Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017

Τελεσίγραφο της Αριστοτέλους στους γιατρούς του ΠΕΔΥ


Προθεσμία να επιλέξουν μεταξύ της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στο ΠΕΔΥ είτε των ιδιωτικών τους ιατρείων μέχρι τις 31 Σεπτεμβρίου 2017, δίνει το Υπουργείο Υγείας στους γιατρούς και οδοντιάτρους του ΠΕΔΥ που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα με το νόμο Γεωργιάδη το 2014 και μετατάχθηκαν ακολούθως σε θέσεις ΠΑΑ που συστάθηκαν γι’ αυτό το σκοπό.

Υπενθυμίζεται πως η ένταξη στον κλάδο των ειδικευμένων γιατρών ΕΣΥ είχε ξεσηκώσει σφοδρές αντιδράσεις τον περασμένο χειμώνα (εδώ κι εδώ). Η Αριστοτέλους είναι όμως αποφασισμένη να κλείσει αυτό το “κεφάλαιο”, όπως φάνηκε στις ρυθμίσεις που εισήγαγε στο Ν. 4461/2017.

Όπως αναφέρει διευκρινιστική εγκύκλιος (επισυνάπτεται), η ένταξη στον κλάδο των γιατρών ΕΣΥ, παρέχεται πιο συγκεκριμένα, ανεξάρτητα από το εάν:

α) υπηρετούν δυνάμει προσωρινών διαταγών, αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων ή δικαστικών αποφάσεων, ή υπηρετούν παρόλο που έχουν εκδοθεί απορριπτικές των αιτήσεων ή των αγωγών τους προσωρινές διαταγές ή δικαστικές αποφάσεις, ή υπηρετούν, βάσει προσωρινών διαταγών ή αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων που απώλεσαν εκ των υστέρων την ισχύ τους,

β) έχουν καταταγεί σε θέσεις κλάδου ιατρών/οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. και έχει ήδη εκδοθεί η σχετική διαπιστωτική πράξη ή όχι,

γ) έχουν αξιολογηθεί ή όχι,

δ) έχει εκδοθεί διαπιστωτική πράξη απόλυσής τους ή όχι,

ε) διατηρούν ιδιωτικό ιατρείο και ασκούν το ελευθέριο επάγγελμά τους ή όχι.

Όλοι αυτοί, εφόσον αποφασίσουν να εγκαταλείψουν το “ιδιωτεύειν”, οφείλουν να καταθέσουν σχετική αίτηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και παράλληλα να προσκομίσουν εντός 10ημέρου συγκεκριμένα δικαιολογητικά.

Ως καταληκτική ημερομηνία για να προβούν στη διακοπή του ελευθερίου επαγγέλματός τους ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2018. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου