Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2012

ΦΣΑ προς M.Σαλμά: "Tελικά ισχύει το χρονοδιάγραμμα και το δελτίο τιμών;"
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Η πλήρης εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος των πληρωμών μας, σε συνδυασμό με την εφαρμογή της αγορανομικής διάταξης, παίζει πρωταρχικό ρόλο για την συνέχιση της λειτουργίας των φαρμακείων μας.

Το χρονοδιάγραμμα πληρωμών μας, περιλαμβάνει την αποπληρωμή των χρεών του ΕΟΠΥΥ για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο μέχρι τις 12 Νοεμβρίου, συμπεριλαμβανομένων και των χρεών του 2011, τα οποία έχουν νομοθετηθεί με τον N. 4038/2012. Η εκκρεμότητα η οποία υπάρχει και προβληματίζει πολύ τα μέλη μας είναι, το αν για την πληρωμή του Οκτωβρίου, όπως και του Νοεμβρίου, ισχύσει η συλλογική σύμβαση ή θα πρέπει να αναμένουμε νέο χρονοδιάγραμμα πληρωμών από το Υπουργείο σας.

Αποστείλαμε το υπ.αριθ. 7249/17-10-2012 έγγραφο προς τον ΕΟΠΥΥ, το οποίο σας επισυνάπτουμε που αφορά την ενημέρωσή μας, για το ανωτέρω ερώτημα και που δεν έχει απαντηθεί ακόμη από τον ΕΟΠΥΥ.
Όσον αφορά την αγορανομική διάταξη και το νέο δελτίο τιμών έχουμε να σας αναφέρουμε τα εξής :

Μέχρι σήμερα δεν εφαρμόζεται η δίμηνη πίστωση ούτε από τις φαρμακευτικές εταιρείες ούτε από τις φαρμακαποθήκες. Επίσης μερικές φαρμακαποθήκες δεν κοστολογούν τα φάρμακα όπως θα έπρεπε από τις 24 Οκτωβρίου και μετά, αλλά εκδίδουν δελτίο αποστολής αναμένοντας το νέο διορθωτικό δελτίο τιμών, όταν αυτό εκδοθεί.

Τελικά ισχύει το νέο δελτίο τιμών ή όχι;
Ισχύουν οι ημερομηνίες σύμφωνα με τις οποίες τα φάρμακα θα κοστολογούνται και στην χονδρική και στην λιανική τιμή ή όχι;
Παρανομούν όσες φαρμακαποθήκες ή εταιρείες δεν τιμολογούν τα φάρμακα τους ή όχι;

Σήμερα τα φαρμακεία μας έχουν εφοδιαστεί με φάρμακα τα οποία δεν έχει κοστολογήσει το μεγαλύτερο μέρος των φαρμακαποθηκών, οι δε ελλείψεις φαρμάκων έχουν σημειώσει ρεκόρ.

Όλα όσα αναφέρονται ανωτέρω έχουν δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στον εφοδιασμό των φαρμακείων μας με φάρμακα. Αδυνατούμε πλέον να εκτελούμε συνταγές και στην καλύτερη των περιπτώσεων όταν εκτελούμε, αυτές εκτελούνται μερικώς.
Αναμένουμε τις απαντήσεις σας άμεσα γιατί εκτός των άλλων, αυτές θα παίξουν σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις που θα κληθούν να πάρουν τα μέλη μας τις επόμενες μέρες.

για τον Φ.Σ.Α.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ


- Posted using BlogPress from my iPad

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου