Πέμπτη 27 Ιουλίου 2017

Σχέδιο νόμου για την ΠΦΥ. Όχι στο gatekeeping και στην αντιποίηση επαγγέλματος που επιχειρείται


Κατατέθηκε στην Βουλή για συζήτηση και ψήφιση το σχέδιο νόμου για την ΠΦΥ. Στα θετικά που πρέπει να παρατηρήσουμε είναι οι συλλογικές συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ μέσω του ΠΙΣ και των κατά τόπους Ιατρικών Συλλόγων για τους ειδικούς ιατρούς πλην των οικογενειακών ιατρών (Παθολόγοι, Γενικοί Ιατροί και παιδίατροι). Η μεροληψία όμως αυτή της εξαίρεσης των οικογενειακών ιατρών από την συλλογική σύμβαση γεννάει υπόνοιες πολιτικών σκοπιμοτήτων και ορθά έχει ζητηθεί από τους Ιατρικούς Συλλόγους να περιληφθούν και οι οικογενειακοί ιατροί στην συλλογική σύμβαση. Πάγια θέση μας είναι συλλογικές συμβάσεις μέσω του ΠΙΣ και των κατά τόπους Ιατρικών Συλλόγων για όσους ιατρούς το επιθυμούν και ελεύθερη επιλογή ιατρού κατά πράξη και περίπτωση.

Ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να είμαστε κάθετα αντίθετοι είναι η προσπάθεια να αναλάβουν την διενέργεια ιατρικών πράξεων οι φαρμακοποιοί και συνταγογράφησης οι επαγγελματίες ΤΕ μαιευτικής. Αν αυτό δεν είναι αντιποίηση επαγγέλματος τότε τι είναι; Πιστεύουμε ότι εδώ τον λόγο τον έχει η δικαιοσύνη που πρέπει να προσφύγουν ο ΠΙΣ και οι Ιατρικοί Σύλλογοι.

Τέλος και σημαντικότερο ιδίως για τους ειδικούς είναι η εφαρμογή του gatekeeping αφού θεσμοθετείται ότι για να πάει ένας χρόνιος πάσχων σε ειδικό ιατρό για το πρόβλημα που έχει πρέπει να παραπεμφθεί από οικογενειακό ιατρό. Με λίγα λόγια ένας πχ χειρουργημένος με στεφανιαία νόσο (ΒY PASS) πρέπει για τον τακτικό του ετήσιο έλεγχο που προβλέπεται από τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες και αναφέρεται και στα διαγνωστικά πρωτόκολλα, να επισκέπτεται πρώτα τον οικογενειακό του ιατρό για να πάρει παραπεμπτικό για να πάει στον Καρδιολόγο. Αδυνατούμε ειλικρινά να κατανοήσουμε την σκοπιμότητα του μέτρου που το μόνο που θα κάνει θα είναι να αυξήσει την δαπάνη με διπλές άσκοπες επισκέψεις και ενδεχομένως την νοσηρότητα από άστοχες ενέργειες.

Ζητούμε την άμεση απόσυρση του σχεδίου νόμου και διαβούλευση για ποιοτικές παροχές υγείας για όλους τους ασθενείς με πρωτεργάτες τους ιατρούς.

Μετά τιμής

Ο Πρόεδρος                Ο Γενικός Γραμματέας

Φ.Ν. Πατσουράκος    Δημόπουλος Βασίλειος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου