Παρασκευή 24 Ιουλίου 2015

Σύνταξη στο ΕΤΑΑ με οφειλές έως 50.000€

FARMAKOPOIOI.GR
Η εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας αναφέρει τα εξής:

Όσοι υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι 30/9/2015 μπορούν να συμψηφίσουν το σύνολο ή μέρος της οφειλής τους (κεφάλαιο, πρόσθετα τέλη, τόκοι, επιβαρύνσεις, οφειλές από αναγνώριση χρόνων ασφάλισης) και μέχρι του ποσού των 50.000 ευρώ με τις αναδρομικά δικαιούμενες συντάξεις τουλάχιστον 18 μηνών.

Τυχόν επιπλέον ποσό οφειλής, που υπερβαίνει δηλαδή τα 50.000 ευρώ, καταβάλλεται εφάπαξ εντός διμήνου από την γνωστοποίηση της οφειλής. Αν το ποσό της οφειλής δεν καλύπτεται από τις 18 αναδρομικές συντάξεις, το υπόλοιπο παρακρατείται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις – μέχρι και 60 – από τις συντάξεις. Στο 18μηνο οι ασφαλισμένοι μπορούν – αν θέλουν – να λαμβάνουν μηνιαίως 360 ευρώ, χωρίς να έχουν δικαίωμα σε προσωρινή σύνταξη, ενώ δικαιούνται παροχών ασθένειας, καταβάλλοντας εισφορά. Στην ειδική αυτή ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και ασφαλισμένοι των οποίων η αίτηση έχει απορριφθεί, ακόμη και ασφαλισμένοι που έχουν χάσει την δίμηνη προθεσμία για την εφάπαξ καταβολή της οφειλής, εφόσον υποβάλλουν νέα αίτηση μέχρι 30/9, χωρίς όμως να προβλέπεται αναδρομικότητα ως προς την ημερομηνία έναρξης της συνταξιοδότησης.

Μετά την 30η Σεπτεμβρίου οι οφειλέτες θα μπορούν να βγαίνουν στη σύνταξη ρυθμίζοντας χρέη μέχρι 25.000 ευρώ σε 60 (από 40 σήμερα) δόσεις. Για τις εκκρεμείς αιτήσεις η ρύθμιση ισχύει μόνο αν δεν έχει κοινοποιηθεί η οφειλή στον ασφαλισμένο ή δεν έχει παρέλθει η προβλεπόμενη 2μηνη προθεσμία εφάπαξ εξόφλησης του ποσού που υπερβαίνει το ανώτατο όριο.

Παράδειγμα : ασφαλισμένος που χρωστά 70.000 ευρώ και δικαιούται σύνταξη 1.500 ευρώ, υποβάλλει αίτηση στις 15/9/2015 για συνταξιοδότηση και εντάσσεται στην ειδική αυτή ρύθμιση. Οι συντάξεις του για 18 μήνες ανέρχονται σε 27.000 ευρώ (1.500 x 18), αλλά ο ασφαλισμένος λαμβάνει κατά τη διάρκεια του 18μηνου 360 ευρώ μηνιαίως, δηλαδή έχει εισπράξει συνολικά 6.480 ευρώ. 

Άρα το συνολικό ποσό αναδρομικών συντάξεων που μπορεί να συμψηφιστεί με οφειλές είναι 20.520 ευρώ.

Για την εξόφληση της οφειλής παρακρατείται όλο αυτό το ποσό, ενώ 29.480 ευρώ παρακρατούνται σε 60 ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις συντάξεις (μετά το 18μηνο). Το επιπλέον των 50.000 ποσό στο οποίο προστίθενται το υπόλοιπο των εισφορών για ασθένεια (συνολικά το 18μηνο έχει παρακρατηθεί εισφορά 259 ευρώ ενώ βάσει του ποσού της δικαιούμενης σύνταξης ο ασφαλισμένος όφειλε να καταβάλει εισφορά 1.080 ευρώ, άρα μένουν οφειλές 821 ευρώ) δηλαδή 20.821 ευρώ πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου