Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016

«Παγώνει» ο Κώδικας Δημοσιοποίησης


Απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων φρενάρει τη διαδικασία δημοσιοποίησης εξόδων και παροχών των φαρμακευτικών εταιριών για την επιμόρφωση επαγγελματιών υγείας.

30 Ιουνίου, ήταν και η καταληκτική ημερομηνία, βάσει του νόμου 4316/2014, για τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις, να αναρτήσουν στις ιστοσελίδες τους τα ονόματα των επαγγελματιών υγείας και των αντίστοιχων υγειονομικών φορέων, προς τους οποίους προβαίνουν σε παροχές (έξοδα και αμοιβές για εκπαιδευτικές εργασίες), καθώς και την αξία αυτών των παροχών. Στόχος της δημοσιοποίησης είναι, άλλωστε, η ενίσχυση της διαφάνειας και ανάδειξη της ζωτικής σημασίας του ρόλου του επιστήμονα και των επιστημονικών φορέων στη διάχυση της γνώσης, και στην αξιοποίηση της εμπειρίας στην ανάπτυξη και διεύρυνση της καινοτομίας και των νέων θεραπειών.

Εκκρεμούσε, ωστόσο, τόσο μια εγκύκλιος του ΕΟΦ, η οποία θα όριζε το πλαίσιο εφαρμογής του νόμου, όσο και η γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων επί της δημοσιοποίησης, μετά από προσφυγή γιατρών.

Η εν λόγω γνωμοδότηση ήρθε τελικά αργά το απόγευμα και, επί της ουσίας, «βάζει στον πάγο» τη διαδικασία, ορίζοντας πως η μόνη δημοσιοποίηση που επιτρέπεται αφορά την αξία των συνεδρίων τύπου Β, δηλαδή των εκδηλώσεων (προωθητικών ως επί το πλείστον) που διοργανώνουν οι ίδιες οι φαρμακευτικές εταιρίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Virus, το σύνολο των εταιριών, που ήταν έτοιμο να αναρτήσει αύριο τα στοιχεία, φρενάρουν κάθε διαδικασία, αν και σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της Αρχής φέρεται να είναι δεσμευτική και η συμμόρφωση του κλάδου είναι δεδομένη.

Η Αρχή Προστασία Προσωπικών Δεδομένων σε μια πολυσέλιδη γνωμοδότηση, η οποία εξετάζει αναλυτικά το νομοθετικό πλαίσιο, καταλήγει πως «η επεξεργασία των δεδομένων των επαγγελματιών υγείας όπως ρυθμίζεται στην κρινόμενη διάταξη, αφορά μόνο τις παροχές που αφορούν σε προωθητικά συνέδρια».
Ειδικότερα, η Αρχή θεωρεί πως η επεξεργασία αυτή πρέπει να υπόκειται στις εξής προϋποθέσεις:

1) Η δημοσιοποίηση πρέπει να αφορά τα ελάχιστα αναγκαία στοιχεία. Δεν πρέπει να αναφέρονται ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ των επαγγελματιών υγείας.

2) Η αναφορά των ποσών που χορηγήθηκαν πρέπει να περιγράφεται αναλυτικά και διακριτά ανά κατηγορία παροχής (ήτοι έξοδα μετακίνησης, έξοδα διαμονής, έξοδα συμμετοχής στο συνέδριο, ημερήσια αποζημίωση, τυχόν αμοιβή του συμμετέχοντος ιατρού) ώστε να είναι σαφές ποια ποσά επωφελήθηκε αμέσως ο ιατρός και ποια καταβλήθηκαν για τις λοιπές ανάγκες του ταξιδίου και του συνεδρίου.

3) Κάθε περαιτέρω χρήση των δημοσιοποιούμενων στοιχείων για άλλο σκοπό δεν είναι νόμιμη.

4) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 του ν. 2472/1997, να λαμβάνει όλα τα τεχνικά μέτρα ασφαλείας ώστε να αποκλείεται ιδίως:

α) Η δημιουργία προφίλ για τους επαγγελματίες υγείας.
β) Η δυνατότητα πρόσβασης στα δημοσιοποιούμενα στοιχεία μέσω μηχανών αναζήτησης.

5) Πρέπει να υπάρχει σαφής ενημέρωση στις ιστοσελίδες δημοσιοποίησης προς τους επαγγελματίες υγείας οι οποίοι αποτελούν τα υποκείμενα των δεδομένων, σχετικά με τον σκοπό της δημοσιοποίησης, τη νομική βάση της επεξεργασίας, τον υπεύθυνο επεξεργασίας καθώς και ότι έχουν δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των ανακριβών δεδομένων.

6) Ο χρόνος ανάρτησης των δεδομένων στο διαδίκτυο πρέπει να περιορισθεί στα τρία χρόνια.

Πάντως, η δημοσιοποίηση των παραπάνω δεδομένων παροχών και επενδύσεων των εταιριών στην επιμόρφωση των επαγγελματιών υγείας δεν ορίζεται μόνο από το νόμο 4316, αλλά και από τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ και τον Κώδικα Δημοσιοποίησης της EFPIA, ενώ αρκετές ευρωπαίκές χώρες έχουν εφαρμόσει κανόνες αυτορρύθμισης, ενώ σε άλλες, όπως η Γαλλία και η Δανία, η δημοσιοποίηση έχει επιβληθεί νομοθετικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου