Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2012

Ανακοίνωση – Ενημέρωση ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ
Αθήνα, 27/10/2012

Ανακοίνωση – Ενημέρωση

Σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ των μελών του Συντονιστικού Οργάνου των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας και των φορέων που εκπροσωπούν. Επιβεβαιώνεται ότι οι αποφάσεις θα λαμβάνονται από κοινού καθώς και όποιες τροποποιήσεις τους θα είναι αντικείμενο συλλογικής διαπραγμάτευσης και όχι μεμονωμένων ενεργειών.

Εξετάζουμε τα νέα δεδομένα και θα σας ενημερώσουμε για τις περαιτέρω ενέργειες μας.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν.Γραμματέας

Γ. Ελευθερίου Χ. Παπασιδέρης


- Posted using BlogPress from my iPad

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου