Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018

Δελτίο τύπου Ένωσης Γενικών Ιατρών για τις συμβάσεις ΕΟΠΥΥ

Αποτέλεσμα εικόνας για ελληνικη ενωση γενικης ιατρικης
Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2018
Αριθμ. Πρωτ.: 4

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επιχειρώντας με νηφαλιότητα να αξιολογήσουμε την προτεινόμενη από τον ΕΟΠΥΥ σύμβαση για ιδιώτες οικογενειακούς γιατρούς στο ιατρείο τους, μέσω των οποίων θα καλύπτονται σε πρωτοβάθμιο επίπεδο οι ανάγκες υγείας άνω των 5.000.000 Ελλήνων, και
μετά τον αρχικό αιφνιδιασμό μας, αφού μια και μοναδική συνάντηση είχαμε σχετικά με τις σχεδιαζόμενες συμβάσεις με τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Μπερσίμη και τον Αν. Γενικό Γραμματέα του ΥΥΚΑ κ. Βαρδαρό το Σεπτέμβρη του 2017, όπου και καταθέσαμε αναλυτικό υπόμνημα με τις τεκμηριωμένες θέσεις μας ΑΠ: 73, 3-9-2017 «Θέσεις της Ένωσης  επί των συμβάσεων ιδιωτών Γενικών Ιατρών με τον ΕΟΠΥΥ»
και λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που προκύπτουν από:

- την πρόσκληση ενδιαφέροντος για την σύναψη συμβάσεων από τον ΕΟΠΥΥ με οικογενειακούς ιατρούς ανά Τοπικό Δίκτυο Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Το.Π.Φ.Υ.),
- την υπ’ αριθμ. απόφ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 96258/2017 (ΦΕΚ 340 Τεύχος Β’ 39/17.01.2018) «Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας επιλογής οικογενειακών ιατρών προκειμένου να συμβληθούν με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) καθώς και του τρόπου και του περιεχομένου των παρεχόμενων υπηρεσιών»,
- τις διευκρινήσεις εκ μέρους του Αν. Γενικού Γραμματέα κ. Βαρδαρού σε κατ’ ιδίαν συνάντηση μας στις 23-1-18 πάνω σε ασαφή σημεία της σύμβασης

Διαπιστώνουμε πως:

-        κάθε οικογενειακός γιατρός ιδιώτης συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ στο ιατρείο του θα έχει μια λίστα ασθενών με μέγιστο αριθμό τους 2250
-        θα οφείλει να δεσμεύει κατ’ ελάχιστον 4 ώρες την ημέρα και 24 ώρες τη βδομάδα για ασθενείς της λίστας του (5-5-5-5-4 ή 4-4-4-4-4-4). Καμιά υποχρέωση δεν θα έχει ο γιατρός για αύξηση του ωραρίου του πέραν του ελάχιστου και σε συνάρτηση με το μέγεθος της λίστας του
-        θα μπορούσε ο γιατρός να επιλέξει να δεσμεύσει ένα διευρυμένο ωράριο για τον ΕΟΠΥΥ, στοχεύοντας στο να προσελκύσει ασφαλισμένους, τα κίνητρα όμως είναι ιδιαίτερα ισχνά, έως απόντα για να το κάνει αυτό
-        ο γιατρός θα δικαιούται πιθανότατα τις άδειες ενός μισθωτού (ειδική μνεία στη συνάντηση μας κάναμε στο να υπάρχει πρόβλεψη για εκπαιδευτική άδεια) και θα οφείλει να ενημερώνει τον ΕΟΠΥΥ για την απουσία του
-        τα ραντεβού πιθανότατα θα κλείνονται από υπηρεσία ραντεβού και στόχος του ΥΥΚΑ είναι μέσω της πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ
-        τα ραντεβού κατά πάσα πιθανότητα θα προγραμματίζονται ανά 15 λεπτά
-        ο αριθμός των ραντεβού υπό την ασφαλιστική κάλυψη του ΕΟΠΥΥ θα είναι περίπου 400 / μήνα
-        η ανάγκη σε ραντεβού των ασθενών της λίστας υπολογίζουμε πως θα είναι περίπου 560 / μήνα (βλέπε υπόμνημα Ένωσης)
-        το ΥΥΚΑ υπολογίζει την κατά μέσο όρο αποζημίωση του οικογενειακού γιατρού από τον ΕΟΠΥΥ σε 1.623,78€/ μήνα ή 0,72€ μικτά/ μήνα ανά εγγεγραμμένο ασφαλισμένο στη λίστα (εμείς στο υπόμνημα μας  θέταμε σαν όριο τα 2€ μικτά/ μήνα ή 25€/έτος  για ένα λειτουργικό σύστημα ΠΦΥ) ή  τελικά με αναγωγή στις 400 επισκέψεις 4€ μικτά ανά επίσκεψη
-        οι επιπλέον επισκέψεις που απαιτούνται για τους ασθενείς της λίστας και δεν θα μπορούν να καλυφθούν υπό ασφαλιστική κάλυψη ανέρχονται σε 160/ μήνα. Αν κάνουμε την παραδοχή να χρησιμοποιήσουμε την τρέχουσα τιμή αποζημίωσης επίσκεψης από τον ΕΟΠΥΥ 10€ x 160 επισκέψεις/ μήνα προκύπτει ένα επιπρόσθετο ποσό της τάξης των 1600€/ μήνα από ίδιες πληρωμές των ασφαλισμένων και αθροιστικά μια αποζημίωση περίπου 3200€ / μήνα για τον οικογενειακό γιατρό

-        οι ασφαλιστικές εισφορές που θα αφορούν τη σύμβαση έργου με τον ΕΟΠΥΥ θα βαρύνουν αποκλειστικά το γιατρό ( -31%)
-        το μέγεθος της λίστας είναι εξαιρετικά δύσκολα διαχειρίσιμο, απαιτεί απαραίτητα υποστήριξη γραμματειακή ή/και νοσηλευτική. Φυσικά το κόστος θα επιβαρύνει αποκλειστικά το γιατρό
-        τα έξοδα λειτουργίας του ιατρείου (ενοίκιο, πάγια, αναλώσιμα, εξοπλισμός κλπ)  επίσης θα επιβαρύνουν αποκλειστικά το γιατρό
-        ο Γενικός Γιατρός αποκλείεται από το να είναι οικογενειακός γιατρός για παιδιά, ακόμα κι αν οι γονείς το επιθυμούν

-        ο Γενικός Γιατρός δεν πριμοδοτείται στην διαδικασία επιλογής των οικογενειακών γιατρών σε σχέση με τους παθολόγους, μολονότι η εκπαίδευση του είναι η κατάλληλη για να αναλάβει το ρόλο στο σύστημα υγείας, σε αντίθεση με αυτή των παθολόγων (πραγματικά έκπληξη προκαλεί η ανακοίνωση της Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδος που ζητούν στα πλαίσια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για οικογενειακούς γιατρούς να γίνει διαχωρισμός και απεμπλοκή της ειδικότητος του Παθολόγου από αυτήν του Γενικού Γιατρού και να αποδοθεί στην ειδικότητα της Εσωτερικής Παθολογίας ο ρόλος και το κύρος  που της αξίζει και δικαιούται, ως βασικός πυλώνας κάθε ιδιωτικής ή δημόσιας παροχής  πρωτοβάθμιας  και δευτεροβάθμιας φροντίδας Υγείας, λόγω της πολυετούς   εκπαίδευσης και εμπειρίας και παράλληλα απαιτούν παντού την θέση που δικαιούνται ως «μητέρα» πολλών ειδικοτήτων, υποειδικοτήτων και εξειδικεύσεων).

Πέραν της αξιολόγησης  των όρων της προτεινόμενης από τον ΕΟΠΥΥ σύμβασης για οικογενειακούς γιατρούς θεωρούμε κρίσιμο να επιχειρήσουμε την αξιολόγηση των  πιθανών επιπτώσεων των προτεινόμενων αλλαγών στην ΠΦΥ της χώρας και αν αυτές συμβαδίζουν με το όραμα μας για την ΠΦΥ.

Οι προτεινόμενες αλλαγές περιλαμβάνουν σειρά στοιχείων, που αποτελούν διαχρονικά αιτήματα των φορέων της Γενικής Ιατρικής, θεσμοθέτηση οικογενειακού γιατρού για όλους τους πολίτες, λίστα ασθενών, σύστημα παραπομπής στην εξειδικευμένη εξωνοσοκομειακή και νοσοκομειακή φροντίδα, per capita σύστημα αποζημίωσης, ηλεκτρονικό φάκελο ασθενούς και καθολική κάλυψη του πληθυσμού σε επίπεδο ΠΦΥ. Όλα αυτά είναι κρίσιμα αν θέλουμε να αποκτήσει και η χώρα μας επιτέλους οργανωμένη και ισχυρή ΠΦΥ, όπως η πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών και δεν μπορούμε παρά να επικροτήσουμε την ηγεσία του ΥΥΚΑ για τη βούληση του να τα εφαρμόσει, όταν πολλοί άλλοι στη θέση τους δεν θέλησαν ή εμποδίστηκαν από να τα εφαρμόσουν… 

Δυστυχέστατα όμως το προτεινόμενο μοντέλο δεν χαίρει της ανάλογης χρηματοδότησης από το ΥΥΚΑ και αποτυγχάνει πλήρως να ακολουθήσει τη σύσταση των ξένων εμπειρογνωμόνων  για μια επιτυχή μεταρρύθμιση στην ΠΦΥ. Αυτοί τόνιζαν πως The level of payment of primary care professionals should be in line with their increased responsibilities”. Μονό εναρμονισμένη με το έργο και την ευθύνη που αναλαμβάνει ο οικογενειακός γιατρός δεν θα είναι η αποζημίωση του, καθώς η μέση μηνιαία αποζημίωση του οικογενειακού γιατρού για κάθε εγγεγραμμένο ασφαλισμένο στη λίστα του ορίζεται στα μόλις 0,72€, όταν στη Σλοβακία (με το πολύ χαμηλότερο κόστος ζωής) το αντίστοιχο ποσό είναι 2,8€ και στην Ιταλία 5€.

Επιπρόσθετα αποδεικνύεται έμπρακτα η μεροληψία υπέρ του δημόσιου, κρατικού θα διορθώναμε εμείς, συστήματος υγείας που δείχνει το ΥΥΚΑ, άλλωστε επανειλημμένα ο Υπουργός Υγείας έχει δηλώσει την πρόθεση του αυτή. Ο ασφαλισμένος που θα έχει την τύχη να εγγράφεται στις κρατικές ΤΟΜΥ θα κοστίζει στο κρατικό προϋπολογισμό 2,43€/ μήνα (περισσότερα και από τα 2€ που ζητούσαμε στο υπόμνημα μας), ενώ αυτός που θα εγγράφεται σε ιδιώτη συμβεβλημένο 0,72 €/ μήνα.

Η υποχρηματοδότηση του συστήματος γίνεται αντιληπτή και από το ίδιο το ΥΥΚΑ, που ελλείψει πόρων προτιμά να περιορίσει τη χωρητικότητα του συστήματος σε επισκέψεις κατ’ αναντιστοιχία με τις ανάγκες του πληθυσμού ευθύνης του οικογενειακού γιατρού και να δώσει έτσι τη δυνατότητα στους γιατρούς να καλύπτουν ιδιωτικά μέρος των αναγκών υγείας του πληθυσμού αυτού αυξάνοντας τις τελικές απολαβές τους, παρά να εισαγάγει μια συμμετοχή του ασφαλισμένου στο ετήσιο κόστος του για οικογενειακό γιατρό, ανάλογη του εισοδήματος του και κυμαινόμενη από 0-25€ κατ’ έτος. Δεν κατανοούμε γιατί στον οικογενειακό γιατρό δεν μπορεί να υπάρχει συμμετοχή, ενώ υπάρχει συμμετοχή στα φάρμακα και στις εξετάσεις.  

Βάση των ανωτέρω κρίνουμε την πρόταση αυτή ως ένα σκαλοπάτι εγγύτερα προς την οργανωμένη ΠΦΥ που η χώρα μας χρειάζεται, ειδικότερα στην περίοδο κρίσης που διάγει. Σίγουρα αποτελεί μια περισσότερο αποδοτική και οργανωμένη προσπάθεια (ειδικά αν τα ραντεβού έχουν κεντρική διαχείριση) από το τρέχον σύστημα των 200 επισκέψεων/ μήνα υπό την ασφαλιστική κάλυψη του ΕΟΠΥΥ σε κάθε γιατρό που έτυχε μια δεδομένη στιγμή να κάνει σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ και είναι περισσότερο πιθανό να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες υγείας του πληθυσμού.  Η χρηματοδότηση της όμως είναι πενιχρή και πρέπει επειγόντως να βρεθούν πρόσθετοι πόροι στήριξης της, ώστε να επιτευχθεί, πραγματική καθολική και απρόσκοπτη κάλυψη του πληθυσμού σε επίπεδο ΠΦΥ. 
Καλούμε τα μέλη μας να λάβουν υπόψη τους όλα τα ανωτέρω  καλούμενοι μέχρι τις 31/1/2018 να αποφασίσουν αν θα αιτηθούν την  ένταξη τους στο σύστημα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                      Ο Γενικός Γραμματέας

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΜΑΡΙΟΛΗΣ      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ

27 σχόλια:

 1. Ειστε ......αξιολυπητα σκλαβακια!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Στα αληθεια πιστευετε οτι θα παρετε λεφτα εκτος πλαφον θυματα; Αχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχα......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Δηλαδη ολα καλα απλα θα σας δινουν ενα.....αυγο βραστο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αφου ειναι ......προοδος εγκαθετοι,συστηστε ανοικτα στα μελη σας να υπογραψουν!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Τριπλασια δουλεια ,λιγοτερα χρηματσ αλλα Προοδος!!! Την Οπισθοδρομηση πως θα την οριζατε συνδικαλισταραδες μου; Δεν ντρεπεστε ; Σας εταξαν κατι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. 3200 € ΑΝΑ ΜΗΝΑ.ΟΝΕΙΡΟ ΒΛΕΠΟΥΝ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΞΥΠΝΑΤΕ!!! ΑΝΤΕ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΛΗ ΜΕΡΙΑ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. 1. Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση πως βασίζετε ολόκληρο το σκεπτικό σας σε μια "πιθανολόγηση" του κ. Βαρδαρού (15λεπτη διάρκεια επισκεψης) , ιδιαίτερα όταν έχουμε να κάνουμε με τόσο αναξιόπιστους ανθρώπους. Η 15λεπτη διάρκεια του ραντεβού είναι η μόνο τροχοπέδη για να καλυφθεί ο αριθμός των ασφαλισμένων-κάτι που πολύ εύκολα μπορεί να καταργηθεί
  2. Ιδιαίτερη εντύπωση επίσης, κάνει και το ότι αναλύετε ένα ολόκληρο σκεπτικό με στοιχεία που είναι αμφίβολο ότι θα ισχύουν και στο τέλος το υποστηρίζετε ,εκφράζοντας κάποιες αμφιβολίες. Είστε ευχαριστημένοι να δουλεύετε για άγνωστο ωράριο στο ιατρείο σας,παρέχοντας τις υπηρεσίες σας μέσα σε λίγα λεπτά,όντες παροδικοί "οικογενειακοί ιατροί" των ασθενών σας και να αμοίβεστε με 0,7 - 1 ευρω΄/ ασθενή ? Θεωρείτε πως είναι σωστό να μετατρεπείτε σε δημόσιο υπάλληλο στο ιδιωτικό σας ιατρείο ,με όλα τα έξοδα απλήρωτα ?
  3. Τέλος , σταματήστε επιτέλους την κόντρα που έχετε με τους Παθολόγους - πρόκειται περι διαφορετικών ειδικοτήτων που έχουν γνωστά χαρακτηριστική η καθεμιά. Όντως η Παθολογία είναι η μητέρα πολλών υποειδικοτήτων και όντως η Γενική Ιατρική είναι η υπεύθυνη ειδικότητα για να αναλάβει το θεσμό του οικογενειακού ιατρού. Δε χωράει παρερμηνία σε τίποτε από τα δυο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εδω συναδελφε βλεπουν......προοδο οι νεοραγιαδες! Αυτες ειναι οι ηγεσιες μας! Να τις χαιρομαστε!Εδω τους απειλησε εμμεσα οτι αν δεν συμβληθουν θα τους κοψει την.....συνταγογραφηση(με ποιο δικαιωμα!δικη του ειναι?)και οι κοτες οι ......λειρατες......γαργαρα!!!

   Διαγραφή
  2. Μα γιατί να μην βασίσουν το σκεπτικό σε έναν πύργο από ......τραπουλόχαρτα συνάδελφε! Η αξιοπιστία των ζώων του χρΕΟΠΥΥ είναι .....πασίγνωστη !!! Έθεσαν ποτέ ως τώρα πραξικοπηματικά όρους για κάτι στα καλά καθούμενα ?Και οι συνδικαλισταράδες όμως ε ? Αθωότητα ? Σαν την .....κοκκινοσκουφίτσα στο δάσος ! Σε εντεταλμένη υπηρεσία είναι , προφανώς με το .....αζημίωτο ! Απλά ξέρουν ότι αν πουν ανοικτά στους ΓΙ συμβληθείτε θα...... φάνε ξύλο......οπότε βρήκαν .....1600 ευρώ από τον ......Ουρανό που δήθεν θα τους δίνουν οι ασφαλισμένοι κλπ κλπ κλπ

   Διαγραφή
 8. ΓΕΝΙΚΟΙ.....ΦΟΥΚΑΡΑΔΕΣ !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Κλάιν μάιν... Πάρτε γραμμή και πείτε ΟΧΙ... τι σόι ανακοίνωση είναι αυτή..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. 75.....ΛΕΠΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΑΣΘΕΝΗ ΕΙΝΑΙ .....ΠΡΟΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΠΘΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ !!!!!!!!!!!! ΤΙ ΚΑΤΑΝΤΙΑ ......ΟΤΑΝ Η ΣΛΟΒΑΚΙΑ ΔΙΝΕΙ 5000€! Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΦΤΑΝΕΙ ΩΣ ΤΙΣ 4000€ !!! ΑΝΘΡΩΠΑΚΙΑ......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτοί που υπέγραψαν την ανακοίνωση σίγουρα θα......προοδέψουν !!

   Διαγραφή
 11. Ωραιες οι σκεψεις και οι αναλυσεις ( τα νουμερα και ειδικα το νουμερο των ασθενων που θα πληρωσουν με βρισκει αντιθετο - πιθανον οι συντακτες δεν εχουν εμπειρια ιδιωτικου ιατρειου ) ομως απο το παραπανω κειμενο θα περιμενα κατι πιο ουσιωδες ( οπως οι Παθολογοι για παραδειγμα ). Ακομα και ως ανημερωση το βρισκω αισιοδοξο ( πχ δεν αναφερεται πουθενα οτι και τα 1600 απο τον ΕΟΠΥΥ δυσκολα πιανονται ) .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αντε να πιστεψω τωρα εγω οτι δεν υπαρχει συναλλαγη των συνδικαλιστων!!! Οι Σλοβακοι δινουν 5000€ και τα δουλοπρεπη σκλαβακια που μας εκπροσωπουν προσπαθουν με αλχημειες να μας πεισουν οτι θα βγαζουμε 1600€+ ......1600€ εξτρα ! Μπλιαχ....

   Διαγραφή
  2. Δεν τους περνάει καν από το μυαλό ότι ο Βαρδατρόμπας δεν έχει καν δεσμευτεί στο 15΄και ότι ώρα θέλει το αλλάζει οπότε θα δουλεύουν τζάμπα ως είλωτες ! Τόσο......αθώοι ! Αθώοι ή ......

   Διαγραφή
 12. The level of payment of primary care professionals should be in line with their increased responsibilities”.Ακριβώς.Για αυτό πληρώνει ο ΕΟΠΥΥ το συγκεκριμένο ποσό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Δεν ξερω τι θα κανουν οι ιδιωτες Γενικοί γιατροί, οι οποιοι ειναι αλλωστε ελαχιστοι , οι Παθολογοι παντως δηλωνουν με αμείωτη ενταση .Πιαστε καρεκλα αν προλάβετε γιατι σε λίγο η μουσική τελειωνει.
  Μην πειτε πως δεν ενημερωθήκατε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτά λέγατε και με τις γυφΤΟΜΥ και ακόμη μόλις......10 ανοίξατε με καθυστέρηση 1 χρόνο!

   Διαγραφή
  2. Νά σαι .....καλά που μας ενημέρωσες αλλά την 31/01 θα σας λείπουν οι 2500 !!! Και αυτοί που θα έχετε θα είναι για τον.....

   Διαγραφή
  3. Τέτοια επιτυχία βρε παιδί μου! Πώς και δεν πήγαν όλοι αυτοί στα ΤΟΜΥ που είναι και πιο καλοπληρωμενα;

   Διαγραφή
 14. Και εγώ κορόιδα ΓΙ έχω μια μελέτη που λέει ότι μόλις σαν βούρλα υπογράψετε θα σας πουν οι Μπαταχτσιμιδαίοι ότι η επίσκεψη θα διαρκεί ......5¨ και άρα μπορείτε να εξετάσετε ......1200 ασφαλισμένους τον μήνα ! Φυσικά με 0,72 ευρώ ! Άντε και σε καλή μεριά !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. ΜΟΛΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΟΤΙ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΚΡΙΝΕΤΕ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ! ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΔΕΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ ΤΟΥΣ ΓΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. ντροπη. αν τολμησετε να ζητησετε λεφτα απο ασθενη που σας δηλωσε, να ειστε ετοιμοι για μπελαδες

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. ειναι απαραδεκτοι οι συγκεκριμενοι που υπογραφουν αυτο το εγγραφο. φυσικα δεν εκπροσωπειτε εμενα που ειμαι γενικος ιατρος αλλα ξερω το δικαιο και σωστο. εσεις θελετε απλα να διωξετε ολες τους αλλους

  ΑπάντησηΔιαγραφή