Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018

Οι υποβολές eΔΑΠΥ Κλειστής Νοσηλείας ξεκινούν τη νέα χρονιά

Οι συγκεκριμένες υποβολές θα κατατεθούν μετά τις 10 Ιανουαρίου 2019, εντός προθεσμίας που θα ανακοινωθεί εγκαίρως.


Από τη νέα χρονιά πάνε οι υποβολές eΔΑΠΥ Κλειστής Νοσηλείας 11/2018 και 12/2018 λόγω της προσαρμογής του νέου ΕΚΠΥ (ΦΕΚ 4898/1-11-2018) στο μηχανογραφικό σύστημα. Οι συγκεκριμένες υποβολές θα κατατεθούν μετά τις 10/1/2019, εντός προθεσμίας που θα ανακοινωθεί εγκαίρως, ώστε να αντιμετωπιστούν με ενιαίο τρόπο και να μην προκύψουν προβλήματα κατά την εκκαθάρισή τους.

Για τις υποβολές που έχουν υποβληθεί ήδη και έχει αποσταλεί ταχυδρομικά το φυσικό αρχείο, θα ακυρωθούν αυτόματα στο σύστημα οι Πληροφορίες Αποστολής Κυτίου (και το Πρωτόκολλο Παραλαβής εάν υπάρχει) ώστε να προβούν οι Πάροχοι σε ακύρωσή τους και εκ νέου υποβολή τους μετά τις 10/01/2019. Τα φυσικά παραστατικά των νοσοκομειακών περιπτώσεων που έχουν αποσταλεί , θα παραμείνουν ως έχουν, ενώ μετά τη νέα ηλεκτρονική υποβολή θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά στον ίδιο φάκελο στο Κέντρο Διαλογής:

α. Το νέο Αποδεικτικό Υποβολής με τον νέο Αριθμό Υποβολής που θα προκύψει, αναγράφοντας ευκρινώς χειρόγραφα επάνω , τον προηγούμενο – ακυρωμένο Αριθμό Υποβολής

β. Το νέο αυτοκόλλητο κυτίου

γ. Το νέο Φορολογικό Παραστατικό που θα έχει προκύψει με τη νέα υποβολή

Οι υποβολές που έχουν υποβληθεί ήδη μόνο ηλεκτρονικά αλλά δεν έχει αποσταλεί το φυσικό αρχείο στο Κέντρο Διαλογής, θα πρέπει να ακυρωθούν από τους Παρόχους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου