Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2018

Τρεις e- παρεμβάσεις για τη φοροδιαφυγή το 2019Του Σπύρου Δημητρέλη - Capital.gr

Χρονιά παρεμβάσεων ηλεκτρονικού χαρακτήρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής θα είναι το 2019. Με δεδομένο ότι τα ηλεκτρονικά "όπλα" έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά στην εμφάνιση αδήλωτων εισοδημάτων, το υπουργείο Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχουν σχεδιάσει και προγραμματίσει την πραγματοποίηση τουλάχιστον τριών παρεμβάσεων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. 

Πρόκειται για:

-την έναρξη της εφαρμογής για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων σε πιλοτική βάση και την πλήρη εφαρμογή του από το 2020. Τα τιμολόγια θα εκδίδονται με ηλεκτρονικό τρόπο και θα καταχωρούνται αυτόματα ως έσοδο στα ηλεκτρονικά βιβλία του εκδότη και ως δαπάνη στα ηλεκτρονικά βιβλία του λήπτη. Με τον τρόπο αυτό καταργείται ουσιαστικά η χειρόγραφη καταχώρηση τιμολογίων ενώ στην πράξη θα εκλείψει και η έκδοση πλαστών τιμολογίων. Επιπλέον, με τα ηλεκτρονικά τιμολόγια πρόκειται να καταπολεμηθεί και η έκδοση εικονικών τιμολογίων καθώς στις περιπτώσεις που εντοπίζεται από το σύστημα "ύποπτη" έκδοση τιμολογίων για υψηλές δαπάνες θα ενεργοποιείται φορολογικός έλεγχος

-την ηλεκτρονική διασύνδεση του κτηματολογίου με το πληροφοριακό σύστημα ακινήτων- περιουσιολογίου. Της διασύνδεσης θα ακολουθήσουν εκτεταμένες διασταυρώσεις προκειμένου να εντοπισθούν φορολογούμενοι που δεν έχουν δηλώσει το σύνολο της ακίνητης περιουσίας τους στο Ε9. Η απόκρυψη γίνεται προκειμένου να αποφεύγεται η πληρωμή ΕΝΦΙΑ αλλά και το τεκμήριο που συνοδεύει τη χρήση ακινήτων. Στους φορολογούμενους που θα εντοπισθούν να μην έχουν δηλώσει το σύνολο της ακίνητης περιουσίας τους θα επιβληθούν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις

-η αύξηση του ελάχιστου απαιτούμενου ποσοστού δαπάνης με ηλεκτρονικό χρήμα για μισθωτούς και συνταξιούχους προκειμένου να τους αποδοθεί η έκπτωση φόρου που οδηγεί στο αφορολόγητο όριο. Σήμερα ένας μισθωτός ή συνταξιούχος θα πρέπει εφόσον έχει εισόδημα έως 10.000 ευρώ να δαπανήσει το 10% του εισοδήματός του με πλαστικό χρήμα, για εισόδημα από 10.001 έως 20.000 ευρώ θα πρέπει να δαπανήσει το 15% και για εισόδημα πάνω από 20.000 ευρώ θα πρέπει να δαπανήσει το 20%. Τα ποσοστά αυτά ισχύουν προοδευτικά, δηλαδή ανά κλιμάκιο. Το βασικό σενάριο που έχει πέσει στο τραπέζι προβλέπει ότι για εισόδημα έως 10.000 το ποσοστό θα αυξηθεί στο 15%, για εισόδημα από 10.001 έως 20.000 θα αυξηθεί στο 20% και για εισόδημα πάνω από 20.000 θα αυξηθεί στο 25%. Ωστόσο, υπάρχει και εισήγηση για μεγαλύτερη αύξηση με ποσοστά 20%, 25% και 30% αντίστοιχα. Αυτό που σημειώνουν πηγές του υπουργείου Οικονομικών είναι ότι τα σημερινά ποσοστά είναι πολύ χαμηλά και οι φορολογούμενοι πραγματοποιούν τις σχετικές δαπάνες με κάρτα μέσα στους πρώτους δυο ή τρεις μήνες του έτους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου