Κυριακή 26 Ιουλίου 2015

Πάτρα – Καταγγελία για την περικοπή μισθού ειδικευόμενης ιατρούΤhe Best.gr

Έγγραφη καταγγελία για την περικοπή μισθού ειδικευόμενου ιατρού της Πάτρας απεστάλη αρμοδίως προς τον Διευθυντή της 6ης ΥΠΕ, από τον Πρόεδρο της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας – Ε.Ι.Ν.Α. Τάσο Γιακουμή και τον γραμματέα Γιώργο Ευφραιμίδη.

Η ανακοίνωση – καταγγελία έχει ως εξής.

Όπως γνωρίζετε, ειδικευόμενοι Ιατροί μέλη της Ένωσής μας, που υπηρετούν στα Νοσοκομεία του νομού μας, τελούσαν σε νόμιμη επίσχεση εργασίας τον Απρίλιο του 2015, απέχοντας, είτε σωρευτικά, είτε εναλλακτικά από το τακτικό ημερήσιο ωράριο ή/και από τις εφημερίες, δεδομένου ότι δεν τους είχε καταβληθεί η οφειλόμενη αποζημίωση για δεδουλευμένες από αυτούς εφημερίες των τριών πρώτων μηνών του έτους.

Παρά το γεγονός, ότι η εν λόγω Ιατρός τελούσε σε νόμιμη επίσχεση εργασίας, ο Δντης της Καρδιολογικής κλινικής του Γ.Ν. Πατρών ενεργώντας παράνομα, κοινοποίησε έγγραφο προς την Διοίκηση του νοσοκομείου, σύμφωνα με το οποίο δήλωνε ότι η ειδικευόμενη ιατρός του τμήματος του απουσίαζε. Έγγραφο το οποίο διαβίβασε η Διοικητική Δ/τρια του νοσοκομείου προς το τμήμα οικονομικού με σκοπό την περικοπή του μισθού της ειδικευομένης, όπως και έγινε.

Οι ειδικευόμενοι Ιατροί των Νοσοκομείων, ως μισθωτοί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, νομιμοποιούνται πλήρως στην άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης εργασίας, εφόσον ο εργοδότης, που εν προκειμένω είναι τα Νοσοκομεία, είναι υπερήμερα ως προς την αποζημίωση των ως άνω δεδουλευμένων εφημεριών, δηλαδή για απαίτηση η οποία είναι όχι μόνο αξιόλογη και βεβαία αλλά και ουσιώδης και ζωτικής σημασίας για την επιβίωση των ίδιων των ειδικευομένων Ιατρών και των Οικογενειών τους.

Η υιοθέτηση μιας λογικής όπως αυτής του Δ/τη της Καρδ/κής, θα οδηγούσε σε απόλυτη αυθαιρεσία τις Διοικήσεις των Νοσοκομείων αλλά και άλλων Διευθυντών Κλινικών, Τμημάτων και Εργαστηρίων των οικείων Νοσοκομείων, οι οποίοι θα εξανάγκαζαν τους ειδικευόμενους Ιατρούς να πραγματοποιούν, εκόντες άκοντες, εφημερίες “δωρεάν” ή “επί πιστώσει”, αδιαφορώντας για τα εγγενή και αυτονόητα εργασιακά τους δικαιώματα αλλά και για την εξασφάλιση της ακίνδυνης και ακώλυτης παροχής των ιατρικών τους υπηρεσιών.

Διαμαρτυρόμαστε εντονότατα για τις ως άνω περιγραφόμενες πράξεις σε βάρος της ειδικευομένης Ιατρού, και καλούμε τον Δ/τη της 6ης ΥΠΕ να λάβει θέση επί του προβλήματος που έχει ανακύψει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου