Κυριακή 23 Ιουλίου 2017

ΕΦΚΑ: Και η περιουσία του οφειλέτη στον εξωδικαστικό συμβιβασμό Προϋποθέσεις, όροι και προθεσμία


Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΦΚΑ


Τους όρους με τους οποίους ο ΕΦΚΑ (μέσω του Κέντρου Είσπραξης Αφαλιστικών Οφειλών - ΚΕΑΟ) θα συναινεί στις ρυθμίσεις χρεών μέσω του εξωδικαστικού συμβιβασμού (ε.σ.), καθορίζει απόφαση του υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ανάμεσα στους όρους, βασικό ρόλο παίζει η ακίνητη και κινητή περιουσία του οφειλέτη, η οποία και κινδυνεύει με κατάσχεση, εφόσον αυτός δεν τηρήσει τη συμφωνία. 

Λεπτομερέστερα, ο ΕΦΚΑ δέχεται την πρόταση συμβιβασμού όταν:

Το συνολικό ποσό που θα κερδίσει στο πλαίσιο της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών δεν είναι μικρότερο από αυτό που θα προέκυπτε σε περίπτωση ρευστοποίησης της περιουσίας του οφειλέτη.
Οι δόσεις που προτείνονται είναι μέχρι 120, μηνιαίες και ισόποσες.

Αν υπάρχουν δυνατότητες διαφορετικών ρυθμίσεων, το ΚΕΑΟ δέχεται εκείνη που προβλέπει αποπληρωμή του ποσού σε λιγότερες δόσεις.

Ο υπολογισμός του συνολικού ποσού αυτοματοποιημένα μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, αλλά είναι αλά καρτ, ανάλογα με τα δεδομένα του κάθε οφειλέτη. 

Το ΚΕΑΟ δε δέχεται ε.σ. αν έχει δική του μελέτη βιωσιμότητας, βάσει της οποίας το χρέος του οφειλέτη χαρακτηρίζεται ως μη βιώσιμο.

Στον ε.σ. εντάσσονται οφειλές προς τον ΕΦΚΑ μόνο μέχρι τις 31/12/2016.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται στο σύνολό της στις περιφερειακές υπηρεσίες του ΚΕΑΟ, εφόσον σύμφωνα με την πρόταση και τις αντιπροτάσεις αναδιάρθρωσης που υποβλήθηκαν:
Δεν προβλέπεται διαγραφή βασικής οφειλής προς τον ΕΦΚΑ.
Η διαγραφή επί των νομίμων προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων δεν ξεπερνάει το 85% του ποσού
Η συνολική προς ρύθμιση βασική οφειλή δεν ξεπερνάει το ποσό των 300.000 ευρώ.

Αν δεν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, η εκπροσώπηση γίνεται από τη Διεύθυνση Διακανονισμού της κεντρικής υπηρεσίας και η σύμβαση αναδιάρθρωσης εγκρίνεται από τον Συντονιστή του ΚΕΑΟ, μετά από σύμφωνη γνώμη του Διοικητή του ΕΦΚΑ. Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας καθορίζονται με απόφαση Διοικητή του ΕΦΚΑ.

Ανάλογα με τα ποσά: 

1. Για βασικές οφειλές προς ΕΦΚΑ μέχρι 3.000 ευρώ:
H αποπληρωμή αυτών και των επ’ αυτών προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής γίνεται τμηματικά σε 36 μηνιαίες δόσεις κατ’ ανώτατο όριο.
Η μηνιαία δόση δεν είναι μικρότερη των 50 ευρώ.
Δεν προβλέπεται δυνατότητα διαγραφής κανενός ποσού.

2. Για οφειλές 3.000 - 20.000 ευρώ προς ΕΦΚΑ:
H αποπληρωμή αυτών και των επ’ αυτών προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής γίνεται τμηματικά σε 120 μηνιαίες δόσεις κατ’ ανώτατο όριο.
Η μηνιαία δόση δεν είναι μικρότερη των 50 ευρώ.
Δεν προβλέπεται δυνατότητα διαγραφής βασικής οφειλής.
Δεν προβλέπεται δυνατότητα διαγραφής ποσοστού μεγαλύτερου του 85% προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.

3. Για οφειλές προς όλους τους πιστωτές μέχρι 50.000 ευρώ εφαρμόζεται η απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης των οφειλών, κατά τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που εκδίδεται κατά την παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4469/2017.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου