Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019

Προϋπολογισμός 2020: Μείωση 3% στις δαπάνες νοσοκομείων - Συν 100 εκατ. ευρώ στους παρόχους του ΕΟΠΥΥ

Αύξηση κατά 100 εκατομμύρια προβλέπεται στους "κλειστούς" προϋπολογισμούς του ΕΟΠΥΥ για φάρμακα και λοιπούς παρόχους.

Γράφει: Καραγιώργος Δημήτρης - IATRONET

Μειωμένες κατά 3% εμφανίζονται οι δαπάνες των δημόσιων νοσοκομείων στον προϋπολογισμό του 2020, με παράλληλη αύξηση κατά 100 εκατομμύρια ευρώ στους "κλειστούς" προϋπολογισμούς του ΕΟΠΥΥ.

Στο υπουργείο Υγείας θα εφαρμοστεί το 2020 το Ετήσιο Σχέδιο Προγράμματος "Νοσοκομειακή περίθαλψη", το οποίο αξιολογεί κύριους δείκτες επίδοσης (key performance indicators/KPIs), έχοντας ως στόχους την κεντρική διαδικασία προμηθειών, αλλά και την αύξηση των μεταμοσχεύσεων και της επάρκειας αίματος.

Αναλυτικά, από τα στοιχεία του προϋπολογισμού για την Υγεία προκύπτουν τα εξής:

Ο τακτικός προϋπολογισμός του υπουργείου Υγείας ανέρχεται στα 3,859 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 60 εκατομμύρια αφορούν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας προβλέπεται χρηματοδότηση 524,9 εκατομμυρίων ευρώ, από τα οποία τα 500 εκατομμύρια προέρχονται από τον τακτικό προϋπολογισμό και τα υπόλοιπα από το ΠΔΕ (22,4 εκατομμύρια συγχρηματοδότηση και 2,55 εκατομμύρια εθνικοί πόροι).

Οι μεταβιβάσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό προς τα νοσοκομεία θα ανέλθουν στο 1,279 δισ. ευρώ, έναντι 1,319 το 2019 (μείωση 3%).

Οι δαπάνες των νοσοκομείων προϋπολογίζονται στα 3,859 δισ. ευρώ, έναντι 4,041 δισ. στον τρέχοντα προϋπολογισμό.

Τα έσοδα των δημόσιων νοσηλευτικών ιδρυμάτων θα είναι της τάξης των 2,578 δισ. ευρώ (2,576 δισ. το 2019) και τα έξοδά τους στα 3,014 δισ. (2,721 δισ. το 2019).

Στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, τα έσοδα θα είναι 182 εκατομμύρια ευρώ (213 εκατομμύρια στον τρέχοντα προϋπολογισμό) και τα έξοδα 198 εκατομμύρια (202 στον τρέχοντα).

Η συνολική εικόνα για νοσοκομεία και πρωτοβάθμια φροντίδα είναι έσοδα 2,76 δισ. ευρώ (2,788 δισ. το 2019) και έξοδα 3,212 δισ. (2,923 δισ. το 2019).

Αύξηση κατά 100 εκατομμύρια προβλέπεται στους "κλειστούς" προϋπολογισμούς του ΕΟΠΥΥ για φάρμακα (2,058 δισ. ευρώ από 1,94 δισ.) και λοιπούς παρόχους (1,553 δισ.).

Δείκτες

Το πρόγραμμα αξιολόγησης των δεικτών Υγείας, αποτελεί τη βασική προτεραιότητα του πολιτικού προγράμματος το 2020 και την υλοποίηση έχει αναλάβει η Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας.

Η στρατηγική του περιλαμβάνει υποστήριξη δράσεων για τη βελτίωση των συνθηκών νοσοκομειακής περίθαλψης και τη διασφάλιση καθολικής, δωρεάν, ισότιμης και ποιοτικής νοσοκομειακής φροντίδας.

Περιλαμβάνει, επίσης, περαιτέρω αύξηση των αγορών των νοσοκομείων μέσω κεντρικών διαδικασιών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ), κεντρικό σχεδιασμό του Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας και την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ασφαλούς ποιότητας αίματος.

Στόχοι είναι η συνεχής βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών με λειτουργική ενίσχυση των νοσηλευτικών μονάδων, η αύξηση του ετήσιου ρυθμού μεταμοσχεύσεων συμπαγών οργάνων στην Ελλάδα και ο ψηφιακός μετασχηματισμός και ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για τα νοσοκομεία.

Φορείς

Εποπτευόμενοι φορείς θα είναι οι επτά Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ, ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ).

Αναφορικά με το ΕΚΕΑ, σχεδιάζεται ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, καθώς και κεντρική επεξεργασία και παραγώγιση αίματος.

Οι σχεδιαζόμενες μεταρρυθμίσεις στο ΕΚΑΠΥ αφορούν στην ανάπτυξη ενός ισχυρού δικτύου επικοινωνίας των φορέων της αρμοδιότητάς του και της αγοράς.

Προβλέπεται, επίσης, η διοργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού, σε συνεργασία με διεθνείς φορείς, υλοποίηση έργων υποδομής, προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, διαρκής εκπαίδευση, σταθερή ανάπτυξη κλινών σε μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) και η δημιουργία και ανάπτυξη εθνικού μητρώου δωρεάς οργάνων και ιστών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου