Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019

Ο ΕΟΠΥΥ στην ευρωπαϊκή μάχη κατά της απάτης και της διαφθοράς στον τομέα της υγείας


Η απάτη και η διαφθορά στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης στην ψηφιακή εποχή δεν σταματούν στα εθνικά σύνορα. Για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης, είναι επείγουσα η ανάγκη για στενή διασυνοριακή συνεργασία με τεχνολογίες που προστατεύουν τις πληροφορίες για την υγεία, τονίστηκε στο 13ο Διεθνές Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά της Απάτης και της Διαφθοράς στην Υγεία (EHFCN).

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο της Γερμανίας στις 18 και 19 Νοεμβρίου 2019, υπό την προεδρεία του ΕΟΠΥΥ, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον επικεφαλής του, καθηγητή Βασίλη Πλαγιανάκο.

Με θέμα «Bytes χωρίς σύνορα: πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και της διαφθοράς στην ψηφιακή εποχή», στο συνέδριο συμμετείχαν πάνω από 150 κορυφαίοι εμπειρογνώμονες στον τομέα της πολιτικής Υγείας. Το συνέδριο έθεσε τη βάση της συζήτησης για διαδραστική συνεργασία του Ευρωπαϊκού Δικτύου με τους Εθνικούς Φορείς μέλη του και την GKV - Spitzenverband, τη Γερμανική Εθνική Ένωση Ταμείων Ασφάλισης Υγείας.

Αυτή τη στιγμή, κάθε ευρωπαϊκή χώρα αντιμετωπίζει την απάτη και τη διαφθορά σε εθνικό επίπεδο. Όμως, η απάτη διασχίζει όλο και πιο συχνά τα σύνορα. Η πρόσβαση στην πληροφόρηση και την τεχνολογία είναι βασικά εργαλεία για την καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς μέσω της επανάστασης των μεθόδων ανίχνευσης, πρόληψης και ανάλυσης της διαφθοράς. Ωστόσο, μαζί με τα οφέλη υπάρχουν νέοι κίνδυνοι για την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα των δεδομένων μας. Ως εκ τούτου, πρέπει να υπάρξει μέριμνα για την προστασία των πληροφοριών για την υγεία και την ασφάλεια των χρησιμοποιούμενων τεχνολογιών.

Σε διαδραστικές, παράλληλες συνεδρίες, ομιλητές από περισσότερες από 10 χώρες μοιράστηκαν τις βέλτιστες πρακτικές και επικεντρώθηκαν σε πρακτικά εργαλεία και καινοτόμες λύσεις για να βρουν νέους τρόπους αντιμετώπισης της απάτης, της σπατάλης και της διαφθοράς. Τη δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου EHFCN κατά τη διάρκεια κεντρικής συζήτησης παρουσιάστηκαν καινοτόμες στρατηγικές και δράσεις κατά της απάτης και της διαφθοράς, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, καθηγητής Βασίλης Πλαγιανάκος, ως Πρόεδρος του EHFCN, δήλωσε: «Στο διεθνές συνέδριο του EHFCN πραγματοποιήθηκαν εποικοδομητικές συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων σε ένα γόνιμο περιβάλλον γύρω από τις σύγχρονες προκλήσεις της Ευρώπης στον τομέα της υγείας. Η συστηματική καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και της σπατάλης συνιστά αναγκαία προϋπόθεση για την οικονομική βιωσιμότητα των εθνικών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης ώστε οι πολίτες να έχουν ουσιαστική πρόσβαση στις υπηρεσίες περίθαλψης και εμπιστοσύνη στην ακέραιη λειτουργία των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης».

Η Dr Doris Pfeiffer, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της GKV - Spitzenverband (Γερμανία), δήλωσε: «Σήμερα η ηλεκτρονική υγεία (E-Health), τα μεγάλα δεδομένα (Big Data) ή η Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence) αποτελούν μέρος ενός σύγχρονου συστήματος υγείας στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε τέτοιες καινοτόμες προσεγγίσεις όχι μόνο για τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης αλλά και για την καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς. Μόνο αν μοιραζόμαστε τις γνώσεις μας και ανταλλάσσουμε τις βέλτιστες πρακτικές λύσεις μας - εάν δουλέψουμε με δικτυακό τρόπο - θα πετύχουμε».

Το βραβείο «EHFCN Νέες δράσεις και Καινοτομία 2019» απονεμήθηκε σε νέα και καινοτόμα εργαλεία ή τεχνικές σχεδιασμένες ή εγκατεστημένες από τα μέλη του EHFCN από το 2017, προκειμένου να προληφθούν και να καταπολεμηθούν η απάτη, η διαφθορά και η σπατάλη στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Οι δύο τελικοί νικητές του 2019 είναι: α) Ο ΕΟΠΥΥ με την αποκάλυψη απάτης με χρήση δεδομένων και ηλεκτρονικών εργαλείων του Μητρώου Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων του και β) η IGAS “Antifraud Unit" (Πορτογαλία) για την παρουσίαση της νέας Μονάδας κατά της Διαφθοράς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου