Σάββατο 27 Ιουλίου 2019

Συνάντηση Π.Σ.Φ με τον Υπουργό Υγείας

Την ερχόμενη Τρίτη 30/7 στις 10:00 π.μ πρόκειται να πραγματοποιηθεί συνάντηση του Υπουργού Υγείας Β. Κικίλια με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών. Τα θα ζητηθεί από τον υπουργό.


Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, ο Π.Σ.Φ θα θέσει στον Υπουργό Υγείας μια σειρά ζητημάτων και εκκρεμοτήτων που αφορούν τον κλάδο αλλά και την υγεία των Ελλήνων Πολιτών.

1) Ο Π.Σ.Φ θα ενημερώσει τον Υπουργό για το ισχύον Νομικό καθεστώς, τις αλλαγές που προτείνει και θα τον ενημερώσει για τις θεσμικές υποχρεώσεις του συλλόγου (Συμμετοχή στο ΚΕΣΥ ,συμμετοχή στην διυπουργική επιτροπή Παιδείας –Υγείας κλπ) ,καθιστώντας σαφές ότι δεν θα δεχτεί με κανένα τρόπο την αποπομπή από επιτροπές και όργανα που συντελούν στην χάραξη της πολιτικής υγείας και παιδείας της χώρας.

2) Θα θέσει το ζήτημα της υποχρέωσης έκδοσης υπουργικής απόφασης για το μητρώο εργαστηρίων και για την τροποποίηση των υπουργικών αποφάσεων που διέπουν την λειτουργία του Π.Σ.Φ

3) Όσον αφορά τις Δημόσιες Δομές, θα ζητήσει την κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων, την αποκατάσταση της αδικίας και την απόδοση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στου φυσικοθεραπευτές των δημοσίων δομών, την στελέχωση όλων των δομών ΠΦΥ με φυσικοθεραπευτές, συμμετοχή σε όλα τα προγράμματα πρόληψης σε Εθνικό επίπεδο σε συνεργασία με τα τμήματα φυσικοθεραπείας αξιοποιώντας το Επιστημονικό δυναμικό της χώρας. Για τους οργανισμούς των Νοσοκομείων θα ζητήσει την δημιουργία αυτοτελούς τμήματος φυσικοθεραπείας, λειτουργία των Δημοσίων Δομών Αποκατάστασης.και θέσπιση πιλοτικά του σχολικού φυσικοθεραπευτή.

4) Ενεργή συμμετοχή του Π.Σ.Φ και των ιδιωτικών δομών φυσικοθεραπείας στα προγράμματα ιατρικού τουρισμού.

5) Θα ενημερώσει τον Υπουργό για το νέο πλαίσιο προπτυχιακής εκπαίδευσης, την υπερπληθώρα αποφοίτων με την λειτουργία των δυο επιπλέον τμημάτων φυσικοθεραπείας στην Σπάρτη και στην Ιεράπετρα, για την συνεχιζόμενη εκπαίδευση και θα θέσει το θέμα της ισοτίμησης των πτυχίων.

6) ΕΟΠΥΥ: ελλιπής χρηματοδότηση της Υγείας, της φυσικοθεραπείας και προβλήματα συμβεβλημένων.

Ο Π.Σ.Φ θα θέσει το ισχύον καθεστώς συμβάσεων που προκύπτει βάσει της συλλογικής σύμβασης, την ελλειμματική χρηματοδότηση για την φυσικοθεραπεία που έχει στερήσει (ελέω rebate και claw back) καταβολή 125.00.000 ευρώ παρεχόμενων υπηρεσιών, ζητήματα ειδικής αγωγής, προβλημάτων συνταγογράφησης , θα ζητήσει η δοσολογία επιστροφών ( claw back ) να είναι 120 δόσεις , εφαρμογή των αποφάσεων των οργάνων του Π.Σ.Φ (Γ.Σ.Α) για κλιμακωτό claw back , συμμετοχή ασφαλισμένου 15% κ.α, και θα ζητήσει την κατάργηση των μνημονιακών νόμων του rebate και claw back.

Θα ενημερώσει τον Υπουργό για τα αδιάθετα 50.000.000 ευρώ των Ευρωπαίων πολιτών και το ποσοστό που αναλογεί για φυσικοθεραπεία και την υποχρέωση έκδοσης υπουργικής απόφασης με τα νέα ενισχυμένα επιτρεπτά όρια δαπανών για το 2019 για την φυσικοθεραπεία.Τέλος θα θέσει το ζήτημα της εκπροσώπησης στο Δ.Σ του ΕΟΠΥΥ.

7) Θα ενημερώσει τον Υπουργό για την σύσταση της επιτροπής αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από τον Π.Σ.Φ για τους Ευρωπαίους Πολίτες και την λειτουργία αυτής. 

Τέλος θα ενημερώσει τον Υπουργό για το πλαίσιο της λειτουργίας του επαγγέλματος στις προηγμένες χώρες όπου ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή είναι αυξημένος σε όλα τα επίπεδα, καθώς έχει αποδειχτεί ότι η επένδυση στην φυσικοθεραπεία εξοικονομεί πόρους υγείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου