Παρασκευή 31 Ιουλίου 2015

Συνάντηση επαγγελματικών ενώσεων με το Προεδρείο του ΙΣΑ για τα προβλήματα της Π.Φ.Υ. και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Δημοσιεύθηκε Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2015 17:00

Μετά από πρόσκληση του Προέδρου του ΙΣΑ κ. Γ. Πατούλη έγινε συνάντηση στις 30/7/2015 στα γραφεία του ΙΣΑ των Προέδρων των Επαγγελματικών Ιατρικών Ενώσεων και Ομοσπονδιών με το Προεδρείο του ΙΣΑ με αντικείμενο την εκτίμηση της κατάστασης της ΠΦΥ και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. .

Ομόφωνη θέση όλων των εκπροσώπων ήταν ότι ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αδυνατεί να εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις λόγω της υποχρηματοδότησης από το κράτος (0,3% του ΑΕΠ) αλλά και της μη απόδοσης από τα ασφαλιστικά ταμεία των εισφορών των ασφαλισμένων με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα έλλειμμα 1,5δις ευρώ εκ των οποίων τα 700.000.000 είναι του Α’ εξαμήνου του 2015. Αποτέλεσμα αυτού είναι οι Ιατροί – εργαστήρια και Πολυΐατρεία να παραμένουν απλήρωτοι από τον Φεβρουάριο του 2015 και να τους οφείλονται και ληξιπρόθεσμες οφειλές του 2011 και 2012, όπως επίσης και το 10% του υπολοίπου της προκαταβολής επισκέψεων, πράξεων και εργαστηριακών εξετάσεων του 2012-2013-2014. Σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση που έχει πλήξει την Ελληνική κοινωνία αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την πλήρη αδυναμία λειτουργίας και οικονομικής επιβίωσης όλων των φορέων ΠΦΥ που αντιμετωπίζουν πλέον το φάσμα της καταστροφής.


Στα πλαίσια αυτά ο ΙΣΑ μετά από πρόταση όλων των παρευρισκόμενων Επαγγελματικών Ενώσεων και Ομοσπονδιών αναλαμβάνει άμεσες νομικές ενέργειες προς όλες τις κατευθύνσεις για διερεύνηση ευθυνών για την κατάσταση που έχει περιέλθει η ΠΦΥ και ιδίως ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. , στηρίζοντας παράλληλα κάθε μορφή αντίδρασης των Ιατρών μελών του για διασφάλιση των δικαιωμάτων τους. Διαβεβαιώνουμε τα μέλη μας ότι εφεξής αλλά και για το παρελθόν θα διερευνώνται όλες οι ενέργειες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την απόδοση ευθυνών τόσο στη διοίκηση όσο και στις υπηρεσίες. Παράλληλα για την πρόσφατη απόφαση της ΕΝ.Ι.-Ε.Ο.Π.Υ.Υ για επίσχεση που έχει ανακοινωθεί και για την οποία ενημερώθηκε ο πρόεδρος του Δ.Σ. ο Ι.Σ.Α. στηρίζει πλήρως τις ενέργειές τους και θα συνδράμει με όλες του τις δυνάμεις.

Θεωρεί αδιαπραγμάτευτο το δικαίωμα συνταγογράφησης από όλους τους Ιατρούς (συμβεβλημένους και πιστοποιημένους) και ζητά:

Α) Συλλογικές συμβάσεις με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για όσους Ιατρούς το επιθυμούν δια μέσου των Ιατρικών συλλόγων υπό την αιγίδα του ΠΙΣ.

Β) Κατάργηση του απαράδεκτου και ληστρικού clawback.

Γ) Εφαρμογή από την ΗΔΙΚΑ των Υπουργικών αποφάσεων για τα αριθμητικά όρια με διαχωρισμό ποιες εξετάσεις εκτελούνται από τους συμβεβλημένους Ιατρούς και ποιες από τις δημόσιες δομές και βασικό κανόνα κάθε εξέταση που αναγράφεται και εκτελείται από τους φορείς ΠΦΥ να πληρώνεται.

Δ) Να μην δίνεται κανένα φάρμακο χωρίς ιατρική συνταγή.

Ε) Διαχωρισμός της ΠΦΥ από την δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια.

ΣΤ) Νομοθετική ρύθμιση για να σταματήσει το απαράδεκτο καθεστώς των καρτών Υγείας που προσβάλουν το Ιατρικό σώμα και αναθεώρηση του νόμου περί Ιατρικής διαφήμισης για την οποία έχουν γίνει προτάσεις από τον ΙΣΑ από 2ετίας.

Ζ) Τέλος να δίνονται άμεσα οι εισφορές των ασφαλισμένων στο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και όχι δια μέσου των ασφαλιστικών τους ταμείων γεγονός που θα βοηθήσει τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στην βιωσιμότητα του.

Ο ΙΣΑ θα συνεχίσει τις εποικοδομητικές αυτές συναντήσεις και θα είναι στο πλευρό του δοκιμαζόμενου Ιατρού τονίζοντας ότι μόνο με ενότητα και αγωνιστική ετοιμότητα, μπορούμε να επιτύχουμε θετικά αποτελέσματα.

Στη συνάντηση προήδρευσε ο πρόεδρος του Ι.Σ.Α. Γ. Πατούλης και παρευρέθησαν ο πρόεδρος της Π.Ο.Σ.Κ.Ε.-Ε.Ε.Κ.Ε. και ταμίας του Ι.Σ.Α. Φ. Πατσουράκος, ο πρόεδρος της Ε.Ν.Ι.Μ.Α.Α. καιαντιπρόεδρος του Ι.Σ.Α. κ. Ε. Μπιλιράκης, ο πρόεδρος της ΕΛ.Ι.Α. και Πανελλήνιας Ένωσης Ιατρικών Ιδιωτικών Εταιρειών και Πολυϊατρείων και μέλος του Δ.Σ. του Ι.Σ.Α. κ. Ι. Δατσέρης, ο γενικός γραμματέας του Ι.Σ.Α. κ. Α. Βασιλείου, το μέλος του Δ.Σ. του Ι.Σ.Α κ. Ι. Γαλανόπουλος, ο επίτιμος πρόεδρος και εκπρόσωπος της Π.Ε.Ε.Β.Ι. και γενικός γραμματέας των Ελευθεροεπαγγελματιών Στρατιωτικών ιατρών κ. Α. Πλακιώτης, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας ‘Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Ακτινολόγων κ. Θ. Γεωργακόπουλος, ο εκπρόσωπος της Επαγγελματικής Ένωσης Ακτινολόγων-Απεικονιστών Ελλάδος κ. Δ. Παπανδρέου, ο πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας της Επαγγελματικής Ένωσης Γαστρεντερολόγων Ελλάδος κ. Π. Κασαπίδης και κ. Κ. Ζωγράφος, ο πρόεδρος της Επαγγελματικής Ένωσης Ελλήνων Δερματολόγων – Αφροδισιολόγων κ. Τ. Ανθόπουλος, ο γενικός γραμματέας της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής κ. Δ. Φούσκας, ο πρόεδρος της Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδος κ. Α. Τσάτσος, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Φυσικοθεραπευτών κ. Γ. Τσαγρής, ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών κ. Π. Λυμπερίδης, ο αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών κ. Κ. Μαρμαράς και οι κ. Λ. Μπουρνουσούζης, Ι. Τσιρίκας, η πρόεδρος της Ένωση Ελλήνων ΩΡΛ Ελευθέρων Επαγγελματιών Ο. Κεσίδου, ο αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης κ. Ν. Σταμούλης, το μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας και της Π.Ε.Π.Φ.Υ.-Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κ. Λ. Μαρκάκη και το τακτικό μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Ρευματολόγων κ. Ν. Φραγκάκης

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

2 σχόλια:

  1. Οι γιατροι πρεπει να πληρωνονται και οι ασφαλισμενοι να αποζημιωνονται απο το ταμειο τους .Ολα τ αλλα ειναι απατη εις βαρος των γιατρων κ προς οφελος των "διαγνωστικων"

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Γκολ.Κ άλλη παγκόσμια πατέντα.Συνάντηση για την πρωτοβάθμια χωρίς γενικούς γιατρούς.Αν το δει κανένας κάτοικος οποιασδήποτε στοιχειωδώς πολιτισμένης χώρας θα πεθάνει από τα γέλια.

    ΑπάντησηΔιαγραφή