Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018

Γιατροί άνευ ειδικότητας: «Ανοίγουν» οι υποβολές για ένταξη στο ΕΣΥ

Virus

Δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τη διαδικασία. 

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν οι γιατροί χωρίς ειδικότητα οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4486/ 2017 (ήτοι στις 07-07-2017), υπηρετούσαν με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους Φορείς Πρωτοβάθμιας

Φροντίδας των ΔΥΠΕ.

Για την ένταξη στον κλάδο ιατρών ΕΣΥ απαραίτητα, εκτός από την αίτηση, είναι και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Φωτοαντίγραφο του πτυχίου. Σε περίπτωση πτυχίου πανεπιστημίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται και φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης. Σε περίπτωση πτυχίων από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου, φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ.

Φωτοαντίγραφο της απόφασης άδειας ή βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής σε Ιατρικό Σύλλογο της επικράτειας.
Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου, από το οποίο θα προκύπτει ότι ο/η κάτοχος είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος χώρας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή νόμιμης απαλλαγής.
Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών το οποίο χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία της οικείας Δ.Υ.Πε. και από το οποίο θα προκύπτει ο συνολικός χρόνος προϋπηρεσίας.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 30 Ιανουαρίου 2019.

2 σχόλια:

  1. Ξανθοκηφήνας : όπου νάναι ανοίγουμε και για τους γιατρούς ......χωρίς πτυχίο !

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Προσεχώς,
    Και με απολυτήριο γυμνασίου!

    ΑπάντησηΔιαγραφή