Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2012

EPhForT : Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει επενδύσεις κλινικής έρευνας 400 εκατ. ευρώ

Αναγνώριση της κλινικής έρευνας στη χώρα, με την ανάλογη φορολογική μεταχείριση, μπορεί να πετύχει εισροή μέχρι και 400 εκ. ευρώ ετησίως στη χώρα, υποστηρίζοντας σημαντικά τις αναπτυξιακές προσπάθειες που στόχο έχουν την έξοδο από την κρίση.

Την παραπάνω πρόταση κατέθεσαν την περασμένη Παρασκευή 26 Οκτωβρίου στον υπουργό Οικονομίας κ. Γιάννη Στουρνάρα, ο πρόεδρος του EPhForT (ΕΒΕΑ Pharmaceutical Forum Team) κ. Διονύσης Φιλιώτης και ο γ.γ. του EPhForT, καθηγητής Χάρης Λαμπρόπουλος.

Ο κ. Φιλιώτης, ζήτησε οι δαπάνες των κλινικών μελετών να ενταχθούν στις δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, και συνεπώς να εκπίπτουν φορολογικώς σύμφωνα με τις διατάξεις της § 1 περ. ια του άρθρου 31 του Ν.2238/1994. Η εν λόγω ρύθμιση θα προσφέρει επιπλέον κίνητρα στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις για να εμπλουτίσουν το ερευνητικό τους χαρτοφυλάκιο στη χώρα μας, αναδεικνύοντας τη διεξαγωγή κλινικών μελετών σε σημαντικό μοχλό ανάπτυξης.

Την περίοδο 2010 – 2011, έχουν εγκριθεί από τον ΕΟΦ κλινικές μελέτες συνολικού προϋπολογισμού 84 εκατ. ευρώ – ποσό το οποίο αν η Πολιτεία διευθετήσει τα υφιστάμενα γραφειοκρατικά εμπόδια μπορεί να ανέλθει σε 400 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Η κλινική έρευνα είναι μια από τις πιο παραγωγικές επενδύσεις. Τα οφέλη της είναι πολυσήμαντα, καθώς εξασφαλίζει ταχεία πρόσβαση των ασθενών σε νέες θεραπείες, άρα σε καλύτερη υγειονομική περίθαλψη, συμβάλλει στη μείωση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης, ενώ παράλληλα ενισχύει την εθνική οικονομία με την εισροή σημαντικών κεφαλαίων από το εξωτερικό, εισάγει ερευνητική τεχνογνωσία, προσφέρει νέες θέσεις εργασίας, διαρκή εκπαίδευση & αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού σε εξειδικευμένους τομείς.

Ο υπουργός Οικονομίας κ. Γιάννης Στουρνάρας αναγνώρισε πως η ρύθμιση αυτή μπορεί να συμβάλει στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων στον τομέα της κλινικής έρευνας φαρμάκων, που έχει άμεσα ανάγκη η ελληνική οικονομία και πως θα αναθέσει στο επιτελείο του την περαιτέρω προετοιμασία για την εφαρμογή της.

Επιπλέον, στη συνάντηση συζητήθηκε ένα σημαντικό, ειδικό θέμα, που αφορά τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου μετά την εφαρμογή του PSI+. Ο κ. Φιλιώτης ζήτησε η προκύπτουσα χρεωστική διαφορά να εκπίπτει είτε εφάπαξ είτε σε δόσεις.

Ακόμη, στην περίπτωση όπου η ζημία της απομείωσης των ομολόγων των φαρμακευτικών επιχειρήσεων, λόγω της συμμετοχής τους στο PSI, καθώς και η ζημία λόγω της αποτιμήσεως αυτών στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου, καλυφθεί από οιονδήποτε τρίτο στο πλαίσιο συμβατικής του υποχρέωσης ή εξ ελευθεριότητας, να εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδα της διαχειριστικής περιόδου κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η κάλυψη.

Ο κ. Φιλιώτης τόνισε ότι είναι ζήτημα επιβίωσης των φαρμακευτικών επιχειρήσεων, οι οποίες έχοντας πίστη στην αξιοπιστία και φερεγγυότητα της Ελληνικής Δημοκρατίας, κατακράτησαν τα ομόλογα αυτά, υπέστησαν αναίτια το PSI, ενώ είχαν την δυνατότητα προεξοφλώντας αυτά, να αναγνωρίσουν πλήρως ως φορολογικώς εκπιπτόμενο έξοδο στη διαχειριστική περίοδο που αυτά προεξοφλήθηκαν, το κόστος της προεξοφλήσεως.

Είναι ζήτημα βιωσιμότητας και φορολογικής δικαιοσύνης, όχι μόνο προς τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις, αλλά προς όλο τον επιχειρηματικό κόσμο και ένα ηχηρό μήνυμα ανάκτησης της θρυμματισμένης πίστης προς την αξιοπιστία της Ελληνικής Δημοκρατίας από τους προμηθευτές εσωτερικού και εξωτερικού, όπως επίσης και προς τους εν δυνάμει επενδυτές, ότι η Ελληνική Φορολογική Νομοθεσία εκσυγχρονίζεται και δεν τιμωρεί με υπερφορολόγηση τις επιχειρήσεις.

IATRONET

- Posted using BlogPress from my iPad

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου