Τετάρτη 25 Ιουλίου 2012

Η τελική λίστα συγχωνεύσεων

Η τελική λίστα συγχωνεύσεων
Σε πρώτη φάση συγχωνεύονται 21 Οργανισμοί στο πλαίσιο της διαδικασίας περικοπών δημοσίων δαπανών, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Οι φορείς αυτοί χρηματοδοτούνταν με 40 εκατομμύρια ευρώ (39.383.877 ευρώ) ανά έτος.
Οι Οργανισμοί που επιλέχθηκαν είναι αυτοί που παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες και όπως εκτιμάται με τη συγχώνευση, θα είναι σε θέση να παρέχουν αυτές τις ίδιες υπηρεσίες στον πολίτη, με χαμηλότερο κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Ο λόγος είναι ότι οι νέοι συγχωνευμένοι οργανισμοί θα αξιοποιήσουν καλύτερα τους διαθέσιμους πόρους, με εξορθολογισμό της χρήσης ακινήτων, περιορισμό διοικητικών συμβουλίων και διευθυντικών θέσεων, εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακας στις προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών, κ.α..
Το προσωπικό αυτών των Οργανισμών φτάνει τα 5.256 άτομα οι οποίοι όπως επισήμανε σε πρωινή εκπομπή του Mega ο εκπρόσωπος της Κυβέρνησης, κ Σίμος Κεδίκογλου, θα μετατεθούν σε νευραλγικούς τομείς ανάπτυξης της οικονομίας μας, γιατί είναι σημαντικό, όπως τόνισε, για τη χώρα, να καταφέρει μελλοντικά να μην είναι υπό συνεχή δανεισμό. Και ο τρόπος είναι να σταματήσουμε να εισάγουμε περισσότερα από ότι παράγουμε και να μην καταναλώνουμε περισσότερα από όσα μπορούμε να πληρώσουμε.
Η λίστα με τους φορείς:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΦΟΡΕΑΣ ΘΕΣΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΠΛΗΘΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών Ν.Π.Ι.Δ. 1 Συγχώνευση σε ένα ενιαίο εθνικό φορέα εξωστρέφειας με έδρα την Θεσσαλονίκη
2. Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης Α.Ε. 1
3. HELEXPO Α.Ε. 1
4. Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. 1 Συγχώνευση σε ενιαίο φορέα
5. Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Ν.Π.Ι.Δ. 1
6. Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης Ν.Π.Ι.Δ. 1
7. Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών Ν.Π.Ι.Δ. 1 Κατάργηση και Ενσωμάτωση στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
8. Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας Ν.Π.Ι.Δ. 1 Συγχώνευση
9. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ν.Π.Ι.Δ. 1
10. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ν.Π.Δ.Δ. 1 Συγχώνευση
11. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ν.Π.Ι.Δ. 1
12. Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας Πληροφόρησης και Πολιτισμού – Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς – Εθνική Χαρτοθήκη (Ε.Κ.Ε.Π.Π. – Ε.ΚΕ.ΧΑ.ΧΑ.Κ) Ν.Π.Ι.Δ 1 Κατάργηση και απορρόφηση από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
13. Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (Αγορά Ρέντη) Α.Ε. 1 Συγχώνευση
14. Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΦΟΡΕΑΣ ΘΕΣΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΠΛΗΘΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15. Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για Εκτελέσεις Αρχαιολογικών Έργων Ν.Π.Ι.Δ. 1 Κατάργηση και ενσωμάτωση στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΦΟΡΕΑΣ ΘΕΣΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΠΛΗΘΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
16. Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ν.Π.Δ.Δ. 1 Κατάργηση και ενσωμάτωση στο Υπουργείο Τουρισμού
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΘΕΣΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΠΛΗΘΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
17. Ελληνική Θαλάσσια Ένωση Ν.Π.Δ.Δ. 1 Κατάργηση και μεταφορά αρμοδιοτήτων στο ΥΕΘΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΘΕΣΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΠΛΗΘΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18. Φορείς Διαχείρισης Προστατευομένων Περιοχών Ν.Π.Ι.Δ. 29 Συγχώνευση σε 14 φορείς, κατά προσέγγιση αντίστοιχους των Περιφερειών
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΘΕΣΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΠΛΗΘΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
19. Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας Ν.Π.Δ.Δ. 39 Συγχώνευση σε 13 (μια διοίκηση ανά Περιφέρεια, με την επιφύλαξη της επαρκούς εξυπηρέτησης νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών)
20. Κεφάλαια Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών Ν.Π.Δ.Δ. 65 Συγχώνευση σε 1 ενιαίο φορέα
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΦΟΡΕΑΣ ΘΕΣΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΠΛΗΘΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
21. Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων Ν.Π.Δ.Δ 63 Συγχώνευση σε 1 ενιαίο φορέα
Ανθή Αγγελοπούλου
IATΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου