Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΣΑ: ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ Ο ΙΣΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ


Αθήνα 25-10-2012 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΘΕΜΑ : ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ Ο ΙΣΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

Τα ακριβή στοιχεία του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ ζήτησε και έλαβε ο ΙΣΑ μετά από σειρά αιτήσεων του. Πλην όμως ουδέποτε έλαβε γνώση των εισηγήσεων και του περιεχομένου των αποφάσεων του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ με βάση τις οποίες έγινε τροποποίηση του αρχικού προϋπολογισμού. 

Από τα στοιχεία που ετέθησαν υπ΄ όψιν του ΙΣΑ προκύπτει ότι ειδικά στον τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας υπήρξε σημαντική μείωση της τάξεως των 20 εκατ. Ευρώ. Επιπλέον θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι δαπάνες για παρακλινικές εξετάσεις για το 2011 του Ο.Π.Α.Δ. με 1.200.000 ασφαλισμένους ήταν 240.000.000 ευρώ, ενώ στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με 10.000.000 σχεδόν ασφαλισμένους η συνολική δαπάνη για το 2012 πρόκειται να διαμορφωθεί κάτω από τα 300.000.000 ευρώ. 

Έτσι, καλούνται οι ιατροί να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, ενώ, εν αγνοία τους τροποποιείται ο προϋπολογισμός κατά τρόπο ώστε να μπορεί βάσιμα να πιθανολογηθεί ότι δεν θα μπορέσουν να αμειφθούν για τις παρασχεθείσες, σύμφωνα με τη σύμβασή τους, υπηρεσίες. 

Είναι όμως κρίσιμο για μας, για την προάσπιση των συμφερόντων των ιατρών μελών μας, του κύρους του τίτλου του ιατρού, αλλά και για την προστασία της δημόσιας υγείας, να γνωρίζουμε : (1.)Πότε και σε ποια σημεία ακριβώς τροποποιήθηκε ο προϋπολογισμός και (2.)Μετά από εισήγηση/ ή/και απόφαση ποιού οργάνου. 

Για τους λόγους αυτούς ο ΙΣΑ, μετά από απόφαση του ΔΣ του, προσφεύγει στον Εισαγγελέα για να χυθεί άπλετο φώς. 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 


Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ              ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου