Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016

Ένωση Καρδιολόγων: Τρόπος εκκαθάρισης δαπανών ΕΟΠΥΥ

Δελτία Τύπου

Δημοσιεύθηκε 29 Ιούνιος 2016
Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Από 1/1/2016 και βάσει των νέων νομοθετικών ρυθμίσεων γίνεται οριστική εκκαθάριση των δαπανών του ΕΟΠΥΥ στο 100% του υποβαλλόμενου ποσού και όχι στο 90% με πρόχειρο λογιστικό έλεγχο.

Η Ένωσή μας έχει ζητήσει από τον ΕΟΠΥΥ να μας ενημερώσει για τον τρόπο ελέγχου και οριστικής εκκαθάρισης των δαπανών χωρίς όμως να έχει λάβει απάντηση ιδίως ως προς τον Ιατρικό έλεγχο.

Ως προς τον διοικητικό έλεγχο των παραπεμπτικών πληροφορηθήκαμε ότι αφορά εάν υπάρχουν τοποθετημένες σφραγίδες των Ιατρών που παραπέμπουν ή των θεραπόντων στις επισκέψεις και υπογραφές ασθενών και Ιατρών αντίστοιχα, όπως επίσης και τον έλεγχο ασφαλιστικής ικανότητας του ασθενούς. Βάσει του νόμου και του δειγματοληπτικού ελέγχου που γίνεται η όποια περικοπή ανάγεται στην υποβληθείσα δαπάνη. Κατόπιν τούτου εφιστούμε την προσοχή στα μέλη μας να ελέγχουν επισταμένα τις δαπάνες που υποβάλουν ώστε να υπάρχουν όλα τα στοιχεία που ζητά ο ΕΟΠΥΥ και οι αντίστοιχες υπογραφές και σφραγίδες, όπως επίσης και τον έλεγχο ασφαλιστικής ικανότητος κατά την ώρα εκτέλεσης του παραπεμπτικού.

Σε περίπτωση περικοπής μέρους της δαπάνης ο Ιατρός έχει την δυνατότητα υποβολής ένστασης εντός 3 ημερών από την γνωστοποίηση της περικοπής καταθέτοντας παράβολο υπέρ ΕΟΠΥΥ ίσο με το 2% της συνολικής δαπάνης σύμφωνα με εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ.

Η Ένωσή μας με νέα επιστολή της θα ζητήσει από τον ΕΟΠΥΥ να μας ενημερώσει για τον Ιατρικό έλεγχο παραπεμπτικών και ζητάει επίσης την κατάργηση του παραβόλου 2% για την ένσταση το οποίο θεωρεί ότι έγινε μόνο για να αποτρέπει τις ενστάσεις.

Σας κοινοποιούμε επίσης εγκυκλίους του ΕΟΠΥΥ που αφορούν τον έλεγχο των δαπανών, όπως επίσης και τις σφραγίδες που απαιτούνται στα παραπεμπτικά που εκδίδονται από κρατικά νοσοκομεία.
Μετά τιμής

Ο Πρόεδρος              Ο Γενικός Γραμματέας

Φ.Ν. Πατσουράκος    Δημόπουλος Βασίλειος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου