Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018

Συνάντηση στον ΕΦΚΑ για εισφορές και ληξιπρόθεσμα


Την 17.12.2018, έγινε συνάντηση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών με τον Υποδιοικητή του ΕΦΚΑ κ. Δημήτρη Τσακίρη. Τον Πρόεδρο του ΙΣΑ κ. Γ. Πατούλη εκπροσώπησε ο Α’ Αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών κ. Φώτιος Πατσουράκος.

Κατά τη συνάντηση τέθηκαν δύο καίρια ζητήματα που αφορούν τους ιατρούς μέλη μας:

Το δικαίωμα κάθε γιατρού που έχει συμπληρώσει 40 χρόνια ασφάλισης να καταβάλει το 50% των εισφορών, μετά από αίτησή του, σύμφωνα με το νόμο (παρ. 13 του άρθρου 39 του ν.4387/2016), ανεξάρτητα από το χρόνο συμπλήρωσης των 40 ετών ασφάλισης. Επισημάνθηκε ότι ειδικά για τους ιατρούς (στρατιωτικούς, Παν/κούς, ΕΣΥ, ΙΚΑ κλπ) η αυθαίρετη, χωρίς έρεισμα στο νόμο, ερμηνεία που απαιτεί τη συμπλήρωση των 40 ετών πριν τη συνταξιοδότηση, ως όρο εφαρμογής της διάταξης αυτής, θα οδηγούσε άδικα κατά παράβαση κάθε αρχής δικαίου, ισότητας και χρηστής διοικήσεως, στον εξ ορισμού αποκλεισμό των ιατρών που υποχρεώθηκαν και υποχρεώνονται σε συνταξιοδότηση από την υπηρεσία τους πολύ νωρίτερα. Ο κ. Τσακίρης υποσχέθηκε ότι θα εξετάσει το ζήτημα.

Ζητήθηκε ώστε οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των ιατρών μελών μας για παροχές προς ασφαλιστικούς φορείς (ταμεία), για τις οποίες πλέον αρμόδιος είναι μόνο ο ΕΦΚΑ, δεδομένου ότι από τον ΕΟΠΥΥ έχουν ολοκληρωθεί οι πληρωμές, καταβληθούν πριν την καταληκτική προθεσμία του νόμου (την 31.12.2019- αρθρ. 12 του ν. 4578/2018) και κατά προτεραιότητα δεδομένου ότι για πολλές από αυτές έχουν εκδοθεί τα απαραίτητα παραστατικά και έχουν ήδη φορολογηθεί χωρίς να έχουν εισπραχθεί.

Τα μέλη μας θα ενημερωθούν για οποιαδήποτε εξέλιξη στα παραπάνω θέματα.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου