Κυριακή 30 Μαρτίου 2014

Νέο τοπίο διαμορφώνεται στην Υγεία με το ΠΕΔΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, στόχος του ευρύτερου χώρου της Υγείας είναι η μεταρρύθμιση του τρόπου με τον οποίο λειτουργούσε πριν, εφευρίσκοντας έξυπνες λύσεις ώστε να εξοικονομούνται χρήματα εκεί που προηγουμένως υπήρχαν απώλειες και η διάθεση τους εκεί που τώρα πραγματικά χρειάζονται περισσότερο. 

Όπως τονίζει ο υφυπουργός Υγείας Αντώνης Μπέζας, πρόκειται «για ένα σύστημα καθολικό και λειτουργικό, στην υπηρεσία του πολίτη. Ένα σύστημα αποδοτικό, που διευκολύνει τον πολίτη. Ένα σύστημα που θα παρέχει αποτελεσματική κοινωνική προστασία σε εκείνους που την έχουν ανάγκη. Που θα παρέχει δημόσιες υπηρεσίες σε όλους, με τρόπο αποτελεσματικό και φερέγγυο, με τρόπο που σέβεται τα χρήματα των φορολογουμένων και τους πόρους που διαχειριζόμαστε». Πιο αναλυτικά, οι κεντρικοί άξονες του νέου συστήματος -όπως τους παρουσίασε ο Αντώνης Μπέζας στην διάρκεια συνεδρίου για την Υγεία, είναι:

Άξονας πρώτος: Ο ΕΟΠΥΥ εξακολουθεί να λειτουργεί αποκλειστικά ως αγοραστής υπηρεσιών υγείας από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Μετατρέπεται δηλαδή, σε έναν μεγάλο ασφαλιστικό Οργανισμό Υγείας, που θα αγοράζει υπηρεσίες για τους ασφαλισμένους, τους συνταξιούχους και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους.

Με την αποφόρτιση του ΕΟΠΥΥ από την παροχή υπηρεσιών υγείας και την αποκοπή των Μονάδων Υγείας θα βελτιωθεί σημαντικά η διαχειριστική και συμβολαιακή του ικανότητα και κατά συνέπεια η διαπραγματευτική του ικανότητα. Θα μπορεί δηλαδή να αγοράζει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και υψηλής ποιότητας σε χαμηλές τιμές. Γιατί δεν είναι μόνο το κόστος αλλά και η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. Ήδη ξεκίνησε να λειτουργεί μια βασική γνωμοδοτική για τον ΕΟΠΥΥ Επιτροπή, η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης που είναι βέβαιο ότι θα βελτιώσει τις σημερινές αναποτελεσματικές συμβάσεις με τους παρόχους υπηρεσιών υγείας.

Άξονας δεύτερος: Τα Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ με τις αποκεντρωμένες μονάδες τους (Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερειακά Ιατρεία, κλπ) και οι πρώην Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ μεταφέρθηκαν και εντάχθηκαν στην οργανωτική δομή των ΔΥΠΕ.

Το ΠΕΔΥ θα περιλαμβάνει όλες τις κρατικές δομές ΠΦΥ, και η νέα αυτή διοικητική και οργανωτική οντότητα θα ταυτίζεται με τη διοικητική οργάνωση της χώρας. Η περιοχή ευθύνης κάθε Κέντρου Υγείας θα ονομάζεται Τομέας ΠΦΥ και σε κάθε Δήμο θα αντιστοιχεί τουλάχιστον ένας Τομέας.

Η μεταφορά των Μονάδων Υγείας από τον ΕΟΠΥΥ στις ΔΥΠΕ και των Κέντρων Υγείας από τα νοσοκομεία στις ΔΥΠΕ, θα θέσει τέλος τον κατακερματισμό του συστήματος. Στον ΕΟΠΥΥ για παράδειγμα, υπάρχουν Περιφερειακά Ιατρεία, οικογενειακοί ιατροί και ιατροί με τα ιδιωτικά τους ιατρεία. Από την παράλληλη λειτουργία αυτών των δύο δημόσιων υποσυστημάτων (ΕΣΥ και ΕΟΠΥΥ), που αποτελούσε αδιαμφισβήτητα έναν διοικητικό πλεονασμό και που δημιουργούσε πολλαπλές πύλες εισόδου και πολλαπλά διαχειριστικά κόστη, προχωρούμε σε ένα ενιαίο δημόσιο σύστημα ΠΦΥ.

Ενδυναμώνεται έτσι και η ΠΦΥ και οι εξειδικευμένες υπηρεσίες προς τον πολίτη. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα να υπάρχουν κλειστοί-σφαιρικοί προϋπολογισμοί ανά πληθυσμό αναφοράς.

Όταν σε δεύτερη φάση, προχωρήσουμε σε μια ορθολογική χωροταξική κατανομή των δομών ΠΦΥ στη χώρα, τότε, θα έχουμε ένα πυκνό δημόσιο δίκτυο υπηρεσιών, δίπλα στον πολίτη, τη στιγμή που το έχει ανάγκη και σε 24ωρη βάση τα Πολυδύναμα Κέντρα Υγείας, ενώ τα εξωτερικά ιατρεία και τα τμήματα επειγόντων των νοσοκομείων θα αποσυμφορηθούν.

Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει η αγωνία για την γρήγορη και αποτελεσματική λειτουργία του νέου συστήματος. Δεν γίνεται όμως τέτοιου μεγέθους αλλαγές από την μια στιγμή στην άλλη. Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι η διοικητική ενοποίηση των δύο προηγούμενων δημόσιων υποσυστημάτων. Καθώς παράλληλα και σταδιακά προχωράει και η λειτουργική τους ενοποίηση, όπως επίσης και ο θεσμός του οικογενειακού ιατρού, οι καλύτερες υπηρεσίες σε σχέση με το παρελθόν θα γίνονται όλο και πιο ορατές για τους πολίτες.

Ήδη υπάρχουν στοιχεία κοινής λειτουργίας των δύο πρώτων δημόσιων υποσυστημάτων. Σε κάθε Μονάδα Υγείας του ΠΕΔΥ θα υπάρχει ιατρός υποδοχής που θα δέχεται χωρίς ραντεβού τα έκτακτα περιστατικά, ενώ παρά τους λιγότερους ιατρούς, σε σχέση με τις Μονάδες του ΕΟΠΥΥ, που δέχτηκαν να ενταχθούν στο νέο σύστημα, η εξυπηρέτηση των πολιτών θα είναι επαρκής αφού οι ιατροί θα εργάζονται με διευρυμένο ωράριο (8ώρο) και πολύ σύντομα θα καλυφθούν κενά με επικουρικούς ιατρούς συγκεκριμένων ειδικοτήτων.

Άξονας τρίτος: Εισάγεται ο θεσμός του οικογενειακού ιατρού, ώστε να υπάρχει αξιόπιστη και προσωπική σχέση με τους επαγγελματίες υγείας και καθιερώθηκε ο ατομικός ηλεκτρονικός φάκελος Υγείας, σύμφωνα με τα πρόσφατα ευρωπαϊκά πρότυπα, για να υπάρχουν οι απαραίτητες ιατρικές πληροφορίες.

Κάθε πολίτης θα μπορεί σύντομα να έχει τον οικογενειακό του ιατρό και κάθε οικογενειακός ιατρός θα γνωρίζει τα προβλήματα του ασθενή του και θα ενημερώνει τον ηλεκτρονικό φάκελο Υγείας.

Τα Κέντρα Υγείας, σε συνεργασία με τους οικογενειακούς ιατρούς θα αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στη βελτίωση της υγείας των πολιτών στην περιοχή ευθύνης τους και θα είναι υπεύθυνα, όχι μόνο για την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία αλλά και για την πρόληψη, τη διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων, την αποκατάσταση και την κατ' οίκον φροντίδα.

Οι οικογενειακοί ιατροί δεν είναι απλά γενικοί ιατροί. Ο ρόλος τους είναι να αντιμετωπίζουν ολιστικά τον ασθενή, με προσωπική γνώση του ιστορικού του, χρησιμοποιώντας επαρκείς υπηρεσίες και έχοντας τη δυνατότητα να τον καθοδηγούν όταν χρειαστεί εξειδικευμένη φροντίδα.

Άξονας τέταρτος: Οι υπηρεσίες ΠΦΥ θα παρέχονται μέσα από το ενιαίο, καθολικό και αποκεντρωμένο ΠΕΔΥ, και θα παρέχονται ισότιμα σε κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική, επαγγελματική και ασφαλιστική του κατάσταση.

Θα παρέχονται δηλαδή για όλους, ακόμη και για αυτούς που είναι ανασφάλιστοι ή έχουν λόγω της κρίσης απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα, ιατρικές εξετάσεις, συνταγογράφηση, παραπομπή για εξετάσεις διαγνωστικές και παρακλινικές εξετάσεις εντός των Μονάδων Υγείας του ΠΕΔΥ, χωρίς να καταβάλλεται κανενός είδους εξέταστρο και χωρίς καμία αμοιβή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου