Παρασκευή 24 Ιουλίου 2015

100 εκατ. ευρώ διεκδικεί ο ΕΟΠΥΥ από ασφαλιστικά ταμεία άλλων χωρώνHEALTH VIEW.GR 

Εγκύκλιο για τη χορήγηση περίθαλψης σε ασφαλισμένους κρατών – μελών της ΕΕ και σε υπηκόους άλλων χωρών κατά τη διάρκεια διαμονής τους στην Ελλάδα, απέστειλε την Πέμπτη σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ο ΕΟΠΥΥ. Στόχος της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ -όπως διευκρινίζεται άλλωστε στην εγκύκλιο - «αφενός η ομαλή και εύρυθμη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων Ευρωπαϊκών Φορέων ως προς θέματα παροχών ασθενείας κατά τη διάρκεια παραμονής τους στη χώρα μας και αφετέρου η διασφάλιση της διαδικασίας συλλογής και αναζήτησης της δαπάνης από τους Ευρωπαϊκούς Φορείς για τη χορηγηθείσα περίθαλψη». Σύμφωνα μάλιστα με στελέχη του ΕΟΠΥΥ, ήδη ποσό ύψους 100 εκατ. ευρώ διεκδικεί και η Ελλάδα από ασφαλιστικά ταμεία άλλων ευρωπαϊκών χωρών για νοσηλείες πολιτών τους. 

Όπως αναφέρεται, οι διαδικασίες απόδοσης των εξόδων διενεργούνται διαμέσου των Οργανισμών Σύνδεσης των κρατών μελών. Για το λόγο αυτό, «η διεκδίκηση της απόδοσης δαπανών από τον ΕΟΠΥΥ ως Οργανισμού Σύνδεσης έναντι των λοιπών Οργανισμών Σύνδεσης Ευρωπαϊκών Φορέων για παροχές σε είδος, συνδέεται άμεσα και αναδεικνύει τον πρωταρχικό ρόλο των παροχών περίθαλψης για την έγκαιρη και έγκυρη συλλογή των σχετικών στοιχείων που αφορούν κυρίως στη χρήση του εντύπου δικαιώματος για τις αντίστοιχες παροχές». 

Ήδη, στον ΕΟΠΥΥ επιχειρείται από την Διεύθυνση Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων βελτιστοποίηση της διαδικασίας συλλογής της δαπάνης από όλους τους παρόχους και μετέπειτα αναζήτησης αυτής από τους αντίστοιχους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Σύνδεσης, διαμέσου αναβάθμισης των πληροφοριακών συστημάτων επεξεργασίας των απαραίτητων στοιχείων, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η απώλεια πόρων για τη χώρα μας και να επιταχυνθεί η αποπληρωμή οφειλών προς την Ελλάδα. 

Παράλληλα, επιχειρείται διαλειτουργική σύνδεση με τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που θα επιτρέπει τον έλεγχο της ασφαλιστικής ικανότητας καθώς και της ορθότητας και πληρότητας του εντύπου δικαιώματος βάσει του οποίου δίδονται οι παροχές σε είδος. 

Τέλος, στην εγκύκλιο γίνεται σαφής αναφορά στις περιπτώσεις ανάγκης καταβολής ιδιωτικής δαπάνης για χορηγηθείσα περίθαλψη στη χώρα μας και παρέχονται οδηγίες για την αντιμετώπιση των κατηγοριών ασφαλισμένων υπηκόων εκτός κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπηκόων τρίτων χωρών, ως προς θέματα παροχών ασθενείας σε είδος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου