Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012

Αίτημα για άμεση διασφάλιση της περιουσίας του Τ.Σ.Α.Υ.
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Προς τον

Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΣΑΥ- ΕΤΑΑ

Κο Βασιάδη Αναστάσιο

Αχαρνών 27

Αθήνα

Αθήνα 24-10-2012

ΑΠ.33243ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΣΑΥ

Όλως αιφνιδιαστικά ανακινείται εκ νέου ζήτημα υπαγωγής του Ταμείου μας στον προβληματικό και υπό πλήρη κατάρρευση νεοσυσταθέντα Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Επιχειρείται έτσι η πλήρης λεηλασία της περιουσίας και των δικαιωμάτων των συναδέλφων τόσο στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όσο και στα αποθεματικά του Ε.Τ.Α.Α., με προφανή στόχο τη στήριξη άλλων προβληματικών ταμείων, τομέων και κλάδων υγείας.

Στα πλαίσια αυτά, θεωρούμε, σύμφωνα με την από 23-10-2012 απόφαση του ΔΣ του ΙΣΑ, επιβεβλημένη και ζητούμε την εκ μέρους σας άμεση λήψη των αναγκαίων μέτρων σε μία ύστατη προσπάθεια διάσωσης των αποθεματικών του ταμείου μας. Ειδικότερα και συγκεκριμένα απαιτείται άμεσα η σύγκληση έκτακτου ΔΣ ώστε τουλάχιστον:

(α) Να διασφαλιστεί, με βάση τα σημερινά δεδομένα, η τήρηση της ποσοστιαίας αναλογίας στο σύνολο της περιουσίας του ταμείου για τους κλάδους σύνταξης/ασθένειας/πρόνοιας, όπως αυτή έχει ήδη αποφασιστεί στην 12/7-1-2009 συνεδρίαση του ΔΣ του Ε.Τ.Α.Α. και

(β) Να υλοποιηθεί άμεσα η μεταβίβαση της Στέγης Υγειονομικών από τον κλάδο ασθένειας στον κλάδο σύνταξης όπου και δικαιωματικά ανήκει, αφού ως περιουσιακό στοιχείο δημιουργήθηκε αποκλειστικά από τις εισφορές των ιατρών και λοιπών υγειονομικών ασφαλισμένων του ταμείου.

Μέσα σε ένα κλίμα συνεχούς αποστέρησης των ιατρών και λοιπών υγειονομικών από την περιουσία τους και απώλειας των πόρων του ταμείου, τα παραπάνω θεωρούμε ότι πρέπει με δική σας ευθύνη να γίνουν άμεσα και προ πάσης υλοποίησης της υπαγωγής του Ταμείου μας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.


Για το Δ.Σ. του Ι.Σ.Α.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

Κοινοποίηση :

Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο

Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία

Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος


- Posted using BlogPress from my iPad

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου