Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016

Μειώσεις μισθών λόγω της εφαρμογής του φορολογικού κι ασφαλιστικού νόμου


Μειώσεις μισθών γίνονται αυτή την περίοδο στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων (και συνεπακόλουθα στους μισθούς των εργαζομένων στα δημόσια Νοσοκομεία) λόγω της εφαρμογής των ρυθμίσεων του ασφαλιστικού και του φορολογικού νόμου. Στους μισθούς των δημ. υπαλλήλων γίνονται αυξήσεις στις κρατήσεις που σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούν τα 40 ευρώ το μήνα και προκαλούν αντίστοιχες μειώσεις των μηνιαίων καθαρών αποδοχών.

Πιο συγκεκριμένα, γίνεται αύξηση των κρατήσεων του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, λόγω της σχετικής αλλαγής που έγινε στις φορολογικές κλίμακες και στους συντελεστές. Ακόμη γίνονται αυξήσεις ή και μειώσεις της μηνιαίας κράτησης για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης λόγω των σχετικών αλλαγών στο φορολογικό νομοσχέδιο.

Τέλος, λόγων των σχετικών προβλέψεων του ασφαλιστικού νομοσχεδίου γίνεται αύξηση της μηνιαίας κράτησης της εισφοράς των εργαζομένων για το ΤΕΑΔΥ.

Οι παραπάνω αυξήσεις των μηνιαίων κρατήσεων οδηγούν σε μειώσεις των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων που ξεκινούν από λίγα ευρώ και ξεπερνούν τα 40, ανάλογα με τις αποδοχές του κάθε εργαζόμενου (στο παράδειγμα με τον πίνακα αποδοχών που δημοσιεύουμε φαίνεται η μείωση μισθού σε νοσηλευτή ΤΕ με δωδεκαετή προϋπηρεσία και αποδοχές κοντά στα 1000 ευρώ),

Αυτές οι νέες μειώσεις μισθών εξανέμισαν τις όποιες μικρές αυξήσεις είχαν προκύψει σε κάποιους εργαζόμενους λόγω του νέου μισθολογίου, και προκαλούν μείωση των εισοδημάτων σε όσους εργαζόμενους συνέχισαν να έχουν παγωμένους μισθούς (μετά τις σχετικές μειώσεις από το νέο μισθολόγιο και την εφαρμογή της προσωπικής διαφοράς).

Σε κάθε περίπτωση αυτές οι νέες μειώσεις μισθών δείχνουν των εργαζόμενων στα Νοσοκομεία δείχνουν πόσο ειλικρινείς είναι οι ισχυρισμοί της μνημονιακής συγκυβέρνησης για "πολιτική με κοινωνικό πρόσιμο"!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου