Δευτέρα 27 Ιουλίου 2015

Εκατοντάδες κενές θέσεις σε ΕΣΥ & ΠΕΔΥ περιμένουν να πληρωθούν – Δείτε την προκήρυξη


Μέχρι τις 6 Αυγούστου θα μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους προκειμένου να διεκδικήσουν μία από τις εκατοντάδες θέσεις εργασίας που προσφέρονται σε Γενικά Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Αγροτικά Ιατρείων, Ειδικά Περιφερειακών Ιατρεία και Πλοία, οι ενδιαφερόμενοι γιατροί.

Σύμφωνα με την Προκήρυξη, με ημερομηνία 23 Ιουλίου 2015, δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν γιατροί γενικής ιατρικής (οι οποίοι προηγούνται), γιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου, καθώς και γιατροί υπηρεσίας υπαίθρου με θητεία.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη με όλες τις προϋποθέσεις: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7ος 2015

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου