Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2018

Νοσοκομεία: «Πονοκέφαλος» για τους διοικητές η έλλειψη προσωπικούΣύμφωνα με μεταπτυχιακή εργασία

Η έλλειψη προσωπικού φαίνεται να είναι ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι διοικητές των νοσοκομείων, σύμφωνα με στοιχεία έρευνας που εκπόνησε, στο πλαίσιο μεταπτυχιακής εργασίας του ο υποδιοικητής της 4ης ΥΠΕ, Δημήτρης Τσαλικάκης.

Η έρευνα βασίστηκε σε απαντήσεις που έδωσαν σε ερωτηματολόγιο 158 (74 πρώην και 84 νυν) διοικητές ελληνικών νοσοκομείων.


Ο κ.Τσαλικάκης, παρουσιάζοντας τα στοιχεία της έρευνας, με θέμα «Τα μεγαλύτερα προβλήματα κατά διοίκηση ενός ελληνικού νοσοκομείου», στο 3ο Περιφερειακό Ιατρικό Συνέδριο Exploring Novel Medical Frontiers, ανέφερε ότι σύμφωνα με τις επιλογές, που οι πρώην και νυν διοικητές των νοσοκομείων ζητήθηκε να κάνουν από τα προτεινόμενα πραγματικά εμπόδια στην άσκηση των καθηκόντων τους, το εμπόδιο, με το μεγαλύτερο αθροιστικό ποσοστό (97,47%) είναι η έλλειψη προσωπικού του νοσοκομείου, συμπεριλαμβανομένου και του ιατρικού.

Από τις επιλογές που έκαναν οι διοικητές από τα προτεινόμενα ως πιο σημαντικά εμπόδια, προέκυψε ότι ένα ποσοστό 76% θεωρεί την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας ως το πιο σημαντικό εμπόδιο στην κατηγορία «Εξωτερικό περιβάλλον σε εθνικό επίπεδο» και ένα ποσοστό 53% την έλλειψη προσωπικού από την κατηγορία «Νοσοκομεία και εμπόδια εντός».

Στο ερώτημα ποιό από τα 25 καθημερινά εμπόδια, που μπορεί να συναντήσει ο διοικητής νοσοκομείου ασκώντας διοίκηση θεωρεί ως πιο σημαντικό, 96, εκ των 158 διοικητών, απάντησαν «η γραφειοκρατία» και 93, εκ των 158, απάντησαν «ο μη ικανοποιητικός ελλιπής προϋπολογισμός».

Στο ερώτημα, σχετικά με το «σε ποια επίπεδα διοίκησης ή λειτουργιών του νοσοκομείου εντόπισαν τα περισσότερα εμπόδια», οι διοικητές απάντησαν, σε ποσοστό 56%, ότι στο λειτουργικό επίπεδο του νοσοκομείου εντοπίζουν τα περισσότερα εμπόδια, σε ποσοστό 37% εντοπίζουν τα περισσότερα εμπόδια στη διάσταση λειτουργίας του νοσοκομείου, όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό του νοσοκομείου και σε ποσοστό 34% εντόπισαν τα περισσότερα εμπόδια στη διαχείριση του προϋπολογισμού.

Σε ό,τι αφορά τις νοσοκομειακές δαπάνες, το 56,33% αθροιστικά διαφωνεί με τη διατύπωση ότι οι νοσοκομειακές δαπάνες μπορούν να μειωθούν περαιτέρω, ένα ποσοστό 52,5% αθροιστικά συμφωνεί με το ότι ο ασθενής πρέπει να καταβάλει έστω ένα μικρό ποσοστό κατά την επίσκεψή του στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του νοσοκομείου και ένα ποσοστό 53,8% αθροιστικά συμφωνεί ότι η αύξηση του ορίου δαπανών των νοσοκομείων θα βελτιώσει αντίστοιχα την ποιότητα της παρεχόμενης υγείας στα νοσοκομεία. Από τις προτεινόμενες πολιτικές, που θεωρητικά θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη μείωση των νοσοκομειακών δαπανών, η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των δαπανών (70,25%) και η εγκατάσταση ενός αξιόπιστου πληροφοριακού συστήματος (69,62%) συγκέντρωσαν τις προτιμήσεις των διοικητών.

«Η διοίκηση ενός νοσοκομείου είναι μια πολυσύνθετη διαδικασία και υπάρχουν πολλά εμπόδια που δυσχεραίνουν το έργο ενός διοικητή. Κάποια από αυτά είναι εύκολα αναγνωρίσιμα, όπως για παράδειγμα η έλλειψη προσωπικού, όμως αυτό το εμπόδιο δεν μπορεί να το ξεπεράσει ο διοικητής. Δεν μπορεί να κάνει πρόσληψη, παρά μόνο να διαχειριστεί αυτό το πρόβλημα. Γι' αυτό παρατηρήσαμε ότι οι διοικητές εντόπισαν στη λειτουργική διάσταση του νοσοκομείου τα περισσότερα εμπόδια. Πολλά είναι εκείνα τα εμπόδια που προέρχονται από τις χρόνιες παθογένειες του ευρύτερου δημόσιου τομέα και όχι μόνο του τομέα της υγείας. Η γραφειοκρατία είναι ένα από τα εμπόδια που επέλεξαν οι διοικητές ως σημαντικότερο και από έναν ελλιπή προϋπολογισμό. Δεν είναι λίγες οι φορές που η γραφειοκρατία μπορεί να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα, σε όλες τις διαχειρίσεις ενός νοσοκομείου. Λίγες είναι οι δυνατότητες που δίνονται σε έναν διοικητή να επιλύσει γραφειοκρατικά εμπόδια», ανέφερε ο κ. Τσαλικάκης.

Παράλληλα, πρόσθεσε, ότι ένα από τα ευρήματα που έκαναν εντύπωση ήταν ότι οι διοικητές ανέφεραν ως ένα σημαντικό εμπόδιο στη διοικητική τους καριέρα «τα μη ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα».

«Τα νοσοκομεία παρόλο που διαθέτουν πλέον πληροφορικά συστήματα, δεν παρέχουν τα κατάλληλα υποστηρικτικά συστήματα διαχείρισης των πολλών δεδομένων. Η ενοποίηση των συστημάτων αυτών και η διαλειτουργικότητά τους σε εθνικό επίπεδο θα δώσει άλλες δυνατότητες στους διοικητές των νοσοκομείων. Τα "φίλτρα" στις εργαστηριακές εξετάσεις και οι "ηλεκτρονικές" λίστες χειρουργείων θα ήταν ένα σημαντικό υποστηρικτικό σύστημα στη λήψη αποφάσεων του διοικητή για τη δραστική αντιμετώπιση των φαινομένων προκλητής ζήτησης, σπατάλης και διαφθοράς», επισήμανε ο κ. Τσαλικάκης.

health.in.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου