Σάββατο 21 Απριλίου 2018

Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ: Διασύνδεση eΔΑΠΥ Παροχών 2018


Αποτέλεσμα εικόνας για EOPYY

ΜΑΡΟΥΣΙ, 20.04.2018

Ανακοίνωση

Προς το σύνολο των συμβεβλημένων Παρόχων Υπηρεσιών Υγείας και γιατρών, οι οποίοι συνταγογραφούν υγειονομικό υλικό, θεραπευτικά μέσα, σκευάσματα ειδικής διατροφής, για ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.

Σε συνέχεια της παραγωγικής λειτουργίας της εφαρμογής eΔΑΠΥ Παροχών, για την υποβολή των αντίστοιχων δαπανών, σας γνωρίζουμε ότι από τις 23/04/2018 θα ενεργοποιηθεί η διασύνδεση μεταξύ ηλεκτρονικών γνωματεύσεων και εκτελέσεων για όλα τα υγειονομικά υλικά, θεραπευτικά μέσα και σκευάσματα ειδικής διατροφής, τα οποία έχουν δηλωθεί και εγκριθεί από τον ΕΟΠΥΥ.

Υπενθυμίζονται και επισημαίνονται τα παρακάτω σημεία:

• Όλες οι γνωματεύσεις εκδίδονται και εκτελούνται ηλεκτρονικά, με μοναδικό αριθμό έκδοσης (Barcode) ανά γνωμάτευση.

• Η γνωμάτευση εκτελείται μοναδικά στο σύνολο της ή μερικώς.

• Γνωμάτευση που έχει εκτελεστεί δεν επιτρέπεται να ακυρωθεί από τον συνταγογράφο ιατρό.

• Γνωμάτευση που έχει ακυρωθεί από τον συνταγογράφο ιατρό δεν επιτρέπεται να εκτελεστεί.

Για επιπλέον οδηγίες σχετικά με τη νέα φόρμα εκτελέσεων γνωματεύσεων αναζητείστε τις Οδηγίες Χρήσης Παροχών στο site του ΕΟΠΥΥ ή απευθυνθείτε στο edapy@eopyy.gov.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου