Κυριακή, 18 Ιουνίου 2017

Προσφυγή στον εισαγγελέα για παράνομες εξετάσεις ιατρικής βιοπαθολογίας

Την επιβολή προστίμου και την προσφυγή στον εισαγγελέα για τις περιπτώσεις μη ιατρικών εταιρειών που διενεργούν αυθαίρετα και παράνομα εξετάσεις ιατρικής βιοπαθολογίας και χορηγούν γνωματεύσεις αποφάσισε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας.

Healthweb.gr

Πρόκειται για σοβαρά ζητήματα αντιποίησης του ιατρικού επαγγέλματος, αναφέρει ο πρόεδρος του ΙΣΑ κ. Γιώργος Πατούλης, ο οποίος συναντήθηκε με τους εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ένωσης Ιατρικής Βιοπαθολογίας.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν ειδικότερατα σοβαρότατα θέματα της ειδικότητας της ιατρικής βιοπαθολογίας:

– Μετά από σειρά παρεμβάσεων της ΠΕΙΒ και της ΕΕΙΒ/ΕΙ αλλά και του ΙΣΑ προς το ΚΕΣΥ για την απαλοιφή της παρένθεσης (Μικροβιολογία) από το ΠΔ 415/1994, ώστε να υπάρξει εναρμονισμός με την κοινοτική οδηγία (2005/36/ΕΚ), καθότι η παρένθεση αυτή δημιουργούσε τεράστια σύγχυση και αποστερούσε τους νέους ιατρούς από το δικαίωμα να βρουν εργασία στο εξωτερικό, δημοσιεύτηκε ο Ν. 4461/2017. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 99 του συγκεκριμένου Νόμου στην περίπτωση 17 του άρθρου 1 του ΠΔ 415/1994 (Α΄236), από την ονομασία της ιατρικής ειδικότητας «Ιατρική Βιοπαθολογία (Μικροβιολογία)» διαγράφεται η εντός της παρενθέσεως λέξη «Μικροβιολογία».

– Αποφασίστηκε δυναμική παρέμβαση σε όλα τα Νοσοκομεία της Αττικής στα οποία μη ιατροί και συγκεκριμένα επιστήμονες συναφών ειδικοτήτων, όπως ο κλινικοί χημικοί, μοριακοί βιολόγοι, βιοεπιστήμονες, αυθαίρετα έχουν λάβει θέση διευθυντή βιοχημικού εργαστηρίου και εκπαιδεύουν ιατρούς βιοπαθολόγους για να λάβουν την ιατρική ειδικότητα και διενεργούν εργαστηριακές εξετάσεις οι οποίες ανήκουν αμιγώς στο γνωστικό αντικείμενο της ιατρικής βιοπαθολογίας.

Αποφασίστηκε η σφράγιση, η επιβολή προστίμου και η προσφυγή ενώπιον των Εισαγγελικών Αρχών για τις περιπτώσεις μη ιατρικών εταιρειών που διενεργούν αυθαίρετα και παράνομα εξετάσεις που ανήκουν στο γνωστικό αντικείμενο της ιατρικής βιοπαθολογίας και χορηγούν γνωματεύσεις, χωρίς να διαθέτουν επιστημονικά υπεύθυνο ιατρό βιοπαθολόγο και δίχως σχετική άδεια σύμφωνα με το ΠΔ 84/2001.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου