Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2018

4 εκατομμύρια ευρώ θα δοθούν για την αφομοίωση των νέων κανόνων προστασίας δεδομένωνΜόνο 2 κράτη έχουν προσαρμοστεί έως τώρα. Απομένουν περίπου 100 ημέρες μέχρι την εφαρμογή των νέων κανόνων προστασίας δεδομένων.

ΙΑΤRONET

Με βηματισμό χελώνας προχωρά η προσαρμογή των κρατών μελών στους νέους κανόνες προστασίας δεδομένων. Mολονότι έχουν απομείνει περίπου 100 ημέρες (25 Μαΐου) μέχρι την εφαρμογή των νέων κανόνων προστασίας δεδομένων, μόνο δύο κράτη μέλη έχουν ήδη εγκρίνει τη σχετική εθνική νομοθεσία. Αυτά αναφέρει επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τονίζοντας ότι τα κράτη μέλη πρέπει να επιταχύνουν την έγκριση της εθνικής νομοθεσίας και να διασφαλίσουν ότι τα μέτρα αυτά είναι σύμφωνα με τον κανονισμό. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίσουν ότι θα εξοπλίσουν τις εθνικές αρχές τους με τους αναγκαίους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για να εξασφαλίσουν την ανεξαρτησία και την αποτελεσματικότητά τους.

Όπως αναφέρεται, η Επιτροπή θα δώσει 1,7 εκατ. Ευρώ για τη χρηματοδότηση των αρχών προστασίας δεδομένων, αλλά και για την κατάρτιση επαγγελματιών προστασίας δεδομένων. Επιπλέον, θα διαθέσει 2 εκατ. Ευρώ για να υποστηρίξουν οι εθνικές αρχές τις ΜΜΕ. 

Παρόλο που ο νέος κανονισμός προβλέπει ένα ενιαίο σύνολο κανόνων θα απαιτηθούν σημαντικές προσαρμογές σε ορισμένες πτυχές, όπως τροποποίηση των υφιστάμενων νόμων από τις κυβερνήσεις της ΕΕ ή σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων από τις αρχές προστασίας δεδομένων. 

Ο Andrus Ansip, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, δήλωσε: "Το ψηφιακό μας μέλλον μπορεί να οικοδομηθεί μόνο με εμπιστοσύνη, πρέπει να προστατευθεί η ιδιωτική ζωή κάθε ατόμου, ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός και δεσμευόμαστε να το κάνουμε επιτυχία για όλους ".

Ο κ. Vìra Jourová, Επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, πρόσθεσε: "Στον σημερινό κόσμο, ο τρόπος με τον οποίο χειριζόμαστε δεδομένα θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το οικονομικό μας μέλλον και την προσωπική μας ασφάλεια ». 

Ο κανονισμός γενικής προστασίας δεδομένων επιτρέπει την ελεύθερη ροή δεδομένων σε ολόκληρη την ψηφιακή ενιαία αγορά. Θα προστατεύσει καλύτερα την ιδιωτική ζωή των Ευρωπαίων και θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια των καταναλωτών, ενώ παράλληλα θα ανοίξει νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρότερες. 

Από τον Μάιο του 2018, θα παρακολουθεί τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τους νέους κανόνες και θα αναλάβει τη δέουσα δράση, όπως είναι απαραίτητο. Ένα χρόνο μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού (2019), η Επιτροπή θα διοργανώσει εκδήλωση για την εκτίμηση της εμπειρίας των διαφόρων ενδιαφερομένων μερών όσον αφορά την εφαρμογή του κανονισμού. Αυτό θα συμβάλει επίσης στην έκθεση που η Επιτροπή καλείται να εκπονήσει μέχρι το Μάιο του 2020 σχετικά με την αξιολόγηση και την αναθεώρηση του κανονισμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου