Σάββατο 29 Μαρτίου 2014

Τι ισχύει για τα φαρμακεία στην Ευρώπη

Το Iatronet παρουσιάζει αναλυτικά τι ακριβώς ισχύει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, καθώς η λειτουργία των φαρμακείων είναι στην επικαιρότητα λόγω του πολυνομοσχεδίου.


Του Δημήτρη Καραγιώργου

Επίκαιρο όσο ποτέ έγιναν το ιδιοκτησιακό καθεστώς και οι προϋποθέσεις δημιουργίας νέου φαρμακείου.

Οι σαρωτικές αλλαγές του πολυνομοσχεδίου, που ψηφίζεται την Κυριακή, ανέδειξαν έννοιες, όπως 'πληθυσμιακά' ή 'χωροταξικά κριτήρια', 'αλυσίδες' φαρμακείων και 'εταιρείες εκμετάλλευσης φαρμακείων'.

Τι ισχύει στην Ευρώπη; Το Iatronet.gr παρουσιάζει αναλυτικά τον 'χάρτη' των ευρωπαϊκών φαρμακείων, του τρόπου συγκρότησης και ελέγχου τους:
Αυστρία

Δικαίωμα να έχουν φαρμακείο έχουν οι φαρμακοποιοί ή συνεταιρισμοί τους, σε ποσοστό τουλάχιστον 51%.

Για τη δημιουργία νέου φαρμακείου, απαιτείται ελάχιστη απόσταση 500 μέτρα από άλλο φαρμακείο, ενώ υπάρχουν και πληθυσμιακά κριτήρια.

Βέλγιο

Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να έχει φαρμακείο.
Υπάρχουν πληθυσμιακά κριτήρια και 'πλαφόν' στη σύσταση νέων φαρμακείων.

Βουλγαρία

Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να έχει φαρμακείο, χωρίς πληθυσμιακούς ή χωροταξικούς περιορισμούς..

Κροατία

Ιδιοκτήτης μπορεί να είναι οποιοσδήποτε, αλλά τη διεύθυνση έχει φαρμακοποιός.

Προβλέπονται πληθυσμιακά και χωροταξικά κριτήρια. Κάθε φαρμακοποιός διαθέτει μόνον ένα φαρμακείο. Εταιρείες μπορούν να έχουν και αλυσίδα φαρμακείων.

Κύπρος

Φαρμακοποιός ή συνεταιρισμός φαρμακοποιών πρέπει να κατέχει το 51% του φαρμακείου.

Δεν υπάρχουν πληθυσμιακοί και χωροταξικοί περιορισμοί. Κάθε φαρμακοποιός έχει μία άδεια.

Τσεχία

Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να έχει φαρμακείο.

Δεν υπάρχουν πληθυσμιακοί και χωροταξικοί περιορισμοί.

Δανία

Μόνον φαρμακοποιοί κατέχουν φαρμακεία.

Υπάρχουν χωροταξικοί περιορισμοί.

Εσθονία

Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να έχει φαρμακείο.

Το 80% των φαρμακείων ανήκει σε δύο μεγάλες αλυσίδες.

Υπάρχουν χωροταξικοί και πληθυσμιακοί περιορισμοί.

Φινλανδία

Ιδιοκτήτες είναι μόνον φαρμακοποιοί.

Υπάρχουν χωροταξικοί περιορισμοί.

Γαλλία

Φαρμακοποιοί ή συνεταιρισμοί τους κατέχουν φαρμακεία.

Προβλέπονται αυστηρά πληθυσμιακά και χωροταξικά κριτήρια.

Γερμανία

Φαρμακοποιοί ή συνεταιρισμοί τους μπορούν να έχουν φαρμακείο.

Δεν υπάρχουν χωροταξικοί ή πληθυσμιακοί περιορισμοί.

Κάθε φαρμακοποιός μπορεί να έχει έως τρία 'θυγατρικά' φαρμακεία.

Ελλάδα

Φαρμακοποιοί ή συνεταιρισμοί τους κατέχουν τα φαρμακεία.

Υπάρχουν πληθυσμιακά και χωροταξικά κριτήρια. Καταργούνται τα χωροταξικά.

Ουγγαρία

Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να έχει άδεια φαρμακείου, αλλά πρέπει να συμμετέχει και φαρμακοποιός.

Δεν προβλέπονται χωροταξικοί ή πληθυσμιακοί περιορισμοί.

Ιρλανδία

Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει φαρμακείο, αλλά με διευθυντή φαρμακοποιό.

Δεν προβλέπονται χωροταξικοί ή πληθυσμιακοί περιορισμοί.

Ιταλία

Ιδιωτικά φαρμακεία έχουν μόνον φαρμακοποιοί και συνεταιρισμοί τους.

Δημοτικά φαρμακεία, μπορούν να διευθύνονται από εταιρείες και χονδρεμπόρους.

Υπάρχουν πληθυσμιακά και χωροταξικά κριτήρια.

Λετονία

Φαρμακοποιοί μπορούν να κατέχουν άδεια φαρμακείου.

Ισχύουν πληθυσμιακά και χωροταξικά κριτήρια.

Λιθουανία

Φαρμακοποιοί ή συνεταιρισμοί τους κατέχουν άδειες

Στην περίπτωση που ιδιοκτήτης είναι εταιρεία, τα τρία τέταρτα των μελών του συμβουλίου πρέπει να είναι φαρμακοποιοί.

Δεν προβλέπονται χωροταξικοί ή πληθυσμιακοί περιορισμοί.

Λουξεμβούργο

Άδεια φαρμακείου έχουν φαρμακοποιοί ή συνεταιρισμοί τους.

Υπάρχουν πληθυσμιακοί περιορισμοί.

Μάλτα

Οποιοσδήποτε μπορεί να έχει την άδεια, αρκεί τη διεύθυνση να έχει φαρμακοποιός.

Προβλέπονται πληθυσμιακοί και χωροταξικοί περιορισμοί.

Ολλανδία

Αδειούχος μπορεί να είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με διευθυντή φαρμακοποιό.

Δεν προβλέπονται χωροταξικοί ή πληθυσμιακοί περιορισμοί.

Νορβηγία

Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να έχει φαρμακείο, με ορισμένες εξαιρέσεις (φαρμακευτικές εταιρείες, γιατροί).

Δεν υπάρχουν χωροταξικοί ή πληθυσμιακοί περιορισμοί.

Πολωνία

Αδειούχος είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με διευθυντή φαρμακοποιό.

Δεν προβλέπονται χωροταξικοί ή πληθυσμιακοί περιορισμοί.

Πορτογαλία

Φαρμακείο μπορεί να έχει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με εξαίρεση τους γιατρούς, ενώσεις φαρμακοποιών, φαρμακευτικές εταιρείες, χονδρεμπόρους, ιδιωτικές κλινικές.

Διευθυντής είναι φαρμακοποιός.

Υπάρχουν πληθυσμιακοί και χωροταξικοί περιορισμοί.

Ρουμανία

Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να κατέχει άδεια φαρμακείου.

Δεν προβλέπονται χωροταξικοί ή πληθυσμιακοί περιορισμοί.

Σλοβακία

Φαρμακείο μπορεί να έχει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Δεν υπάρχουν χωροταξικοί ή πληθυσμιακοί περιορισμοί.

Σλοβενία

Φαρμακοποιοί κατέχουν τις άδειες.

Προβλέπονται πληθυσμιακοί περιορισμοί.

Ισπανία

Φαρμακοποιοί ή συνεταιρισμοί τους κατέχουν τουλάχιστον το 75% κάθε φαρμακείου.

Υπάρχουν πληθυσμιακοί και χωροταξικοί περιορισμοί.

Σουηδία

Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτός γιατρών και φαρμακευτικών εταιρειών, μπορεί να κατέχει φαρμακείο.

Το 2009, πουλήθηκε το 65% των κρατικών φαρμακείων.

Δεν προβλέπονται χωροταξικοί ή πληθυσμιακοί περιορισμοί.

Ελβετία

Άδεια φαρμακείου μπορεί να έχει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Δεν προβλέπονται χωροταξικοί ή πληθυσμιακοί περιορισμοί.

Τουρκία

Φαρμακοποιοί κατέχουν τις άδειες. Δεν επιτρέπονται αλυσίδες φαρμακείων.

Αγγλία

Αδειούχος μπορεί να είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με υπεύθυνο φαρμακοποιό.

Δεν υπάρχουν πληθυσμιακά και χωροταξικά κριτήρια.

Τα τοπικά συμβούλια του ΕΣΥ συνάπτουν συμβάσεις με όσα φαρμακεία κρίνουν ότι καλύπτουν τις ανάγκες του συστήματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου