Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2018

ΕΦΚΑ: Χαράτσι 20,28% το 2019 και για τους αμειβόμενους με απόδειξη δαπάνηςΜαίρη Λαμπαδίτη - protothema.gr

Ειδικότερα, θα παρακρατούνται 13,33% για σύνταξη (ΕΦΚΑ) και 6,95% για υγεία (ΕΟΠΥΥ)

Εισφορές στον ΕΦΚΑ θα υποχρεωθούν στο εξής να καταβάλλουν και οι αμειβόμενοι με τίτλους κτήσης (αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης), οι μόνοι εργαζόμενοι που είχαν απαλλαγεί μέχρι σήμερα από το χαράτσι.

Η αναμενόμενη εδώ και δύο έτη υπουργική απόφαση υπεγράφη σήμερα ( λίγο πρίν από την εκπνοή του 2018) από τον υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης, Τάσο Πετρόπουλο και ισχύει από την δημοσίευσή της σε ΦΕΚ.

Έτσι, από 1/1/2019 θα παρακρατούνται και θα αποδίδονται ασφαλιστικές εισφορές συνολικού ύψους 20,28% για τους τίτλους κτήσης. ( 13,33% για σύνταξη (ΕΦΚΑ) και 6,95% για υγεία (ΕΟΠΥΥ). 

Η καταβολή αμοιβών με απόδειξη δαπάνης προβλέπεται για περιστατική απασχόληση ( φοιτητές, συνταξιούχοι , νέοι εργαζόμενοι ) και για συναλλαγές που δεν υπερβαίνουν τα 10.000 ευρώ ετησίως. Όμως οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι τίτλοι κτήσης «έκρυβαν» υποκρυπτόμενη εξαρτημένη σχέση εργασίας ή και υποχρέωση ασφάλισης στον πρώην ΟΑΕΕ, ενώ με την απόφαση κλείνουν τα παράθυρα αυτά. Το χαράτσι θα περιορίσει τα έτσι κι αλλιώς τα χαμηλά καθαρά μηνιαία εισοδήματα που ελάμβαναν οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι ,θα δίνει ωστόσο τη δυνατότητα ασφάλισης ώστε να μη χάνονται ασφαλιστικά έτη τα οποία θα είναι απαραίτητα στον εργαζόμενο για να βγει στη σύνταξη.

Ειδικότερα, η υπουργική απόφαση αναλύει και τον τρόπο υπολογισμού του χρόνου ασφάλισης, ο οποίος μετράει ως χρόνος στον πρώην ΟΑΕΕ. Ειδικότερα προβλέπεται πως αν δεν υπάρχει σύμβαση εργασίας, ο χρόνος ασφάλισης υπολογίζεται με βάση το πηλίκο της καθαρής αξίας του παραστατικού δια του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε κατώτατο βασικό μισθό. Ο χρόνος ασφάλισης που προκύπτει από την εξίσωση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της σύμβασης. Στην περίπτωση που υπάρχει σύμβαση εργασίας με καθορισμένο αριθμό ημέρας ή ημερών απασχόλησης μέχρι 1 πλήρη μήνα ή 25 ημέρες ασφάλισης, ως χρόνος ασφάλισης λαμβάνεται η ημέρα ή οι ημέρες που ορίζονται στη σύμβαση ανεξαρτήτως της διάρκειας της ημερήσιας απασχόλησης.

Η εισφοροδότηση του τίτλου κτίσης «κλείνει» την πόρτα της απασχόλησης για τους συνταξιούχους καθώς ήταν η μόνη αποδεκτή μορφή απασχόλησης. Στο εξής ο συνταξιούχος που αμείβεται με τίτλο κτίσης θα υποστεί μείωση στη σύνταξή του ανάλογα με τις ώρες εργασίας που προβλέπονται στην σύμβασή του. Η σύνταξη μπορεί να περικοπεί έως και 60%.

Οι εισφορές υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας του παραστατικού όποια κι αν είναι αυτή και όπως προκύπτει μετά την αφαίρεση του φόρου (20%) και άλλων επιβαρύνσεων (τέλος χαρτοσήμου 3,6%). Δεν υπάρχει ελάχιστο πλαφόν εισφοράς, ενώ ποστεί όσοι έχουν παράλληλη μισθωτή ή μη μισθωτή απασχόληση καταβάλλουν για κάθε δραστηριότητα την εισφορά που αναλογεί (ειδικά αν κάποιος ασκεί παράλληλα ελεύθερο επάγγελμα - πρ. ΟΑΕΕ- πρέπει να καλύπτει με ή χωρίς τον τίτλο το ελάχιστο όριο ασφαλιστέου εισοδήματος).

Οι αμειβόμενοι πριν την έκδοση του παραστατικού απογράφονται υποχρεωτικά για αυτή την ιδιότητα στον ΕΦΚΑ. Ο ΕΦΚΑ εκδίδει βεβαίωση απογραφής. Ο αντισυμβαλλόμενος απογράφεται εφόσον δεν έχει απογραφεί ως εργοδότης του πρώην ΙΚΑ.

Αν δεν αποδοθούν οι εισφορές εμπρόθεσμα επιβαρύνονται με προσαυξήσεις και βαρύνουν τον εκδότη του παραστατικού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου