Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2012

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2014-2020 στην ανάπτυξη και την έρευνα

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2014-2020 στην ανάπτυξη και την έρευναΧρειάζεται να αυξηθούν οι μελλοντικοί προϋπολογισμοί της ΕΕ για την έρευνα και την ανταγωνιστικότητα, όπως ακριβώς είχαν υποσχεθεί και οι ηγέτες της ΕΕ στη σύνοδο κορυφής του Ιουνίου, υποστήριξε το ΕΚ με ψήφισμά του την Τρίτη. Οι ευρωβουλευτές ζήτησαν από τα κράτη μέλη, όταν θα υιοθετήσουν τη θέση τους ενόψει των τελικών διαπραγματεύσεων για το επόμενο μακροπρόθεσμο σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ, να μην προβούν σε περικοπές σε τομείς που τονώνουν την ανάπτυξη.

Οι εισηγητές του ΕΚ Ivailo Kalfin (Σοσιαλιστές, Βουλγαρία) και Reimer Böge (ΕΛΚ, Γερμανία), οι οποίοι θα ηγηθούν των διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 (πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ)), εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την ένθερμη υποστήριξη του Κοινοβουλίου στο ψήφισμα, το οποίο αποτελεί μήνυμα προς τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων που θα συζητήσουν το ΠΔΠ στα πλαίσια έκτακτης συνόδου κορυφής στις 22 και 23 Νοεμβρίου.

Οι ευρωβουλευτές υπογράμμισαν ότι ένας πιθανός προϋπολογισμός της ευρωζώνης θα πρέπει να υπόκειται σε δημοκρατική λογοδοσία στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, και ότι, όπως καθορίζεται στις συνθήκες, οποιοσδήποτε νέος δημοσιονομικός πόρος πρέπει να αποτελεί μέρος του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Χρηματοδότηση και στόχοι: δύο έννοιες που πρέπει να συμβαδίζουν

Απαντώντας στις απειλές ορισμένων κρατών μελών ότι θα προβούν σε μεγάλες περικοπές στο σχέδιο προϋπολογισμού που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι ευρωβουλευτές αξίωσαν από τις κυβερνήσεις να δηλώσουν δημόσια και με σαφήνεια ποιές ακριβώς πολιτικές θα πρέπει να εγκαταλειφθούν προκειμένου να καταστεί αυτό δυνατό.

"Ο δρόμος προς την κόλαση είναι στρωμένος με αγαθές προθέσεις. Τα κράτη μέλη είναι πολύ καλά στο να υιοθετούν φιλόδοξους στόχους, όπως το πρόσφατο σύμφωνο για την ανάπτυξη στην Ευρώπη. Αλλά όταν φθάνουμε στο προκείμενο, την υλοποίηση δηλαδή των στόχων μέσω των απαραίτητων χρηματοδοτήσεων, τότε αναλαμβάνουν οι υπουργοί Οικονομικών. Εάν η ΕΕ δεν διαθέσει τα χρήματα εκεί που πρέπει δεν θα επιτύχουμε τους στόχους μας με αποτέλεσμα την περαιτέρω απώλεια νομιμότητας απέναντι στους πολίτες μας και τους διεθνείς εταίρους μας", δήλωσε ο εισηγητής του ΕΚ, Ivailo Kalfin (Σοσιαλιστές, Βουλγαρία).

Επενδύσεις σε έρευνα και ανταγωνιστικότητα για την αντιμετώπιση της κρίσης

Τα μέτρα που έχουν ληφθεί από το 2008 και έπειτα δεν έχουν βοηθήσει στο να δοθεί ένα τέλος στην οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, σημειώνουν οι ευρωβουλευτές. Υποστηρίζοντας ότι ένας καλά στοχευμένος και αξιόπιστος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, με επαρκή κονδύλια, θα βοηθήσει στο συντονισμό και την ενίσχυση των εθνικών προσπαθειών, οι ευρωβουλευτές ζητούν να γίνουν "σημαντικές αυξήσεις" στους τομείς χρηματοδότησης της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της επιχειρηματικότητας, των υποδομών και της έρευνας και καινοτομίας.

Με δεδομένη την "επιτακτική ανάγκη για εξασφάλιση δημόσιων επενδύσεων στους τομείς ανάπτυξης και απασχόλησης" οι ευρωβουλευτές ζητούν να διατηρηθούν οι προϋπολογισμοί για την πολιτική συνοχής και την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) "τουλάχιστον στα επίπεδα της περιόδου 2007-2013", αλλά να χρησιμοποιηθούν πιο αποτελεσματικά.

Ίδιοι πόροι της ΕΕ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά να υπάρξουν πιο διαφανή και δίκαια συστήματα χρηματοδότησης του προϋπολογισμού, χωρίς εκπτώσεις και διορθωτικούς μηχανισμούς. Με ξεχωριστό ψήφισμά τους, το οποίο υιοθέτησαν επίσης την Τρίτη, οι ευρωβουλευτές ζητούν απλούστερη του συστήματος των ιδίων πόρων που προέρχονται από τον ΦΠΑ ενώ χαιρετίζουν τη σχεδιαζόμενη εισαγωγή του φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, ο οποίος μπορεί να χρησιμεύσει στη μείωση των εθνικών συνεισφορών για τις χώρες που θα τον υιοθετήσουν.

Επόμενα βήματα

Στις 22 και 23 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί μία έκτακτη σύνοδος κορυφής για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ), με στόχο την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας ενόψει της έναρξης των διαπραγματεύσεων μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το Κοινοβούλιο μπορεί να ασκήσει βέτο στον κανονισμό για το ΠΔΠ, ο οποίος καθορίζει τις ανώτατες τιμές ανά κατηγορία δαπανών και για κάθε έτος της περιόδου του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Το ΕΚ αποφασίζει, επίσης, από κοινού και επί ίσοις όροις με το Συμβούλιο για τα πολυετή προγράμματα που τρέχουν κατά τη διάρκεια της δημοσιονομικής περιόδου.

Ανθή Αγγελοπούλου
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου