Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017

Στα κάγκελα οι Φυσικοθεραπευτές με την Κυβέρνηση


Αποτέλεσμα εικόνας για physiotherapy

By: Βασιλική Αγγουρίδη
Virus

Βέλη εξαπολύει Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών εναντίον του Υπουργείου Παιδείας με αφορμή νομοθετική ρύθμιση που εξισώνει πτυχία ιδιωτικών κολεγίων με εκείνα ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Οπως καταγγέλλουν, το Υπουργείο Παιδείας χρησιμοποίησε, σαν Δούρειο Ίππο, μια κοινοτική οδηγία (2005/36/ΕΚ), που αφορά στη διευκόλυνση της μετακίνησης εργαζομένων μεταξυ των κρατών-μελών για να εξομοιώσει τους αποφοίτους των Δημόσιων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με τους αποφοίτους Κερδοσκοπικών Ιδιωτικών Επιχειρήσεων παροχής μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (κολλέγια)!


Ο λόγος για το άρθρο λ 80 του σχεδίου Νόμου για την οργάνωση και λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, το οποίο σύμφωνα με τους Φυσικοθεραπευτές ειναι μια αντισυνταγματική και επικίνδυνη ρύθμιση, που συνιστά πλήρη «κατεδάφιση» της Δημόσιας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Καταστρατηγεί στην πράξη και ισοπεδώνει το άρθρο 16 του Συντάγματος, ενώ παραβιάζει τις θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ.
Όλα αυτά, μάλιστα, με συνοπτικές διαδικασίες”, τονίζουν και προσθέτουν Κώστας ειναι “οξύμωρο να χρησιμοποιείται μία Οδηγία, η οποία εκδόθηκε για να διευκολύνει την μετακίνηση ευρωπαίων πολιτών εντός της Ε.Ε., προκειμένου να εξυπηρετούνται όσοι αποφάσισαν να προάγουν το εντελώς αντίθετο: να απονέμουν σε σπουδαστές τίτλους δίχως την μετακίνησή τους στα Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα”.

Τονίζουν οτι:
– Η Ευρωπαϊκή οδηγία χρησιμοποιείται στην Ελλάδα σαν ‘’Δούρειος Ίππος’’ για να εξισώσει τους αποφοίτους μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Κολλέγια) με τους αποφοίτους των Δημόσιων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας.
– Με την καταγγελλόμενη προωθούμενη Νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας επιχειρείται η με συνοπτικές διαδικασίες «ομαδική αναγνώριση» επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών.
– Ένα ακόμη βήμα για την υποβάθμιση των ημεδαπών πτυχίων, εξισώνοντάς τα με τίτλους σπουδών, η ποιότητα των οποίων, δυστυχώς, δεν διασφαλίζεται.

Μαλιστα, η ρήτρα 12 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ ξεκαθαρίζει ότι:
«Η παρούσα Οδηγία αφορά την αναγνώριση από τα Κράτη Μέλη, των επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν σε άλλα Κράτη Μέλη. Ωστόσο, δεν αφορά την αναγνώριση από τα Κράτη μέλη, των αποφάσεων αναγνώρισης που έχουν εκδοθεί από άλλα Κράτη Μέλη δυνάμει της παρούσας Οδηγίας. Συνεπώς, τα άτομα που κατέχουν επαγγελματικά προσόντα τα οποία έχουν αναγνωριστεί δυνάμει της παρούσας Οδηγίας δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εν λόγω αναγνώριση για να αποκτήσουν στο Κράτος Μέλος καταγωγής τους διαφορετικά δικαιώματα από εκείνα που παρέχονται από τον επαγγελματικό τίτλο που αποκτάται σε αυτό το Κράτος Μέλος, εκτός εάν προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία ότι έχουν αποκτήσει πρόσθετα επαγγελματικά προσόντα στο Κράτος Μέλος υποδοχής».

Παντως, με τη σειρά του ο Σύλλογος προτείνει “ο ημεδαπής έμπνευσης θεσμός της επαγγελματικής ισοδυναμίας να μην εφαρμόζεται επί των νομοθετικώς ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων”, οπως οι Φυσικοθεραπευτές, προκειμένου να μην παρατηρείται ευθεία αλλοίωση του γράμματος και του πνεύματος της κοινοτικής Οδηγίας.

“Με τον τρόπο αυτό αφενός επιτυγχάνεται η ακριβής ενσωμάτωση των κοινοτικών διατάξεων στο εθνικό μας δίκαιο, αφετέρου διευκολύνεται η ενιαία αντιμετώπιση των νομοθετικώς ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων μεταξύ των διαφόρων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης”, καταλήγει ο Συλλογος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου