Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2018

Οικογενειακοί ιατροί : Η ακτινογραφία μίας σύμβασης


Σχετική εικόνα

Ορισμός οικογενειακού ιατρού

Ν 4486 ΦΕΚ 115Α 07/08/2017

Άρθρο 6.  


Ως οικογενειακοί ιατροί ορίζονται ιατροί ειδικότητας γενικής ιατρικής ή παθολογίας για τον ενήλικο πληθυσμό και παιδίατροι για τον παιδικό πληθυσμό.
Κατά την ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ (Διευκρινίσεις για την υποβολή αιτήσεων συμβεβλημένων Οικογενειακών Ιατρών) στις 22/01/2018 : 
" Οι ήδη συμβεβλημένοι ιατροί ειδικοτήτων Γενικής ιατρικής, Παθολογίας και Παιδιατρικής μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλλουν αιτήσεις για την ένταξή τους στους οικογενειακούς ιατρούς. Διευκρινίσεις, καθώς και το χρονοδιάγραμμα λήξης των υφιστάμενων συμβάσεων των ανωτέρω ειδικοτήτων θα δοθούν σε επόμενες ανακοινώσεις."
Φύση και υποχρεώσεις της σύμβασης 

Ν 4486 ΦΕΚ 115Α 07/08/2017

Άρθρο 11# 3. Οι συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. οικογενειακοί ιατροί παρέχουν υπηρεσίες Π.Φ.Υ. στα ιατρεία τους ή και κατ’ οίκον, με άμεση διασύνδεση με τις υπηρεσίες του Τοπικού Δικτύου του οικείου Το.Π.Φ.Υ.. Οι οικογενειακοί ιατροί σύμφωνα με τη σύμβαση που συνάπτουν με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καλύπτουν συγκεκριμένο πληθυσμό ευθύνης και έχουν ελάχιστο ωράριο απασχόλησής ανά ημέρα και ανά βδομάδα.Υπουργική απόφαση 39Β 17/01/2018 

IV. Τα καθήκοντα του οικογενειακού ιατρού για τον ενήλικο πληθυσμό και για τον παιδικό πληθυσμό ορίζονται στις παραγράφους 3α και 3β αντίστοιχα του άρθρου 7 του ν. 4486/2017.


V. Οι γενικές υποχρεώσεις των οικογενειακών ιατρών, έχουν ως ακολούθως:

- Ελάχιστο τετράωρο εργασίας ανά ημέρα εργασίας.
- Ελάχιστο εικοσιτετράωρο εργασίας ανά εβδομάδα.
- Δηλωμένο ωράριο για εγγεγραμμένους στην είσοδο του ιατρείου και στο ηλεκτρονικό σύστημα.
- Ημέρες μη παροχής υπηρεσιών στο ιατρείο, κατόπιν σχετικής συμφωνίας με τον Οργανισμό, οι οποίες θα καταγράφονται στη σύμβαση.


Άρθρο 19 Ν 4486 ΦΕΚ 115Α 07/08/2017

Πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, εγγραφή και διαδικασία παραπομπών

1. Ο πληθυσμός ενός Το.Π.Φ.Υ. εγγράφεται υποχρεωτικά στον οικογενειακό ιατρό, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6.

Οι ανασφάλιστοι, καθώς και οι άλλοι δικαιούχοι της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), έχουν τη δυνατότητα να εγγράφονται σε οικογενειακό ιατρό συμβεβλημένο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εφόσον δεν δύναται να καλυφθούν από οικογενειακό ιατρό των δημόσιων μονάδων Π.Φ.Υ. εντός του Το.Π.Φ.Υ. στον οποίο διαμένουν.

Μετεγγραφή σε οικογενειακό ιατρό άλλης Το.Μ.Υ. ή δημόσιας μονάδας Π.Φ.Υ. εντός του Το.Π.Φ.Υ. επιτρέπεται μια (1) φορά ανά έτος και μετεγγραφή σε οικογενειακό ιατρό Το.Μ.Υ. ή άλλης δημόσιας μονάδας Π.Φ.Υ. άλλου Το.Π.Φ.Υ. εκτός όμορου, επιτρέπεται δύο (2) φορές ανά έτος. Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα εγγραφής μόνο σε έναν οικογενειακό ιατρό.

Στην περίπτωση των ιατρών που δεν ανανεώνουν τη σύμβασή τους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο πληθυσμός ευθύνης από τους μέχρι τότε συμβεβλημένους ιδιώτες ιατρούς μετεγγράφεται στους οικογενειακούς ιατρούς των Το.Μ.Υ. επιμελεία των ίδιων των εχόντων δικαίωμα εγγραφής σε Το.Μ.Υ.

4. Οι χρονίως πάσχοντες εγγράφονται σε οικογενειακό ιατρό, ο οποίος έχει την ευθύνη τήρησης του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας και παραπέμπονται άπαξ ανά έτος σε εξειδικευμένους θεράποντες ιατρούς, οι οποίοι μπορούν να υπηρετούν σε δημόσιες μονάδες υγείας είτε να είναι συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είτε να εργάζονται σε συμβεβλημένους παρόχους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Ο οικογενειακός ιατρός διατηρεί την υποχρέωση ενημέρωσης του Α.Η.Φ.Υ. και της τακτικής συνταγογράφησης του χρονίως πάσχοντα σε διασύνδεση με τον θεράποντα ιατρό του.

6. α. Το σύστημα των παραπομπών από τον οικογενειακό ιατρό ως αναγκαία προϋπόθεση για την πρόσβαση στα Κέντρα Υγείας, τις δημόσιες μονάδες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τους συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρόχους υπηρεσιών υγείας, αρχίζει να εφαρμόζεται από 1ης Ιανουάριου 2018, με εξαίρεση τα έκτακτα και τα επείγοντα περιστατικά. Μέχρι τις 31.12.2018 το σύστημα παραπομπών θα έχει εφαρμοστεί πλήρως, με εξαίρεση τα έκτακτα και τα επείγοντα περιστατικά.

Αποζημίωση - Υπουργική απόφαση 39Β 17/01/2018 


Ν 4486 /17
Υπ απόφαση 39 Β /18
Ερμηνεία σύμβασης

Άννα Μαστοράκου

2 σχόλια:

  1. Μην ειστε υπερβολικοι παντως! Σεξ .....ακομη δεν μας ζητησαν! Αλλα στην επομενη συμβαση θα διορθωθει και αυτο το.....λαθος!

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. ΞΑΝΘΟΑΡΓΟΣΧΟΛΟΣ: ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΘΑ ΔΙΝΕΤΕ ΚΑΙ 30000€ .....ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΝΑ ΣΥΜΒΛΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΕΟΠΥΥ! ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΩΝ......ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΒΕΒΑΙΑ !

    ΑπάντησηΔιαγραφή