Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018

Υποχώρηση του αριθμού των ιατρών το 2017


Αποτέλεσμα εικόνας για γιατροί

Συντάκτης: Virus

Στοιχεία με τον αριθμό των ιατρών και οδοντιάτρων το 2017 δημοσιοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Συγκεκριμένα, οι εγγεγραμμένοι ιατροί στους Ιατρικούς Συλλόγους το έτος 2017 ανήλθαν σε 65.499 στο σύνολο της χώρας παρουσιάζοντας μείωση 1,% σε σχέση με το 2016. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στον αριθμό των ιατρών παρατηρήθηκε στα Ιόνια Νησιά κατά 4,9% και στη Θεσσαλία κατά 4,2%. Αντίθετα μείωση παρατηρήθηκε στην Πελοπόννησο κατά 5,3% και στην Αττική κατά 2,3%.


Επιπλέον, ο αριθμός των ανδρών ιατρών παρουσίασε μείωση το 2017 σε σχέση με το 2016 κατά 0,2 % και των γυναικών ιατρών κατά 2,1%. Αναφορικά με τις ειδικότητες ιατρών, οι σημαντικότερες αριθμητικά στο σύνολο της Χώρας είναι οι ειδικότητες της Παθολογίας, Παιδιατρικής, Βιοπαθολογίας, Καρδιολογίας, Γενικής Ιατρικής και της Μαιευτικής-Γυναικολογίας. Το έτος 2017 παρατηρήθηκε αύξηση στον αριθμό των ιατρών που ανήκουν στις παραπάνω έξι κυριότερες ειδικότητες συγκριτικά με το έτος 2016, ενώ αντίθετα μείωση παρατηρήθηκε στον αριθμό των ιατρών με Λοιπές ειδικότητες ή Άνευ ειδικότητας.


Ο αριθμός των ιατρών ανά 10.000 κατοίκους για τις έξι κυριότερες ομάδες ειδικοτήτων, στο σύνολο της χώρας δεν παρουσιάζει σημαντική μεταβολή μεταξύ των ετών 2016 και 2017.

Ο συνολικός αριθμός των οδοντιάτρων παρουσιάζει αύξηση το τελευταίο έτος, σε επίπεδο συνόλου Χώρας. Οι εγγεγραμμένοι οδοντίατροι, το έτος 2017 ανήλθαν σε 13.261 στο σύνολο της Χώρας, παρουσιάζοντας αύξηση 0,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση για το έτος 2017 παρατηρήθηκε στη Ανατολική Μακεδονία & Θράκη κατά 2,2% και στη Δυτική Ελλάδα κατά 1,3% ενώ μεγαλύτερη μείωση υπήρξε στο Νότιο Αιγαίο κατά 3,9 %, στη Δυτική Μακεδονία κατά 2,9% και στην Κρήτη κατά 2,4%, αντίστοιχα.


Από την ανάλυση κατά φύλο, παρατηρείται ότι ο αριθμός των ανδρών οδοντιάτρων παρουσιάζει αύξηση 0,8% το 2017 σε σχέση με το 2016. Αντίθετα, ο αριθμός των γυναικών οδοντιάτρων παρουσιάζει μείωση 0,2% το 2017 σε σχέση με το 2016.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου