Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017

Καταβολή εισφορών του κλάδου των μονοσυνταξιούχων

Κατατέθηκε στη Βουλή από 10 Βουλευτές ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Έφη Αχτσιόγλου, σχετική με την τύχη των ασφαλιστικών εισφορών που κατέβαλαν ασφαλισμένοι στον κλάδο Μονοσυνταξιούχων του ΤΣΑΥ.

Σε συνέχεια ενεργειών του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής με πρωτοβουλία του Βουλευτή και τομεάρχη εργασίας κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής αλληλεγγύης της Ν.Δ. Ιωάννη Βρούτση, κατατέθηκε στη Βουλή από 10 Βουλευτές ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Έφη Αχτσιόγλου, σχετική με την τύχη των ασφαλιστικών εισφορών που κατέβαλαν ασφαλισμένοι στον κλάδο Μονοσυνταξιούχων του ΤΣΑΥ και οι οποίοι διέκοψαν την ασφάλιση αυτή πριν τις 31/12/2015.
IATRONET

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 7 παρ.8 του ν. 982/79, δόθηκε η δυνατότητα στους ασφαλισμένους του ΤΣΑΥ να λάβουν προσαυξημένη σύνταξη εφόσον επιλέξουν να υπαχθούν στην ασφάλιση του κλάδου μονοσυνταξιούχων, με ανάλογη καταβολή εισφορών- πλέον των εισφορών για την κύρια σύνταξη υγειονομικού-και με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις άνω διατάξεις. Η ασφάλιση στον κλάδο μονοσυνταξιούχων ήταν προαιρετική.

Περαιτέρω, με την αριθ. πρωτ. Φ.10043/οικ 31994/832/22.09.2016 εγκύκλιο του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καταργήθηκε αναδρομικά από 1-1-2016 ο κλάδος μονοσυνταξιούχων ΤΣΑΥ και ορίστηκε ότι οι ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν χρόνο ασφάλισης στον κλάδο Μονοσυνταξιούχων μέχρι 31.12.15 καταβάλλονται υποχρεωτικά. 

Επειδή στην ανωτέρω εγκύκλιο δεν υφίσταται ρητή εξαίρεση από την υποχρέωση ασφάλισης και καταβολής εισφορών μέχρι 31-12-15 των υγειονομικών που διέκοψαν την ασφάλιση στον κλάδο μονοσυνταξιούχων πριν την ημερομηνία αυτή κατατέθηκαν προς στην Υπουργό οι εξής ερωτήσεις:

1. Πώς θα αντιμετωπίσετε τις περιπτώσεις υγιειονομικών που έχουν διακόψει την ασφάλισή τους στον κλάδο των μονοσυνταξιούχων πριν την 31-12-15;

2. Πότε και πώς θα διευκρινιστεί η αντιμετώπιση αυτών των περιπτώσεων, ώστε να υπάρχει ασφάλεια δικαίου στους ασφαλισμένους;

3. Ποια η διαδικασία επιστροφής των εισφορών για τον κλάδο μονοσυνταξιούχων, της ανωτέρω κατηγορίας ασφαλισμένων;

1 σχόλιο: