Τρίτη 28 Ιουλίου 2015

Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής: Συνάντηση με πρόεδρο του ΕΟΦ

Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι την ​17/7/2015 συναντηθήκαμε με την κα Πρόεδρο του ΕΟΦ.

​ Στην συνάντηση αυτή ζητήσαμε από την κα Πρόεδρο του ΕΟΦ την δημιουργία κίτρινης κάρτας ειδικά για τις ανεπιθύμητες ενέργειες των εμβολίων. Για διευκόλυνση και κατανόηση όλου του εγχειρήματος δώσαμε ​την κίτρινη κάρτα ανεπιθύμητων ενεργειών για τα εμβόλια που εφαρμόζεται στις ΗΠΑ και την Βόρεια Αμερική και προσφερθήκαμε να βοηθήσουμε αφιλοκερδώς στο εγχείρημα αυτό. Η θέση της κας Προέδρου φάνηκε θετική ως προς την εισήγησή μας αυτή. 

Με την ευκαιρία της συνάντησης έγινε συζήτηση για την Φαρμακοεπαγρύπνηση, τον τρόπο ενημέρωσης από τον ΕΟΦ για θέματα που άπτονται της επείγουσας και άμεσης ενημέρωσης της ιατρικής κοινότητας, καθώς και για την κίτρινη κάρτα όσον αφορά την σημασία της και την συμπλήρωσή της. 
​ 
Για λεπτομέρειες διαβάστε την συνημμένη επιστολή που στείλαμε στην κα Πρόεδρο του ΕΟΦ και κοινοποιήσαμε στον κο Υπουργό Υγείας, Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας και στον ΠΙΣ.​ 

ΠΡΟΣ 
κα Πρόεδρο του ΕΟΦ 

ΚΟΙΝ 

κο Υπουργό Υγείας, κο Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, ΠΙΣ​ 

Αθήνα 27/7/2015 

Κα Πρόεδρε 

Η Ε.ΕΛ.ΠΑΔ.ΑΤΤ. είναι η μη κερδοσκοπική Επαγγελματική Ένωση η οποία εκπροσωπεί τους Ελευθεροεπαγγελματίες Παιδιάτρους οι οποίοι δραστηριοποιούνται τόσο εντός όσο και εκτός της Αττικής, αυτοχρηματοδοτούμενη από πόρους των μελών της. 

Όπως γνωρίζετε, κατά τη συνάντησή μας, που μας παραχωρήσατε την 17/7/2015, συζητήθηκαν διάφορα θέματα τα οποία απασχολούν τον κλάδο που εκπροσωπούμε, και κυρίως το μείζον θέμα της Φαρμακοεπαγρύπνησης. 

Προτάθηκε από εμάς και φάνηκε να έγινε αποδεκτό προς εξέταση από εσάς, η θέσπιση της «κίτρινης κάρτας εμβολίων», στην οποία θα δηλώνονται ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν τα εμβόλια, κάτι που αρκετές αναπτυγμένες χώρες έχουν εφαρμόσει εδώ και χρόνια, με στόχο την ενδυνάμωση της κοινής γνώμης όσον αφορά την ασφάλεια των εμβολίων, και την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων από την ιατρική κοινότητα από την άλλη. 
Στο εγγύς παρελθόν, η Παιδιατρική κοινότητα και οι γονείς έζησαν την σύγχυση που ακολούθησε μετά την απόσυρση δύο πολύ διαδεδομένων εμβολίων (Meningitec και Epaxal). H έλλειψη άμεσης ενημέρωσης της Παιδιατρικής κοινότητας από τον Ε.Ο.Φ., με δεδομένο το ΑΝΤΙΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ, που ήδη έχει πάρει πολύ ανησυχητικές διαστάσεις, οδήγησαν σε πολλαπλά και σοβαρά προβλήματα. Η μεγάλη ανησυχία - φόβος των γονιών που είχαν ήδη εμβολιάσει τα παιδιά τους με τα εμβόλια αυτά, παιδιάτρους που δεν ενημερώθηκαν και συνέχιζαν να εμβολιάζουν παιδιά με τα εμβόλια που ήδη είχαν αποσυρθεί, δημιούργησε τεράστια προβλήματα και προκάλεσε την άρνηση πολλών γονιών να συνεχίσουν τους εμβολιασμούς. Αμφισβήτηση που μπορεί να έχει καταστροφική σημασία για τη δημόσια υγεία και πλήττει σοβαρά την εμβολιαστική εκστρατεία. 

Περαιτέρω όμως ο ΕΟΦ, λόγω του θεσμικού του ρόλου, έχει τη δυνατότητα της ενημέρωσης από Διεθνείς και Ελληνικούς φορείς για τα ιατρικά αυτά θέματα, και δεδομένου ότι εστιάζουμε στο ίδιο τελικό αποτέλεσμα, ήτοι την προστασία του πληθυσμού, θεωρούμε απαραίτητη την κοινοποίηση σε εμάς των ανωτέρω ενημερώσεων, ώστε με τη σειρά μας να ενημερώνουμε τα μέλη μας. 

Αντίθετα στην πρότασή μας αυτή μας παραπέμψατε στον κυκεώνα των ανακοινώσεων, μέσα από την καθημερινή παρακολούθηση του ιστολογίου του ΕΟΦ, όχι γιατί δεν θέλετε να μας εντάξετε σε λίστα αποδεκτών, αλλά γιατί όπως μας είπατε δεν έχετε τέτοια λίστα. Μα πως είναι δυνατή η ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ είσοδος στο site του ΕΟΦ των παιδιάτρων ή των ιατρών γενικότερα; Ένα site που ασχολείται με πληθώρα ουσιών, χωρίς κανέναν ιδιαίτερο διαχωρισμό για την Παιδιατρική ηλικία; Ενός ιστολογίου που δεν διαθέτει την δυνατότητα εγγραφής σε κάποιο newsletter για ενημέρωση, δυνατότητα που σχεδόν όλοι οι μεγάλοι ιατρικοί φορείς του εξωτερικού διαθέτουν; 

Μας είπατε ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν στοιχεία για ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων, επειδή οι ιατροί δεν συμπληρώνουν τα στοιχεία αυτά στην κίτρινη κάρτα. 

Οι ιατροί έχουν το δικαίωμα της αμφίδρομης ενημέρωσης, αδυνατώντας ταυτόχρονα να κατανοήσουν το λόγο της εκ μέρους τους μονόπλευρης δράσης, αφού οι ίδιοι δεν ενημερώνονται αντιστοίχως. 

Συνεπώς η γνώμη μας είναι ότι, προκειμένου η Φαρμακοεπαγρύπνηση στην χώρα μας να προσεγγίσει εκείνη άλλων αναπτυγμένων χωρών, πρέπει να θεσμοθετηθεί από τον ΕΟΦ ευρύ σύστημα ενημέρωσης, να γίνουν δομικές αλλαγές στον τρόπο της μεταξύ μας επικοινωνίας, να αναθεωρηθεί ίσως ο αναποτελεσματικός τρόπος συμπλήρωσης της κίτρινης κάρτας με πιο εύχρηστη και φιλική, να προστεθεί ειδικά για τα εμβόλια νέα κίτρινη κάρτα ώστε να καταγράφονται όλες οι ανεπιθύμητες ενέργειες των εμβολίων και να χρησιμοποιηθούν όλοι οι σύγχρονοι τρόποι που μας προσφέρει σήμερα η τεχνολογία. Με τους τρόπους αυτούς οι ιατροί θα γίνουν ενεργά μέλη και κατ’ επέκταση θα αναγκαστούν να κινητοποιηθούν, κατανοώντας τη σημαντικότητα της συμμετοχής τους. 

Από την μεριά μας αντιλαμβανόμαστε τη σημαντικότητα και την αναγκαιότητα ενός τέτοιου εγχειρήματος, ίσως και τις δυσκολίες για την υλοποίησή του, όπως όμως και εσείς οφείλετε να αντιληφθείτε το ανέφικτο στην πράξη της μονόπλευρης ενημέρωσης των Παιδιάτρων μόνο μέσα από την ιστοσελίδα του ΕΟΦ. Ανάμεσα στην πλειάδα των υποχρεώσεών μας και πέρα από την ανάγκη της συνεχιζόμενης επιστημονικής μας κατάρτισης, οφείλουμε επίσης να ανατρέχουμε καθημερινά σε πληθώρα ιστοσελίδων δημόσιων φορέων (ΕΟΠΥΥ, ΗΔΙΚΑ κλπ.) για την διεκπεραίωση της καθημερινής μας πρακτικής. 

Εμείς, είμαστε πρόθυμοι και μέχρις ότου ο ΕΟΦ αναδομηθεί, να αναλάβουμε τον ενδιάμεσο ρόλο μεταφέροντας με τρόπο αξιόπιστο και αποτελεσματικό, όσα κρίσιμα και απαραίτητα πρέπει να γνωρίζει ο παιδίατρος και αντιστοίχως όσα πρέπει να καταγράφονται από τον ΕΟΦ. Αυτό μπορεί να γίνει εκ μέρους σας εύκολα, με την απλή κοινοποίηση ενός email προς εμάς, τουλάχιστον για όλα τα θέματα που έχουν την έννοια του επείγοντος, ή με όποιο άλλο τρόπο εσείς νομίζετε. Στην συνέχεια εμείς θα κοινοποιούμε ΑΜΕΣΑ την πληροφορία αυτή προσωπικά σε κάθε ένα παιδίατρο, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τον σκοπό της πληροφορίας. 

Δεδομένου λοιπόν ότι όσα ανωτέρω αιτούμαστε από τον ΕΟΦ δεν συνεπάγονται ιδιαίτερο οικονομικό κόστος ούτε και ιδιαίτερο υπηρεσιακό βάρος, έχοντας ως δεδομένο ότι κοινός σκοπός όλων είναι η αναβάθμιση της δημόσιας υγείας και η προστασία των πολιτών, παρακαλούμε την ικανοποίηση των αιτημάτων μας λόγω του θεσμικού ρόλου της Ένωσής μας. 

Με εκτίμηση 

Ο Γραμματέας Ο Πρόεδρος 

Δ. Φούσκας Κ. Νταλούκας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου