Δευτέρα 30 Ιουλίου 2012

Ωφέλιμη για το ΙΚΑ η ηλεκτρονική διασύνδεση
Σημαντικά οφέλη διαπιστώθηκαν από τη λειτουργία της ηλεκτρονικής διαδικτυακής σύνδεσης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με άλλους δημόσιους οργανισμούς καθώς και από την ηλεκτρονική παροχή βεβαιώσεων ασφαλιστικής ιστορίας και την έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας μέσω διαδικτύου.

Οι ηλεκτρονικές αυτές υπηρεσίες υπηρετούν το στόχο της μείωσης του αριθμού επισκέψεων εργοδοτών και ασφαλισμένων στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διασφαλίζοντας παράλληλα την ταχεία και ασφαλή εξυπηρέτηση των σχετικών αιτημάτων, και τη γνησιότητα των χορηγούμενων βεβαιώσεων. Επίσης συμβάλουν στη μείωση του φόρτου εργασίας στα Υποκαταστήματα προκειμένου να διενεργούνται ταχύτερα οι λοιπές εργασίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιδρύματος, σε διάστημα ενός έτους, από τον Ιούνιο 2011 έως τον Ιούλιο 2012 αντλήθηκαν ηλεκτρονικά από άλλους δημόσιους οργανισμούς (ΟΑΕΔ, ΥΠΕΣ, ΟΕΕ και ΟΕΚ) 1.232.880 βεβαιώσεις ασφαλιστικής ιστορίας ασφαλισμένων.

Για το διάστημα από το Νοέμβριο 2011 έως τον Ιούλιο 2012 αντλήθηκαν από το διαδίκτυο από ασφαλισμένους και εργοδότες 322.635 βεβαιώσεις ασφαλιστικής ιστορίας και από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο 2012 κατόπιν αιτήσεων εργοδοτών, αντλήθηκαν 709.346 ασφαλιστικές ενημερότητες από ειδικά διαπιστευμένους φορείς (Εφορίες, Τελωνεία, Τράπεζες, Συμβολαιογράφοι κ.λπ).

Με τη χρήση των ηλεκτρονικών διαδικτυακών υπηρεσιών διεκπεραιώθηκαν συνολικά 2.264.860 αιτήσεις χωρίς να απαιτηθεί η μετακίνηση των συναλλασσομένων με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και σε βάθος χρόνου αναμένεται αύξηση της ζήτησης των υπηρεσιών αυτών.

Ιατρικός Τύπος

- Posted using BlogPress from my iPad

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου