Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018

«Προαπαιτούμενα» στην Υγεία σημαίνει τα …βάζω με τα φάρμακα και τους παρόχους

Από Μαρία Τσιλιμιγκάκη - IATROPEDIA

Ο όρος "προαπαιτούμενα" μπαίνει και πάλι στο λεξιλόγιό μας καθώς τώρα πρέπει να εφαρμοστούν τα μέτρα που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο της νέας αξιολόγησης στην Υγεία και να ετοιμαστούμε για τις νέες δεσμεύσεις μας για κλειστούς προϋπολογισμούς και διαρθρωτικές αλλαγές.

Στην Υγεία σύμφωνα με την Έκθεση Συμμόρφωσης, στον χώρο της Υγείας στα προαπαιτούμενα της 3ης αξιολόγησης, έως 18 Ιανουαρίου, εκκρεμούσαν ο «εξορθολογισμός της δαπάνης υγείας» με μέτρα για την αντιμετώπιση των υπερβάσεων στις δαπάνες του ΕΟΠΥΥ, οι οποίες δεν έχουν ενταχθεί σε κλειστό προϋπολογισμό. Αλλά με αυτά να διευθετούνται, τώρα στρέφουμε το βλέμμα σε άλλα 8 προαπαιτούμενα για να ολοκληρωθεί το έργο στην Δ' αξιολόγηση.

Τέτοια είναι:

1. Ο εξορθολογισμός των δαπανών με τη λήψη διαρθρωτικών μέτρων.

2. Πρέπει μέχρι τον Απρίλιο του 2018 να μπουν σε εφαρμογή τα 14 μέτρα που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης του EOΠΥΥ για να μειώσουν το ποσό της υπέρβασης.

3. Να προχωρήσουμε σε εξορθολογισμός των δαπανών στην υγειονομική περίθαλψη.

4. Να γίνει πραγματικότητα η ηλεκτρονική καταγραφή των ασθενών μέχρι τον Μάρτιο 2018.

5. Να ρυθμιστούν τα clawbacks: -Ως τον Μάρτιο 2018, ο EOΠΥΥ θα οριστικοποιήσει τη νομική διαδικασία για τη συλλογή του οφειλόμενου clawback (2013-2015) που δεν μπορεί να συμψηφιστεί.

-Μέχρι τον Μάρτιο του 2018, κάθε μη εισπραχθέν ποσό επιστροφής που σχετίζεται με το 2016 θα συμψηφιστεί και το υπόλοιπο πρέπει να εισπραχθεί.

-Πρέπει να επεκταθούν τα ανώτατα όρια του 2018 για τα διαγνωστικά, τις ιδιωτικές κλινικές και τα φαρμακευτικά προϊόντα τα επόμενα τρία χρόνια.

-Μέχρι τον Μάιο 2018 το clawback του 2017 θα πρέπει να εισπράττεται με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχει καταρτιστεί.

6. Σε ό,τι αφορά στις κεντρικές προμήθειες, τον Μάιο 2018 θα πρέπει να παρουσιαστεί το σχέδιο για την αύξηση του ποσοστού των κεντρικοποιημένων δημοσίων συμβάσεων.

7. Να επιτύχουν μείωση των δαπανών για τα φάρμακα μέσω δημοσίευσης ενός αναθεωρημένου Δελτίου Τιμών τον Μάιο 2018.

8. Μέχρι τον Φεβρουάριο του 2018, θα πρέπει να υιοθετήσουν μέτρα για τη βελτίωση της σχέσης κόστους/αποτελεσματικότητας των φαρμακευτικών δαπανών, με στόχο την επίτευξη διείσδυσης των γενόσημων φαρμάκων κατά 40%.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου