Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016

ΑΔΙΚΙΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΝΑ ΑΡΘΕΙ

Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή, 28/6/2016

Με την παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 3598/2007, ο χρόνος πρότερης προϋπηρεσίας σε νοσοκομείο του ΙΚΑ συνυπολογιζόταν όσον αφορά την βαθμολογική εξέλιξη στο ΕΣΥ (έγγραφο υφυπουργού Υγείας κ. Γ. Παπαγεωργίου, Α.Π. 1429/26-11-2007).

Στην συνέχεια με τον ν. 3754/2009, το σύστημα της βαθμολογικής εξέλιξης των γιατρών του ΕΣΥ τροποποιήθηκε και πήρε την σημερινή του μορφή. Με μεταγενέστερες του ν. 3754 διατάξεις υπολογίζεται η προγενέστερη προϋπηρεσία (όσον αφορά την εξέλιξη αλλά και την κρίση αρχικής πρόσληψης στο ΕΣΥ ως Επ. Β’) στο Ωνάσειο (άρθρο 25 του ν. 3868/2010) καθώς και ο χρόνος εξειδίκευσης σε ΜΕΘ και ΜΕΝ (άρθρο 66 του ν. 3984/2011). Επίσης, στο ίδιο άρθρο (άρθρο 66 του ν. 3984/2011, παρ. 32) επικαιροποιήθηκε ο συνυπολογισμός της προϋπηρεσίας σε νοσοκομείο του ΙΚΑ όσον αφορά την εξέλιξη, αλλά και την αρχική πρόσληψη. Επίσης, με άλλη διάταξη συνυπολογίζεται όσον αφορά την βαθμολογική εξέλιξη ως προϋπηρεσία και ο χρόνος υπηρεσίας υπαίθρου (αγροτικό). 


 Η ΕΙΝΑΠ και ο ΙΣΑ με βάση την διάταξη του άρθρου 25 του ν.3868/2010 είχαν εδώ και χρόνια ζητήσει για λόγους ισοτιμίας να προσμετράται όσον αφορά την βαθμολογική εξέλιξη και ο χρόνος πρότερης προϋπηρεσίας στο «Ερρίκος Ντυνάν» κατά την περίοδο που αυτό είχε το ίδιο νομικό καθεστώς με το Ωνάσειο (ΝΠΙΔ κοινωφελές μη κερδοσκοπικό), αίτημα που τελικά έγινε δεκτό από την πολιτεία με το άρθρο 41 του ν. 4368/2016. 

Στο ίδιο άρθρο μάλιστα αναφέρεται πως το ίδιο γίνεται και για την πρότερη προϋπηρεσία σε νοσοκομεία ή ΚΥ του ΕΣΥ γιατρών με σύμβαση μέσω ΚΕΕΛΠΝΟ. 

Στον ίδιο νόμο 4368/2016, στο άρθρο 38, ορίζεται πως όσον αφορά τους πρώην γιατρούς του ΙΚΑ που εντάσσονται στο ΕΣΥ με τις διαδικασίες ατομικής επιλογής σχέσης πλήρους κι αποκλειστικής απασχόλησης (χωρίς προκήρυξη της θέσης) ο χρόνος προϋπηρεσίας όσον αφορά την βαθμολογική εξέλιξη στο ΕΣΥ θα προσμετράται από την λήψη του τίτλου ειδικότητας (!).

Και ενώ έχουν γίνει όλα τα παραπάνω, η πολιτεία εξακολουθεί να αρνείται ως σήμερα την προσμέτρηση προϋπηρεσίας όσον αφορά την βαθμολογική εξέλιξη στο ΕΣΥ σε μία συγκεκριμένη κατηγορία γιατρών : όσων είχαν υπηρετήσει παλιότερα σε νοσοκομεία του ΙΚΑ με σύμβαση που οριζόταν από το άρθρο 10 του ν. 1204/1972. Ο αποκλεισμός αυτής της κατηγορίας από τον συνυπολογισμό του χρόνου προϋπηρεσίας όσον αφορά την εξέλιξη βασίζεται και σε σχετική απόφαση του 5ουτμήματος του ΝΣΚ (αρ. 133/8-4-2014) την οποία έκανε δεκτή και κοινοποίησε ο τότε υπ. Υγείας κ. Α. Γεωργιάδης. Εδώ σημειώνεται πως με νόμο του 1993 είχε επέλθει πλήρης εξομοίωση νομικού καθεστώτος για όλους τους υπηρετούντες σε νοσοκομεία ΙΚΑ γιατρούς. Έτσι σχεδόν όλοι οι ενδιαφερόμενοι που έχει νόημα ο συνυπολογισμός αυτής της προϋπηρεσίας (δηλαδή αυτοί/αυτές που δεν έχουν συμπληρώσει 15 έτη στο ΕΣΥ άρα προσλήφθηκαν ως Επιμελητές Β από το 2001 και μετά) είχαν υπηρετήσει σε νοσοκομεία ΙΚΑ ως ειδικευμένοι/ες μετά το 1993, υπό καθεστώς νομικής εξομοίωσης με τους υπόλοιπους.

Στο άρθρο 29 του προσχεδίου νόμου περί θεμάτων ψυχικής υγείας που αναρτήθηκε τον 5/2016 υπάρχει μια ρύθμιση που πιθανά διευθετεί το θέμα. Σε άρθρα του ίδιου προσχεδίου υπάρχουν και άλλες σχετικές ρυθμίσεις όπως αυτές του άρθρου 38 του νόμου 4368/2016 για τις οποίες έχουμε αντιρρήσεις και θα επανέλθουμε αναλυτικά ειδικά όσον αφορά τα κριτήρια που ισχύουν για την πρόσληψη σε θέση Επιμελητή Β, το ποσοστό της προϋπηρεσίας στην μοριοδότηση, την συνολική αντικειμενικοποίηση των κριτηρίων που έχουμε ήδη απαιτήσει κλπ.

Πρέπει στην τελική νομοθετική ρύθμιση που θα έρθει στην Βουλή προς ψήφιση να διευκρινίζεται σαφώς πως αφορά και τους γιατρούς ΕΣΥ που έχουν πρότερη προϋπηρεσία σε νοσοκομεία του ΙΚΑ με σύμβαση τύπου ν. 1204/72 όσον αφορά τον συνυπολογισμό της προϋπηρεσίας αυτής για την βαθμολογική εξέλιξη και το χρονοεπίδομα.

Απαιτούμε την άμεση διόρθωση της αδικίας αυτής που γίνεται ανισότιμα σε βάρος μιας συγκεκριμένης κατηγορίας γιατρών του ΕΣΥ.

1 σχόλιο:

  1. Να προσμετράτε και η προϋπηρεσία ως ιδιώτης Ιατρός. Ειδικά για τους Ιατρούς προσληφθεντες σε θέση επιμελητή Β που είχαν συμμετάσχει σε προκηρύξεις του 2010 και προσελήφθησαν μετά από 7 έτη λόγω μνημονίων.
    Μην ξεχνάμε ότι και οι ιατροί του πρώην ΙΚΑ διατηρούσαν ταυτόχρονα ιδιωτικό ιατρείο.
    Να εφαρμοστεί το ΠΔ 69/2016 για την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα σε όλους τους ιατρούς όπως ισχύει για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους.

    ΑπάντησηΔιαγραφή