Τετάρτη 25 Απριλίου 2018

''Στο μικροσκόπιο'' του ΕΟΦ οι ελλείψεις φαρμάκων στην αγορά

Στόχος του ΕΟΦ δεν είναι να εστιάσει την έρευνά του μόνο στις ελλείψεις που εμφανίζουν τα φαρμακεία, αλλά και στα νοσοκομεία.


Στο πλαίσιο των εβδομαδιαίων, σχεδόν, επαφών που έχει ξεκινήσει ο ΕΟΦ με φαρμακοβιομηχανίες που τα σκευάσματά τους εμφανίζουν έλλειψη στην αγορά, τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Οργανισμός έχει συντάξει μία πρώτη λίστα με τέσσερις πολυεθνικές, τους εκπροσώπους των οποίων σκοπεύει να συναντήσει το αμέσως προσεχές διάστημα. Το θέμα είναι η ποσότητα των σκευασμάτων που διαθέτουν στην αγορά και ο τρόπος διάθεσής τους, αν δηλαδή γίνεται ισομερώς προς όλες τις φαρμακαποθήκες. Σε αυτό προστίθεται μία ακόμη προς εξέταση παράμετρος: πόσες πλέον είναι οι απευθείας πωλήσεις προς τα φαρμακεία, που όπως λένε κάποιοι έχουν αυξηθεί από 9% που ήταν προ διετίας στο 13%. 

Στόχος του ΕΟΦ δεν είναι να εστιάσει την έρευνά του μόνο στις ελλείψεις που εμφανίζουν τα φαρμακεία, αν και το γεγονός αυτό πάντα είναι πρώτο στη δημοσιότητα λόγω της κοινής γνώμης, αλλά και στα νοσοκομεία. Σε αυτό το κομμάτι μία από τις προαναφερθείσες πολυεθνικές παίζει, όπως μαθαίνουμε, εξίσου δυνατά όπως και στο φαρμακείο. Ανάλογες επαφές έχουν δρομολογηθεί και για τα ιατροτεχνολογικά υλικά.

Παράγοντες της αγοράς μας ανέφεραν ότι σαφώς και το θέμα των ελλείψεων είναι σημαντικό και άρρηκτα συνδεδεμένο με τις παράλληλες εξαγωγές, στις οποίες εμπλέκονται λίγο έως πολύ όλα τα κανάλια διάθεσης σκευασμάτων. Και σαφώς τα "τρελά" σε ορισμένες περιπτώσεις κέρδη που αφήνουν τα εξαγώγιμα προϊόντα είναι ο κυριότερος λόγος των αυξανόμενων παράλληλων εξαγωγών. 

Το θέμα για τον ΕΟΦ είναι να διαπιστώσει το κατά πόσο οι ελλείψεις είναι τεχνητές ή πραγματικές και ποιος πραγματικά είναι ο κύριος υπαίτιος, καθώς έχει διαμορφωθεί ένα τρίγωνο εμπλεκομένων μερών, με τον ένα να ρίχνει το βάρος της ευθύνης στον άλλον. Στο πλαίσιο αυτό, τα ερωτήματα που ανακύπτουν είναι πολλά. Μεταξύ αυτών, τι ποσοστό των ελλείψεων προκαλείται από τις παράλληλες εξαγωγές, πόσα φάρμακα λείπουν από την αγορά λόγω πραγματικών προβλημάτων (π.χ.στην παραγωγική διαδικασία), ποιες εταιρείες εφοδιάζουν με λιγότερα σκευάσματα την αγορά λόγω της περιορισμένης ρευστότητας και της οικονομικής κατάστασης που επικρατεί στην Ελλάδα, τι μερίδιο ευθύνης ενέχει η πίεση προς τις διοικήσεις των εταιρειών για επίτευξη οικονομικών στόχων κ.λπ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου