Πέμπτη 27 Ιουλίου 2017

Υπερπλεόνασμα με στάση πληρωμών σε νοσοκομεία και κοινωνική πρόνοια

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Μέχρι το τέλος του έτους θα πρέπει να εισπραχθούν φόροι 33 δισ. ευρώ.

Οι καθυστερήσεις στις επιχορηγήσεις των νοσοκομείων, οι μειωμένες δαπάνες κοινωνικής προστασίας, καθώς και οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, στο πρώτο εξάμηνο του έτους ωραιοποίησαν την εικόνα του προϋπολογισμού, που παρουσίασε πρωτογενές πλεόνασμα 1,93 δισ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, τα έσοδα του προϋπολογισμού καταγράφουν οριακή αύξηση σε σχέση με τον στόχο που έχει τεθεί για το διάστημα αυτό από το οικονομικό επιτελείο.

Ωστόσο, το στοίχημα της κυβέρνησης ξεκινά στα τέλη του μήνα με την καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος αλλά και των φόρων που θα ακολουθήσουν στα ακίνητα και στα τέλη κυκλοφορίας.

Συνολικά πρέπει να εισπραχθούν 33 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του έτους, ποσό το οποίο είναι σημαντικά μεγαλύτερο συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2016.

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, το πρωτογενές πλεόνασμα ανήλθε στα 1,936 δισ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 1,632 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2016 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 431 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα:

1. Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 22,175 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52 εκατ. ευρώ ή 0,2% έναντι του στόχου. Μέχρι το τέλος του έτους πρέπει να εισπραχθούν 33 δισ. ευρώ και συνολικά 55,2 δισ. ευρώ.

Αύξηση

Την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2017, αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε κυρίως στις εξής κατηγορίες εσόδων:

α) Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 114 εκατ. ευρώ ή 95,2%.

β) Φόροι στην περιουσία κατά 90 εκατ. ευρώ ή 15,5%.

γ) Αμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 100 εκατ. ευρώ ή 8,9%.

δ) ΦΠΑ λοιπών κατά 247 εκατ. ευρώ ή 4,1%.

ε) Λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 21 εκατ. ευρώ ή 10,1%.

στ) Τέλος ταξινόμησης οχημάτων κατά 20 εκατ. ευρώ ή 18,5%.

ζ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 25 εκατ. ευρώ ή 1,2%.

η) Εμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 68 εκατ. ευρώ ή 12,2%.

θ) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 80 εκατ. ευρώ ή 3,4%.

Μείωση

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 123 εκατ. ευρώ ή 3,7%.

β) Φόρος Εισοδήματος Ειδικών Κατηγοριών κατά 39 εκατ. ευρώ ή 6,5%.

γ) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 15 εκατ. ευρώ ή 2,0%.

δ) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού κ.λπ.) κατά 54 εκατ. ευρώ ή 4,6%.

ε) Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 10 εκατ. ευρώ ή 6,1%.

στ) Εσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 344 εκατ. ευρώ ή 26,3%.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 1.842 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 133 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (1.709 εκατ. ευρώ).

2. Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 22,863 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 1,149 δισ. ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 265 εκατ. ευρώ, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης κατά 72 εκατ. ευρώ, τα επιδόματα πολυτέκνων κατά 55 εκατ. ευρώ και οι αποδιδόμενοι πόροι κατά 299 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016 κατά 757 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων διαμορφώθηκαν στα 908 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας πτώση έναντι του στόχου κατά 294 εκατ. ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου