Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΟΕ ΠΦΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΦΥ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 28 - 4ος ΟΡΟΦΟΣ - Τ.Κ. 10433 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ: 210.3642927 
Fax: 210.3642249 - email: poygyika@gmail.com - site: www.poe-pfy.gr

Αρ. Πρωτ. : 184 Αθήνα 28 / 06 / 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Πέμπτη 23 Ιουνίου το νέο εκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας πραγματοποίησε προγραμματισμένη συνάντηση με τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας κ. Βαρδαρό.

Η συνάντηση διεξήχθη σε φιλικό κλίμα και διήρκησε σχεδόν μιάμιση ώρα δίνοντας μας τη δυνατότητα να θίξουμε όλα τα θέματα που μας απασχολούν. Ο Αν. Γεν. Γραμματέας τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης των δομών ΠΦΥ τόσο σε προσωπικό (Ιατρικό -Υγειονομικό) , όσο και την ενίσχυση του διαγνωστικού τομέα με δημιουργία εργαστηριακών κέντρων αναφοράς σε κάθε ΥΠΕ. Ειδικά για το σκοπό αυτό θα δημιουργηθούν Ομάδες Εργασίας ανά ΥΠΕ με σκοπό τον ορθό σχεδιασμό του εργαστηριακού τομέα. Επίσης τόνισε την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων στα θέματα της καθημερινότητας που αντιμετωπίζουν τα ΠΕΔΥ προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους. 

Τέθηκαν τα εξής ζητήματα:

1. Οργανισμός: Παρουσιάστηκε ως κυρίαρχο αίτημα η δημιουργία Οργανισμού στις Μονάδες μας και η κατοχύρωση των Οργανικών θέσεων μας σε αυτούς, θέμα για το οποίο ο Αν. Γεν. Γραμματέας δεν έκρυψε τη δυσκολία υλοποίησης του.

2. Η καταγραφή και διαπίστωση όλων, για τη διαφορετική δράση και εφαρμογή εντολών-κανόνων στις κόλπους των διαφορετικών Δ.Υ.Πε. Τέθηκε ως κυρίαρχο αίτημα και απαίτηση συγχρόνως η ίδια αντιμετώπιση των συναδέλφων και η πάταξη διαφορετικών «αυθαιρεσιών» από τους εκάστοτε Διοικητές των Δ.Υ.Πε.

3. Οι Πανελλαδικές μετακινήσεις του προσωπικού προς Νοσοκομεία. Κατατέθηκαν συγκεκριμένα παραδείγματα απαράδεκτων και καταχρηστικών μετακινήσεων, θέματα τα οποία δήλωσε ότι αγνοεί και συμφωνήθηκε να παρακολουθεί μέσω της δικής μας όπου χρειάζεται πληροφόρησης. Γενικά για τις μετακινήσεις όπου αυτές κρίνονται απαραίτητες μας δήλωσε ότι μόνο μέσω των νέων προσλήψεων για την υγεία θα σταματήσουν εκθέτοντας τη δυσμενή κατάσταση τόσο των Νοσοκομείων όσο και τον Μονάδων μας στη στελέχωση προσωπικού.

4. Ζητήθηκε η υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης και αγωγής υγείας και η αρωγή του Υπουργείου σε τέτοιου είδους προσπάθειες και λάβαμε τη διαβεβαίωση για το ενδιαφέρον του Υπουργείου και την άμεση υλοποίηση τέτοιου είδους σχεδιασμών.

5. Κατατέθηκε πρόταση για τη δυνατότητα επεκτάσεων των συμβάσεων των Νοσοκομείων για τις προμήθειες υλικών όχι μόνο στα στενά όρια των Υ.Πε αλλά και από μια σε άλλη Υ.Πε. για την απρόσκοπτη προμήθεια πάσης φύσεως υλικών. Πρόταση για την οποία δεσμεύτηκε ότι θα υλοποιηθεί.

6. Η Ομοσπονδία επέμενε για την ΑΜΕΣΗ κάλυψη των θέσεων σε διοικητικό προσωπικό τόσο στους κόλπους των Μονάδων μας (για την αποφυγή άσκησης αλλότριων καθηκόντων από τους υγειονομικούς) όσο και στις Κεντρικές Υπηρεσίες των Δ.Υ.Πε. 

7. Το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας για τους κλάδους των Επισκεπτών Υγείας, τους Οδοντοτεχνίτες καθώς και των Φυσιοθεραπευτών. Ο Αν. Γ. Γραμματέας μετά την επιχειρηματολογία μας και την ανάδειξη του μικρού αριθμού των συναδέλφων που αφορά τόνισε ότι είναι ένα δίκαιο αίτημα που αξίζει προσοχής και διερεύνησης.

8. Το επίδομα θέσης προϊσταμένων, το οποίο επίσης θεώρησε δίκαιο και εφικτό στην διεκδίκησή του ιδιαίτερα μετά την ενημέρωσή του για τις δικαστικές προσφυγές των συναδέλφων είναι επίσης ένα θέμα που άμεσα θα συζητηθεί.

9. Η υπερωριακή απασχόληση των συναδέλφων εφόσον τα χρήματα έχουν προϋπολογισθεί. Θέμα το οποίο θα εξετάσει άμεσα.

10. Τέλος καταγγέλθηκαν μετακινήσεις προσωπικού Νοσοκομείων ή Κέντρων Υγείας στις Μονάδες Υγείας (ιδιαίτερα της επαρχίας) τη στιγμή που συνάδελφοι από τις συγκεκριμένες Μονάδες μετακινούνται στα Νοσοκομεία. Για το θέμα αυτό υποσχέθηκε να το εξετάσει επισταμένα.

Εξαιτίας της εκπροσώπησης όλων των Υ.Πε στο Δ.Σ της Ομοσπονδίας μας δόθηκε η ευκαιρία να συζητήσουμε και περαιτέρω κατά τόπους προβλήματα.

Η συνάντηση έληξε με τη δέσμευση ότι θα επαναληφθεί πολύ σύντομα για περαιτέρω συνεργασία και παρακολούθηση των θεμάτων προς υλοποίηση.

Για το ΔΣ της

Π.Ο.Ε. –ΠΦΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ     ΠΑΠΑΘΩΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου