Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014

Οι 10 μεγάλες αλλαγές του ΝΣ του Υπ. Ανάπτυξης στην Υγεία

Γράφει: Βασιλική Αγγουρίδη - VIRUS.COM.GR

Ένα διαφορετικό πλαίσιο λειτουργίας των Φαρμακείων επιδιώκει να θεσπίσει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην καθημερινότητα των Φαρμακοποιών και όχι μόνο, αφού μεταξύ άλλων, "επιστρέφει" η διάταξη για τις Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας.

Όλες οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο των Φαρμακείων περιλαμβάνονται την υποπαράγραφο ΣΤ1, με τίτλο «Άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό στον κλάδου του λιανικού εμπορίου – ρυθμίσεις φαρμάκων και φαρμακείων».

Αλλαγή 1η:

Ο μόνος περιορισμός για την ίδρυση και λειτουργεία φαρμακείου είναι τα πληθυσμιακά όρια. Σε αυτό το πλαίσιο, όμως, επιτρέπεται η μεταφορά και ίδρυση φαρμακείων δίπλα σε νοσοκομεία, αλλά «ο αριθμός των νέων φαρμακείων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των ήδη λειτουργούντων στην περιοχή που ορίστηκε στο προηγούμενο εδάφιο κατά τη δημοσίευση του παρόντος». 
Παράλληλα, επιτρέπεται η σύσταση φαρμακείων με τη μορφή της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας μόνο, όμως, μεταξύ φαρμακοποιών.

Αλλαγή 2η:

Ελεύθερα θα καθορίζονται από 1ης Ιανουαρίου 2017 οι τιμές των Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ), τόσο στη χονδρική, όσο και στη νοσοκομειακή και τη λιανική. Για εκείνα τα ΜΗΣΥΦΑ που ήδη κυκλοφορούν τιμή τους δεν αυξάνεται έως τα τέλη 2016, τα νέα σκευάσματα, για τα οποία ήδη κυκλοφορούν όμοια ως προς τις δραστικές ουσίες, θα λαμβάνουν τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από τα υπάρχοντα, ενώ όσα έχουν δραστικές ουσίες που δεν υπάρχουν στην ελληνική αγορά, θα τιμολογούνται με βάση τον μέσο όρο των τριών χαμηλότερων χωρών -μελών της ΕΕ.

Αλλαγή 3η: 

Τέλος βάζει η διάταξη στο ποσοστό κέρδους των Φαρμακοποιών στα ΜΗΣΥΦΑ.


Αλλαγή 4η:
Τα φαρμακεία όλης της χώρας θα μπορούν, όπως αναφέρει, να λειτουργούν όλα τα απογεύματα από Δευτέρα έως Παρασκευή και το Σάββατο.
Επιπλέον, θα μπορούν όσοι φαρμακοποιοί θέλουν να επιλέγουν το διευρυμένο ωράριο λειτουργίας, χωρίς να το δηλώνουν στον οικείο φαρμακευτικό τους σύλλογο και Περιφέρεια. Όμως, αν θέλουν να το δηλώσουν για να ενταχθούν στις εφημερίες, θα πρέπει να το ακολουθούν απαρέγκλιτα, διαφορετικά θα αντιμετωπίσει κυρώσεις.

Αλλαγή 5η:

Αν και η διαδικτυακή πώληση βιταμινών και συμπληρωμάτων διατροφής έχει ήδη επιτραπεί, όπως και η πώληση τους και εκτός φαρμακείων, με τη νομοθετική ρύθμιση φαίνεται να διευρύνεται, αφού δεν διευκρινίζεται, όπως συμβαίνει με την Υπουργική Απόφαση του 2013, ότι πρέπει να πωλούνται από φαρμακεία και καταστήματα, που επιτρέπεται να πωλούν συσκευασμένα τρόφιμα.

Με το νομοσχέδιο του Υπ. Ανάπτυξης επιστρέφει η διάταξη που αφορά στις Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας (ΜΗΝ), ενώ τίθεται σε διαθεσιμότητα οδηγοί και πληρώματα ασθενοφόρων νοσοκομείων, που μεταφέρονται στο ΕΚΑΒ. Παράλληλα, θεσπίζεται και ο συμψηφισμός οφειλών μεταξύ ΕΟΠΥΥ και ιδιωτικών παρόχων υγείας.

Αλλαγή 6η:

Πλέον, ΜΗΝ μπορούν να είναι δημόσιες στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, δημόσιες στο Π.Ε.Δ.Υ., αυτοτελείς ιδιωτικές και ως μονάδες ιδιωτικών κλινικών Ο κατάλογος των ιατρικών θεραπευτικών ή χειρουργικών πράξεων που μπορούν να εκτελούνται αλλά κυρίως οι προϋποθέσεις λειτουργίας τους καθορίζονται πλέον με απόφαση του Υπουργού Υγείας και όχι με προεδρικό διάταγμα.


Αλλαγή 7η

Σε μηνιαία διαθεσιμότητα τίθενται, όταν αρχίσει η ισχύ του νόμου, το σύνολο των υπαλλήλων των κλάδων ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Τεχνικού (ειδικότητας Οδηγών) και ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, οι οποίοι κατέχουν οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις στα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Οι εργαζόμενοι αυτοί θα μεταφερθούν, εφόσον το επιθυμούν, στο ΕΚΑΒ. 
Στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας θα μπορούν να μεταφερθούν και υπάλληλοι νοσοκομείων που κατέχουν τα τυπικά προσόντα. Ειδικές κατηγορίες εργαζομένων (πολύτεκνοι, ανάπηροι κοκ) τίθενται σε 15νθημερη διαθεσιμότητα.

Όσοι επιθυμούν τη μετακίνηση τους θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση εντός επτά εργασίμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης των διαπιστωτικών πράξεων και έχουν άλλες τόσες ημέρες να παρουσιαστούν στην αρμόδια υπηρεσία του Φορέα υποδοχής για να αναλάβουν υπηρεσία. Σε κάθε διαφορετική περίπτωση ο υπάλληλος απολύεται αυτοδικαίως.

Αλλαγή 8η

Οι διατάξεις τους σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας επιτρέπουν στον ΕΟΠΥΥ να συμψηφίζει ισόποσες οφειλές «εντός του ίδιου ή/και του προηγούμενου έτους προς τους αναφερόμενους στην προηγούμενη παράγραφο ιδιώτες παρόχους για την παροχή από αυτούς προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., υπηρεσιών υγείας. Ο οριστικός και τελικός συμψηφισμός γίνεται μεταξύ επιστρεφόμενων ποσών από τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας και εκκαθαρισμένων οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ».

Αλλαγή 9η

Ρυθμίζεται νομικά η τρίμηνη παράταση των συμβάσεων ων συμβεβλημένων ιατρών του ΕΟΠΥΥ.

Αλλαγή 10η 

Δημιουργούνται, πλέον, χώροι καπνιζόντων σε κέντρα διασκέδασης με ζωντανή μουσική, άνω των 300 τμ, καθώς και σε καζίνο και σε χώρους νόμιμης διεξαγωγής τυχερών παιγνίων. Οι χώροι δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το μισό του συνολικού εμβαδού του καταστήματος και για την δημιουργία τέτοιων χώρων καταβάλλεται ετήσιο τέλος ποσού διακοσίων ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου