Τρίτη 25 Ιουλίου 2017

Ίδρυση Επαγγελματικού ταμείου από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης

Μετά από προσπάθεια πολλών μηνών και αγώνες προκειμένου να ξεπεραστούν συνεχή γραφειοκρατικά εμπόδια, η ίδρυση του πρώτου Πανελλαδικά ταμείου επαγγελματικής ασφάλισης ιατρών από τον ΙΣΘ είναι γεγονός. Είναι μια πανελλαδική πρωτοπορία του ΙΣΘ για την οποία εργασθήκαμε με μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα. 

η εικόνα προφίλ του Νίκος Νίτσας
Νίκος Νίτσας - Γραμματέας ΙΣΘ

Αρχικά έγινε η αναλογιστική μελέτη από την εταιρεία Prudential, ακολούθησε η σύνταξη του καταστατικού, οι εγκρίσεις από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς, την εθνική αναλογιστική αρχή, το υπουργείο εργασίας και τέλος η υπουργική απόφαση και η έκδοση του ΦΕΚ ίδρυσης του ταμείου. 

Η ανάγκη δημιουργίας ενός ταμείου μέσα από τη δυνατότητα που ο νόμος μας δίνει με βάση ευρωπαϊκές οδηγίες, είναι η μοναδική λύση στην ανασφάλεια ενός συνταξιοδοτικού που παραπαίει και σωσίβιο απέναντι στην υπερφορολόγηση την όποια βιώνουμε όλοι μας τα τελευταία χρόνια. 


Η συμμετοχή στο ταμείο είναι προαιρετική και δεν εξαιρεί τους συμμετέχοντες από την υποχρεωτική συμμετοχή τους στο ΤΣΑΥ. Οι όποιες όμως καταβολές θεωρούνται έξοδα σύμφωνα με ευρωπαϊκή οδηγία η οποία υπερισχύει έναντι οποιονδήποτε κρατικών νόμων.

Η διοίκηση του ταμείου γίνεται μόνο από εκείνους που συμμετέχουν με καταβολές εισφορών στο ταμείο με εκλογικές διαδικασίες μονοσταυρίας ώστε να εκλέγονται πάντοτε οι αξιότεροι.

Στο ΦΕΚ αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες λειτουργίας του ταμείου και όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να μελετήσει το καταστατικό ώστε στην επόμενη ενημερωτική συγκέντρωση να θέσει ερωτήματα και να πάρει απαντήσεις πριν λάβει την απόφαση να συμετάσχει. 

Το ΤΕΑ ΙΣΘ είναι ακόμη μια απόδειξη ότι δεν μένουμε στα λόγια και μετουσιώνουμε σε πράξη τα οράματα όλων μας για έναν Ιατρικό Σύλλογο μακριά από λαϊκισμούς και παλαιοσυνδικαλιστικές νοοτροπίες οσφιοκαμψίας.

Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τον Konstantinos Nikolaou για την συνεργασία και τις άοκνες προσπάθειές του προκείμενου να φτάσουμε σήμερα στην έκδοση του ΦΕΚ.
Φωτογραφία του Νίκος Νίτσας.
Φωτογραφία του Νίκος Νίτσας.
Φωτογραφία του Νίκος Νίτσας.
Φωτογραφία του Νίκος Νίτσας.
Φωτογραφία του Νίκος Νίτσας.
Φωτογραφία του Νίκος Νίτσας.
Φωτογραφία του Νίκος Νίτσας.
Φωτογραφία του Νίκος Νίτσας.
Φωτογραφία του Νίκος Νίτσας.
Φωτογραφία του Νίκος Νίτσας.
Φωτογραφία του Νίκος Νίτσας.
Φωτογραφία του Νίκος Νίτσας.
Φωτογραφία του Νίκος Νίτσας.
Φωτογραφία του Νίκος Νίτσας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου