Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019

Διευκρινίσεις για τον προσδιορισμό του νοσοκομειακού clawback δίνει το υπουργείο

Με καθυστέρηση 17 ημερών, δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση σχετικά με τον προσδιορισμό και καταμερισμό του clawback για τα νοσοκομειακά φάρμακα.

Ενόψει της έκδοσης των σημειωμάτων για το clawback των νοσοκομειακών φαρμάκων του πρώτου εξαμήνου 2019 αλλά και των επικείμενων σημειωμάτων για το δεύτερο (μέσα στο 2020), ο Υπουργός Υγείας κ. Βασίλης Κικίλιας, εξέδωσε σχετική Υπουργική Απόφαση για το τι πως αυτό θα καταλογιστεί στις φαρμακευτικές εταιρείες. Η δημοσίευση της ΥΑ φαίνεται να προκαλεί προβληματισμό στις φαρμακευτικές, αφενός για τη σχετική καθυστέρηση να δημοσιοποιηθεί (αναφέρεται ως ημερομηνία υπογραφής η 1η Νοεμβρίου ενώ το σχετικό ΦΕΚ βγήκε 18/11), αφετέρου για τη «χρησιμότητά» της.

Βέβαια η απόφαση, η οποία είναι σχεδόν όμοια στα τεχνικά χαρακτηριστικά της με εκείνη την οποία είχε εκδώσει ο προηγούμενος υπουργός Ανδρέας Ξανθός, βασίζεται πάνω σε αλλαγές όσον αφορά στον προϋπολογισμό των νοσοκομειακών φαρμάκων, οι οποίες προσδιορίστηκαν με νομοθετικές διατάξει που έγιναν μέσα στο 2019. Άρα θεωρείται λογική η έκδοσή της. Από κει και πέρα υπάρχει μια σχετική ανησυχία όσον αφορά στην αναμενόμενη ενίσχυση του προϋπολογισμού για το νοσοκομειακά φάρμακα 1Α, καθώς δεν φαίνεται κάτι σχετικό. Σημειώνεται ότι ο Υπουργός Υγείας είχε δεσμευτεί να αυξήσει τον προϋπολογισμό της συγκεκριμένης κατηγορίας κατά 26 εκατ. ευρώ, κάτι που η δεν φαίνεται να εξασφαλίζεταιι καθώς η ΥΑ στηρίζεται στον προϋπάρχοντα προϋπολογισμό.

Με την ΥΑ διευκρινίζεται λοιπόν ότι για τον προσδιορισμό του νοσοκομειακού clawback διατηρείται ο μηχανισμός επιμερισμού του 90%-10%, απλά τον θεσμοθετεί εκ νέου, χρησιμοποιώντας τις επίκαιρες διατάξεις που ισχύουν για το έτος 2019 και εφεξής.

Η απόφαση υπενθυμίζει ότι το ποσό της υπέρβασης της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης, επιμερίζεται στις εταιρείες α) κατά 90% με βάση το τελικό μερίδιο αγοράς κάθε εταιρείας. Το τελικό μερίδιο κάθε εταιρείας ή ΚΑΚ προκύπτει βάσει των πωλήσεων στην αρχική αξία των τιμολογίων για όλα τα προϊόντα της (νοσοκομειακή τιμή μείον θεσμοθετημένη έκπτωση 5%), δια της συνολικής νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης και β) κατά 10%, με βάση το μερίδιο ανάπτυξης κάθε εταιρείας, σε επίπεδο επικράτειας, όπου ως μερίδιο ανάπτυξης λαμβάνεται ο λόγος ανάπτυξης εταιρείας προς το άθροισμα όλων των θετικών αναπτύξεων.

Ως ανάπτυξη εταιρείας λαμβάνεται η θετική διαφορά μεταξύ των καθαρών πωλήσεων (αρχική αξία των τιμολογίων, όπως αναφέρεται ανωτέρω, αφαιρουμένων περαιτέρω των προαιρετικών εκπτώσεων και του ποσού επιστροφής), κατά το τρέχον εξάμηνο, και των καθαρών πωλήσεων, κατά το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους, αφαιρουμένου, σε αυτή την περίπτωση.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι τα όρια της νοσοκομειακής δαπάνης, σύμφωνα με την ΥΑ 101439/2018 (Β 153/2019) παραμένουν στα 569 εκατ. ευρώ, από τα οποία 500 εκατ. ευρώ για τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, 13 εκατ. ευρώ στο ΓΝΘ Παπαγεωργίου και 56 εκατ. ευρώ στα φαρμακεία ΕΟΠΥΥ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου