Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018

Τα προαπαιτούμενα της Άνοιξης στην Υγεία


Τα μανίκια θα πρέπει να σηκώσει η Αριστοτέλους για να προλάβει τις προθεσμίες υλοποίησης των 8 προαπαιτούμενων στον τομέα της Υγείας, στο πλαίσιο της τέταρτης αξιολόγησης.

Σύμφωνα με την Έκθεση Συμμόρφωσης, στο χώρο της Υγείας ελήφθησαν μια σειρά από επιπρόσθετα διαρθρωτικά μέτρα στο πλαίσιο της τρίτης αξιολόγησης, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος υγείας. Μεταξύ των προηγουμένων ενεργειών, ιδιαιτέρως σημαντική κρίνεται τα μέτρα για την εξάλειψη των καθυστερούμενων οφειλών και την κανονική εκτέλεση των clawbacks, μέσω της διαδικασίας του συμψηφισμού.Αναφορά γίνεται και στα διαρθρωτικά μέτρα για τον περιορισμό της υπέρβασης των δαπανών, καθώς και σε συμφωνία των ελληνικών αρχών για περαιτέρω σχετικές δράσεις. Ανάμεσα τους, η ενίσχυση του συστήματος ελέγχου σε διάφορους τομείς αποζημίωσης υπηρεσιών υγείας, από τις διαγνωστικές εξετάσεις έως τα φάρμακα. Όπως αναφέρει το κείμενο της Έκθεσης, ο ΕΟΠΥΥ έχει συμφωνήσει να επεξεργαστεί μια μέθοδο ελέγχου της αποζημίωσης παροχών, που μέχρι πρότινος η αποζημίωση περνούσε άμεσα από τους ασθενείς. «Οι αρχές παγίωσαν την προσέγγιση αυτή και θα την επεκτείνουν την κατηγορία ελεγχόμενων τιμών στα οπτικά, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία άμεσων συμβάσεων με τους εν λόγω παρόχους και την ένταξη των παροχών αυτών σε clawback».

Φυσικά, δεν λείπει η αναφορά στην αναπτυσσόμενη ΠΦΥ, καθώς και στην συμμετοχή του ΕΟΠΥΥ στην προσπάθεια, κατά την οποία ο Οργανισμός ανακοίνωσε τη σύναψη συμβάσεων με οικογενειακούς γιατρούς, που θα επιτρέψουν την εφαρμογή της υποχρεωτικής εγγραφής των πολιτών και την επίτευξη ενός συστήματος ΠΦΥ με «gatekeeping»


Το κείμενο της Έκθεσης αναφέρεται και στην εν εξελίξει προσπάθεια εφαρμογής HTA, αλλά και στη διαδικασία της ανατιμολόγησης φαρμακευτικών προϊόντων, προσθέτοντας πως οι αρχές έχουν υιοθετήσει συγκεκριμένα μέτρα που στοχεύουν στη συμπεριφορά των γιατρών, στην προκλητή ζήτηση και στη βελτίωση του ελέγχου της συνταγογράφησης.

Από τα προαπαιτούμενα της 3ης αξιολόγησης, έως τις 18 Ιανουαρίου, στο χώρο της Υγείας, εκκρεμούσαν ο «εξορθολογισμός της δαπάνης υγείας» (Νο. 30), ο οποίος περιλαμβάνει διαρθρωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των υπερβάσεων των δαπανών που εκκρεμούν στις «λοιπές παροχές» του ΕΟΠΥΥ, οι οποίες δεν έχουν ενταχθεί σε κλειστό προϋπολογισμό και άρα σε clawback. Πρόκειται για τις προσπάθειες της διοίκησης του Οργανισμού για συμβασιοποίηση των σχέσεων με τους υπόλοιπους παρόχους, που δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Παράλληλα, εκκρεμεί η εκτέλεση των clawback και του τακτικού ελέγχου, καθώς αναμένεται η ολοκλήρωση των νομικών διαδικασιών συμψηφισμού, για τα ποσά της περιόδου 2013-2015. «Τα θεσμικά όργανα αναμένουν την επίσημη διαβίβαση των εγγράφων που αφορούν τη διαδικασία καθώς και τον προσαρτημένο πίνακα ποσοτικοποίησης», σημειώνεται.

Προαπαιτούμενα της 4ης αξιολόγησης

Σε 8 ανέρχονται τα προαπαιτούμενα μέτρα που πρέπει να λάβει μέσα στο 2018 η Κυβέρνηση στο χώρο της Υγείας. Επτά εξ αυτών πρέπει να έχουν υλοποιηθεί μεσα στην Άνοιξη.

Σύμφωνα με το κείμενο της Έκθεσης Συμμόρφωσης, ο Απρίλιος θα πρέπει να είναι ο μήνας που θα κλείσουν οι τελευταίες εκκρεμότητες της κατηγορίας “λοιπών παροχών” του ΕΟΠΥΥ, με εφαρμογή clawback όπου δεν έχει έως σήμερα εφαρμοστεί, δηλαδή στα οπτικούς και την ειδική αγωγή.


Στο πλαίσιο του εξορθολογισμού των δαπανών υγείας, Αριστοτέλους και ΕΟΠΥΥ θα πρέπει να έχουν εφαρμοσει έως τον Απρίλιο τα 14 μέτρα που περιλαμβανονται στο Σχέδιο Δράσης του Οργανισμού για την απομείωση της υπέρβασης των δαπανών. Φιλόδοξα ειναι τα σχέδια για τον Μάιο, αφού το σχέδιο προβλέπει την ένταξη 20 θεραπευτικών πρωτοκόλλων στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση έως τον 5ο μήνα του έτους. Νωρίτερα, έως το Μάρτιο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθει η υποχρεωτική εγγραφή των ασθενών στο πλαίσιο της ΠΦΥ, οι δομές της οποίας θα αναπτυχθούν σταδιακά εντός του 2018.

Στα προαπαιτούμενα περιλαμβάνεται και η διευθέτηση των υπολειπόμενων clawbacks. Ειδικότερα, έως τον Μάρτιο, ο EOΠΥΥ θα οριστικοποιήσει τη νομική διαδικασία για τη συλλογή του υπολειπόμενου οφειλόμενου clawback (2013-2015) που δεν μπορεί να συμψηφιστεί. Μέχρι τότε κάθε εκκρεμές ποσό επιστροφής από το 2016, που δεν έχει εισπραχθεί, θα συμψηφιστεί και εισπραχθεί. Παράλληλα, θα πρέπει να παραταθούν για τα επόμενα τρία χρόνια τα ανώτατα όρια των προϋπολογισμών για διαγνωστικά, ιδιωτικές κλινικές και φαρμακευτικά προϊόντα. Μέχρι το Μάιο του ’18 το clawback του ’17 θα πρέπει να εισπράττεται με βάση το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα που έχει καταρτιστεί.

Το Μάιο η Αριστοτέλους θα πρέπει να παρουσιασεί το σχέδιο για την αύξηση του ποσοστού των κεντρικοποιημένων δημοσίων συμβάσεων το 2019, ενώ τον ίδιο μήνα αναμένεται να εκδοθεί αναθεωρημένο δελτίο τιμών φαρμάκων.Στο πεδίο της μείωσης της φαρμακευτικής δαπάνης, όμως, τα πράγματα αποδεικνύονται πιο πιεστηκά για το Υπουργείο Υγείας, που θα πρέπει μέσα στον επόμενο μήνα, το Φεβρουάριο, να υιοθετήσει περαιτέρω μέτρα για τη βελτίωση της σχέσης κόστους / αποτελεσματικότητας των φαρμακευτικών δαπανών, με στόχο την επίτευξη διείσδυσης των γενόσημων φαρμάκων στο 40% της αγοράς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου