τους   ως αυτασφάλιση, ενώ το Κράτος δεν συμμετέχει  με κανενός είδους  κρατική επιχορήγηση. 
            Μετά  δε την  1-1-1993  οι ιατροί υποχρεούνται  σε  ασφάλιση  και  στον κλάδο  Σύνταξης  αλλά και στον κλάδο  Περίθαλψης του παραπάνω Ταμείου,  με  την αντίστοιχη  καταβολή εισφορών.
            Ως εκ τούτου, η υποτιθέμενη διπλή σύνταξη  των ιατρών  που  προέρχεται  από  το  ΕΤΑΑ-Τομέας  Υγειονομικών,  στην ουσία  είναι  αποτέλεσμα αποκλειστικά  καταβολών ασφαλιστικών εισφορών από τους ίδιους τους  ιατρούς (πληρώνοντας  ως εργαζόμενοι και ως εργοδότες το 100% των εισφορών τους)  μέσα από τις  μηνιαίες  κρατήσεις από το μισθό τους, υπερ  του  ΕΤΑΑ-Τομέας  Υγειονομικών,  χωρίς καμία συμμετοχή  του  Δημοσίου, διότι όπως είναι γνωστό  το  εν λόγω  Ταμείο  είναι Ταμείο Αυτασφάλισης.  Η δε  άλλη σύνταξη  που λαμβάνουν  ιατροί του ΕΣΥ,  και ιατροί ορισμένων ασφαλιστικών ταμείων,  ακολουθεί τη διαδικασία  εργοδότη-εργαζομένου, όπως όλες  οι  άλλες  συντάξεις  του Δημοσίου  βάσει  του Συντάγματος.
            Θεωρούμε ότι  τα αρμόδια Υπουργεία  θα πρέπει να  εξετάσουν  την παραπάνω περίπτωση  και να μην στερήσουν  την  σύνταξη  από  γιατρούς που για χρόνια ολόκληρα   πλήρωναν κανονικά ασφαλιστικές  εισφορές  και στα δύο ταμεία, Δημόσιο και  ΕΤΑΑ-Τομέας Υγειονομικών.
            Τέλος για μια ακόμη φορά  δηλώνουμε την έντονη αντίθεσή μας για το γεγονός ότι,  ιατροί που για πολλά χρόνια προσέφεραν  ιατρικές υπηρεσίες, στους κλάδους υγείας  Ασφαλιστικών Ταμείων, όπως π.χ. στον Ο.Α.Ε.Ε., δεν μπόρεσαν (διότι δεν έπραξαν τα δέοντα οι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί) να κατοχυρώσουν με εισφορές που θα κατέβαλλαν,το δικαίωμα στη λήψη  σύνταξης από αυτά τα ταμεία, με ανταποδοτικό τρόπο.


            Ζητάμε  από το Δ.Σ. του  Π.Ι.Σ. να εντείνει την διεκδίκηση    αυτού του δίκαιου αιτήματος  του Ιατρικού κόσμου.
            Είναι γνωστό σε όλους  ότι οι μισθοδοτούμενοι  ιατροί  στο Ε.Σ.Υ.  και στον  Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), έχουν ήδη υποστεί πολύ μεγάλες μειώσεις στον μισθό τους.  Γνωρίζουμε ήδη οτι, αρκετοί ιατροί που έχουν ετήσια σύμβαση και προσφέρουν υπηρεσίες  στον  Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  παραμένουν απλήρωτοι  για κάποιους μήνες, και οτι οι ιατροί του Ε.Σ.Υ. λαμβάνουν και μειωμένες και με μεγάλη καθυστέρηση τις αμοιβές τους  για πραγματοποιηθείσες  εφημερίες, στα  Κρατικά Νοσοκομεία.
           
            Επίσης,  είναι σε   όλους γνωστό πως οφείλονται σε ιατρούς, πάνω από 450-500 εκατομμύρια  ευρώ, για προσφερθείσες υπηρεσίες σε διάφορα  Ασφαλιστικά Ταμεία, για τα έτη 2010, 2011 αλλά και για το τρέχον έτος , ποσά για τα οποία  κανείς  Ιατρικός  Σύλλογος  δεν θα επιτρέψει να παραμείνουν αδιάθετα ή να παραγραφούν ή να μειωθούν.

            Πιστεύουμε εν τέλει ότι ο Ιατρικός κόσμος  έχει εξαντλήσει   τα όρια  ανοχής, που επιτρέπουν μια αξιοπρεπή διαβίωση,  εργαζόμενος σε ένα χώρο τόσο δύσκολο, κρίσιμο  αλλά και ευαίσθητο,  για το σύνολο των πολιτών της χώρας μας.


Για  το Διοικητικό  Συμβούλιο  του  Ι.Σ.Π.Ο.

                       
            Ο  Πρόεδρος                                                       Ο  Γεν.  Γραμματέας

        Νίκος   Γαλανόπουλος                                            Ιωάννης   Δάρας 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου