Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΣ Κέρκυρας

- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - 
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1802 
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
- πλατεία Σκαραμαγκά 4 , 491 00 Κέρκυρα - 
τηλ./Fax 2661046023, isk@otenet.gr , www.isk.gr

AΡ.ΠΡΩΤ. 812
Κέρκυρα, 27/06/2016

Η συνεχιζόμενη αδυναμία της αποκομιδής των απορριμμάτων και το σοβαρό αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί, επιβάλουν για άλλη μία φορά την παρέμβαση του Ιατρικού Συλλόγου Κέρκυρας.

Η εκτεταμένη και ανεξέλεγκτη συσσώρευση των απορριμμάτων, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες της εποχής, αποτελούν πηγές ρύπανσης με επιπτώσεις στη δημόσια υγεία λόγω του αναπτυσσόμενου μολυσματικού φορτίου, ενώ ο κίνδυνος ανάπτυξης πιθανών φορέων μολυσματικών παραγόντων είναι πλέον ορατός.

Η αποκομιδή των συσσωρευμένων απορριμμάτων αποτελεί πλέον άμεση και επιτακτική ανάγκη, παράλληλα με την ταχεία λήψη μέτρων για την ορθολογική, υπεύθυνη και επιστημονικά τεκμηριωμένη διαχείρισή τους.

Επειδή τα σκουπίδια της Κέρκυρας είναι τα σκουπίδια μας, τα οποία εμείς οφείλουμε να διαχειριστούμε , επειδή τα θέματα που άπτονται της δημόσιας υγείας καλό θα είναι να μην εξαντλούνται σε επίπεδο ανακοινώσεων και πολιτικών ή άλλων αντιπαραθέσεων, ο ΙΣΚ καλεί όλους τους εμπλεκόμενους να αναλογισθούν τις ευθύνες τους πριν η παρούσα κατάσταση εξελιχθεί σε υγειονομική κρίση .

Πέρα τούτων ο ΙΣΚ, προκειμένου να διασφαλίσει τη δημόσια υγεία, επιφυλάσσεται για περαιτέρω νόμιμες ενέργειες

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μαρία Γονίδη  Τατιάνα Σπίγγου     Σπυρίδων Γαλάνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου